Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Op 8 april organiseerden TKI Energie en Industrie, samen met TKI Nieuw Gas en &Flux (CO2 Smart Use), een webinar over de regelingen voor CCU. 250 mensen meldden zich aan voor deze informatieve bijeenkomst.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas
 • Nederland maakt de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Gas zal daarin voorlopig nog een belangrijke energiebron blijven. Dat betekent dat, om aan de vraag naar gas te voldoen, meer duurzaam gas (lokaal) zal worden geproduceerd en ook meer gas zal worden geïmporteerd.
  TKI Nieuw Gas
 • On 14 February 2020, the Ministry of Economic Affairs and Climate has published the so-called “MOOI-regeling” (ministerial order for Mission-Oriented Research, Development and Innovation).
  TKI Wind op Zee, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
 • De Nederlandse overheid heeft het doel gesteld dat Nederland in 2050 volledig circulair is en daarom ook een volledig CO2-neutrale energievoorziening heeft. Dit wordt bereikt door o.a. energiebesparing, elektrificatie, het gebruik van waterstof en duurzame warmte.
  TKI Nieuw Gas
 • Het kabinet heeft bekendgemaakt € 100 miljoen beschikbaar te stellen voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven.
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • Extended deadline MOOI tender Due to current circumstances the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy and the Ministry of Interior and Kingdom Relations in consultation with RVO and Topsector Energy have decided to extend the deadline for application. The extended deadline will provide consortia with some extra time to prepare their application.
  TKI Wind op Zee
 • De openstellingstermijnen van de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) zijn verlengd met 4 weken. De ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben dit besloten in nauw overleg met RVO en de Topsector Energie.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Topsector Algemeen
 • TKI Nieuw Gas heeft, naast de in Nederland beschikbare subsidies voor waterstof, nu ook de mogelijkheden die ‘Europa’ biedt in kaart gebracht.
  TKI Nieuw Gas
 • Het IEA heeft recent de publicatie “Outlook for biogas and biomethane - prospects for organic growth” uitgebracht. Dit rapport, dat gratis te donwloaden is van de site van het IEA, beschrijft het wereldwijde potentieel van biogas en biomethaan.
  TKI Nieuw Gas
 • Vandaag heeft het Kabinet een zogenaamd drieluik over de rol van gassen in ons energie- en grondstoffensysteem gepubliceerd.
  TKI Nieuw Gas