Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Het klimaatakkoord vraagt om innovatie in de energiesector. En niet alleen op het gebied van technologie, aldus duurzaamheidsexpert Ruth Mourik. ‘De overheid moet ook anders kijken naar eindgebruikers. Het is tijd om hen écht centraal te stellen.’
 • Wil de energietransitie slagen, dan moet Nederland beschikken over voldoende én goed opgeleid vakpersoneel. Bedrijven en onderwijsinstellingen grijpen deze uitdaging aan onder de noemer ‘De Uitdaging’.
  TKI Energie en Industrie
 • Het International Smart Grid Action Network (ISGAN) organiseert in samenwerking met de Global Smart Grid Federation (GSGF) voor de vijfde keer de Award of Excellence competitie, om innovaties in smart grid-projecten over de hele wereld een podium te geven. Het thema van de wedstrijd focust zich dit jaar op lokale geïntegreerde energie systemen (microgrids).
  TKI Urban Energy
 • Baanbrekend MKB
  TKI Wind op Zee
 • Dear all,
  TKI Wind op Zee
 • Rapport voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Highlights:
  TKI Wind op Zee
 • In samenwerking met PICO van Geodan ontwikkelde Kwartiermakers in de Bouw een kansenkaart die gemeenten, corporaties en netbeheerders helpt om de kansen in wijken te zien om met de energietransitie aan de gang te gaan.
  TKI Urban Energy
 • De adviescommissie voor Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM) blikt terug op een inspirerend programma voor de ECCM-conferentie op 29 juni 2018. Dit is een teken dat stap voor stap een echte ECCM-gemeenschap ontstaat die alle belanghebbenden uit de sectoren Energie, High Tech Systemen & Materialen en Chemie met elkaar verbindt.
 • ‘We onttrekken CO2uit de lucht en zetten dit met zonne-energie om in methanol.’ Hessel Jongebreur, medeoprichter van het bedrijf Zero Emission Fuels, spreekt enthousiast. ‘We doen nu een haalbaarheidsstudie om te kijken of het economisch haalbaar is en of we kunnen concurreren in de markt.
 • Nederland staat een aantal maatschappelijke uitdagingen te wachten, zoals voldoende duurzaam geproduceerd voedsel en betaalbare en toegankelijke gezondheidzorg. De ministerraad heeft daarom ingestemd met het Missiegedreven Innovatiebeleid, dat aansluit op de Topsectorenaanpak.