Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Vandaag lanceren het aanjaagteam verduurzaming koopwoningen van TKI Urban Energy en Mensen Maken de Transitie (MMT) een gezamenlijke online leerpuntenlijst.
  TKI Urban Energy
 • Om de markt uit te dagen wordt tijdens de Dutch Hydrogen Days de Waterstof Innovatie Award gelanceerd. Met een totaal prijzenpakket van € 15.000,- aan cash en diensten is dat een mooie stimulans voor de meest kansrijke initiatieven.
  TKI Nieuw Gas
 • Het rapport geeft aan dat er voldoende bio-grondstoffen beschikbaar zijn om de EU-doelen (RePowerEU: 35 BCM in 2030) te halen, te weten 41 BCM. In 2050 kan zelfs 151 BCM aan groen gas beschikbaar komen. Toelichting in het Engels:
  TKI Nieuw Gas
 • In het decentrale en ‘smart’ energiesysteem van de toekomst speelt data en de uitwisseling ervan een fundamentele rol. Zonder data geen duurzaam energiesysteem. Verschillende spelers in het energiesysteem hebben echter verschillende belangen en behoeften. Dat kan een belemmering zijn. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van onze services en producten op hoog niveau houden.
  Digitalisering
 • Het aantal waterstofprojecten in Nederland is in het afgelopen jaar met meer dan 25% toegenomen. Opvallende trend is dat de nieuwe projecten vaker gericht zijn op realisatie van waterstofkansen. Daarbij zijn projectleiders optimistisch over het behalen van de ambities uit het Klimaatakkoord: 500 MW elektrolyse in 2025 en 3-4 GW in 2030. Beide targets zijn haalbaar.
  TKI Nieuw Gas
 • Groen gas staat de laatste maanden midden in de belangstelling en de ambities voor 2030 zijn hoog; zowel in Nederland (2 BCM) als in Europa (35 BCM). Willen we die volumes kunnen realiseren, dan is innovatie onontbeerlijk.
  TKI Nieuw Gas
 • Welke vaardigheden moeten we nu precies inzetten om onze klimaatambities waar te kunnen maken? Om meer inzicht daarin te krijgen, heeft Wise-up Consultancy dit in kaart gebracht. Welke digitale vaardigheden zijn leidend en hoe kunnen we deze vaardigheden bij zoveel mogelijk mensen opschalen en versnellen?
  Digitalisering, Human Capital Agenda
 • Een nieuwe subsidie moedigt ondernemers en onderzoeksinstellingen aan nieuwe producten, diensten of processen te ontwikkelen die een boost geven aan deze ‘kringloopeconomie’. Zij kunnen deze vanaf 5 juli aanvragen.
  TKI Energie en Industrie
 • Ben jij op zoek naar een investeerder voor jouw investeringsaanbod? Schrijf je nu in voor een pitch op 29 september 2022.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Door de versnelling in de energietransitie neemt de productie van groen gas toe. Zoveel zelfs dat er in de zomermaanden soms meer gas geproduceerd dan gebruikt wordt. Hierdoor ontstaat een overaanbod van groen gas in lokale gasnetten. Voor mensen met een oplossing voor dit probleem heeft Alliander een Innovatie challenge opgezet.
  TKI Nieuw Gas