Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Topsector Energie in gesprek met Bert van de Beld. Hij is als Director Technology bij BTG partner in de kennisnetwerken Biobased Economy (BBE+) en Maatschappelijk Verantwoord Innoveren. Met dertien BBE+ projecten en één MVI-project is BTG een prominente partner in de Topsector Energie.
  TKI Biobased Economy, Topsector Energie in gesprek
 • Opvallend veel IEA-landen zetten in op de toepassing van (bio) CNG en (bio) LNG. In deze nieuwsbrief worden initiatieven in verschillende landen nader toegelicht.
  TKI Nieuw Gas
 • Via de Nederlandse ambassade in Buenos Aires (Argentinië) is een oproep gedaan voor een matchmaking op het gebied van waterstof met Uruguay. Dit land wil pilots over waterstof opzetten en zoekt daarvoor internationale partners die producten en diensten kunnen aanbieden.
  TKI Nieuw Gas
 • Topsector Energie in gesprek met Richard Gosselink. Hij is senior onderzoeker en expertiseleider bij Wageningen Food & Biobased Research (WFBR). Hij is verantwoordelijk voor het opzetten van nieuwe projecten op het gebied van biomassa, en dan met name voor gebruik als grondstof voor materialen, chemicaliën en energie.
  TKI Biobased Economy, Topsector Energie in gesprek
 • Topsector Energie in gesprek met Maurice Hanegraaf en Huub Keizers. Zij werken bij TNO beiden aan onderzoekprogramma’s voor energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving. Maurice zit daarbij vooral aan de ‘systeemkant’ van de collectieve warmtenetwerken, inclusief geothermie en grootschalige opslag.
  Topsector Energie in gesprek, TKI Urban Energy
 • Topsector Energie in gesprek met Henk Huinink. Hij is universitair hoofddocent aan de faculteit Technische Natuurkunde aan de TU Eindhoven. Hij doet mee aan een aantal Topsector-projecten rondom warmteopslag. Die projecten zijn geconcentreerd in het kennisnetwerk Efficiency Gebouwde Omgeving.
  Topsector Energie in gesprek, TKI Urban Energy
 • De drie organisaties Hydrogen Europe, GIE en ENTSOG hebben een rapport uitgebracht dat in gaat op 27 vragen die te maken hebben met waterstof en infrastructuur.
  TKI Nieuw Gas
 • EIRES is het instituut van TU Eindhoven dat onderzoekers uit verschillende faculteiten verenigt die zich bezighouden met duurzame energie.
  Digitalisering, Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • Bent u een innovatieve kleine en middelgrote onderneming (mkb)? En bevindt u zich in de early stage’ of ‘early growth’ fase en bent u op zoek naar investeringen in een range van € 100.000 tot € 2 miljoen in ruil voor een aandeel in hun bedrijf?
  TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Financieringsloket, Topsector Algemeen