Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Eind mei verscheen de white paper Offshore systeemintegratie als transitieversneller op de Noordzee. Het programma richt zich op slimme koppelingen tussen offshore windenergie en gasinfrastructuur. Kwartiermaker René Peters (TNO en TKI Nieuw Gas) licht de potentie toe.
  TKI Nieuw Gas
 • De roadmaps voor het energiesysteem van de toekomst zijn gereed. Na een zorgvuldig inventarisatieproces, met inbreng van honderden partijen, zijn concrete kennis- en innovatievragen geformuleerd. Meer weten over de roadmaps? Kom dan op donderdag 5 juli naar de Mariënhof in Amersfoort.
 • Zonder innovatie geen energietransitie. Maar welke innovatie is levensvatbaar? Met de regeling Topsector energiestudies kunnen samenwerkende ondernemers nu haalbaarheidsstudies doen. Er is ruim 5 miljoen euro beschikbaar.
 • De afgelopen zes jaar ging er 1,6 miljard euro naar ruim 2.100 energie-innovatieprojecten binnen de Topsector Energie. Hiervan kwam ongeveer 750 miljoen euro aan subsidie van de overheid. De rest aan investeringen kwam van private partijen. Dit blijkt uit het rapport Terugblik in Cijfers 2012-2017 van RVO.nl.
 • Het winnende team van de Sustainable Energy Challenge for Texel, ‘Team4Texel’, presenteerde hun voorstel over de opslag en toepassing van ammoniak tijdens het Europese NH3-event. Een van de studenten van het winnende team komt uit het talentenprogramma van de Topsector Energie (CETT).
  Human Capital Agenda
 • Zonnestroom speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de ambitieuze doelstellingen zoals op dit moment in een nieuw Klimaatakkoord worden vastgelegd.
  TKI Urban Energy
 • Informatiebijeenkomsten en schrijfdagen helpen innovators met hun subsidieaanvragen
  TKI Urban Energy
 • Er zijn meer goed opgeleide werknemers nodig om de energietransitie mogelijk te maken. Dat staat in het evaluatierapport ‘Terugkijken en vooruitkijken op de HCA Topsector Energie’. Het rapport van de KWINK groep en Panteia verscheen dinsdag 12 juni. 
  Human Capital Agenda
 • De huidige energievoorziening staat aan de vooravond van revolutionaire veranderingen. Door elektrificatie en duurzame stroomopwekking zullen het elektriciteitsnet en de -infrastructuur moeten worden herzien. TKI Urban Energy liet onderzoeken welke rol gelijkspanning daar in kan spelen en welk potentieel gelijkspanning heeft in de gebouwde omgeving.
  TKI Urban Energy
 • Tussen eind mei en half juni gaat het Klimaatakkoord het land in. Op vijf plaatsen kunt u meepraten: Zutphen, Breda, Groningen, Utrecht en Leiden. De CV de deur uit? Baas over je eigen energie? Verdienen aan duurzaamheid? Rijden in elektrische auto’s? Het kabinet wil dat we 49 procent minder CO2 gaan uitstoten. Hoe moet dat? Wie moet wat doen?