Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • FME, New Energy Coalition, RVO, de Ambassade in Tokio en Hastex International organiseren op basis van samenwerking een stand op de 16de Hydrogen & Fuel Cell Expo die 26-28 februari 2020 gehouden wordt in Tokio. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan dit paviljoen.
  TKI Nieuw Gas
 • Recent vond de tweedaage conferentie 'Wind meets Gas' plaats in de Martinikerk in Groningen. TKI Nieuw Gas was een van de sponsoren van deze internationale tweedaagse conferentie. Op de site zijn de presentaties terugvinden.
  TKI Nieuw Gas
 • Op maandag 25 november 2019 organiseert Waterstofnet een workshop vergunningen waterstoftankstations.
  TKI Nieuw Gas
 • Per 1 oktober 2019 is de stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ van het Havenbedrijf Rotterdam weer geopend. Deze regeling verstrekt financiële bijdragen aan nieuwe projecten die leiden tot reductie van brandstofverbruik, broeikasgassen (CO2, CH4) en luchtemissies (NOx, PM) door de binnenvaart.  
  TKI Nieuw Gas
 • 2020 is de start van ons Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) - hernieuwbare elektriciteit op zee. Dit MMIP bevat subsidiemogelijkheden voor R&D en innovatieve projceten. Lees het Engelstalige artikel.
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • Baanbrekend MKB: MO4
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • Het overgrote deel van de Nederlandse industrie haalt warmte uit fossiele brandstoffen. Er zijn elektrische alternatieven, maar bedrijven weten vaak niet welke van deze verwarmings- en droogtechnologie veelbelovend zijn. Laat staan hoe ze die moeten toepassen.
  TKI Energie en Industrie
 • Verduurzaming van specifieke woningtypologieën kan goed samengaan met de behoeften, wensen en financiële mogelijkheden van de bewoners
  TKI Urban Energy
 • De adviescommissie ‘Learning Communities’ adviseert de topsectoren het al ingezette onderzoek naar learning communities  (publiek-private samenwerkingsverbanden waarin leren, werken en innoveren samenkomen) door NWO voort te zetten.
  Human Capital Agenda
 • On Wednesday, October 9th,  The Netherlands' Long-Term Offshore Wind R&D Agenda was presented at the Offshore Energy Exhibition & Conference in the RAI in Amsterdam.
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen