Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Na het succes van de eerste twee Innovation Challenges start Offshore Wind Innovators met een nieuwe Challenge in september 2019.
  TKI Wind op Zee
 • Bent u actief op gebied van waterstof en heeft, ziet of zoekt u raakvlakken met Japan om uw doelstellingen te bereiken? Dan willen we u vragen onderstaande enquête in te vullen. Op basis van uw gegevens willen wij, New Energy Coalition en FME, in samenwerking met de ambassade in Japan een gezamenlijk Partners for International Business (PIB) voorstel indienen bij RVO.
  TKI Nieuw Gas
 • Deze maand opent een nieuwe aanvraagronde voor RAAK-mkb, een subsidie voor onderzoeksprojecten waarbij hogescholen samenwerken met mkb’s. Het onderzoek moet leiden tot nieuwe praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk tot en met 1 oktober.
  TKI Nieuw Gas
 • Het ENW PPS-fonds biedt mogelijkheden voor bottom-up publiek-private samenwerking tussen (grotere) bedrijven, het MKB, kennisinstellingen, incl. het HBO, en met consortia van bedrijven en kennisinstellingen binnen de topsectoren Chemie (incl. BBE), Energie, Hightech Systemen & Materialen, Agri & Food en ICT.
  TKI Nieuw Gas
 • De winning van aardwarmte en de opslag van warmte of gassen in de ondergrond kan een belangrijke rol spelen bij de transitie naar een duurzame en CO2-arme/vrije energievoorziening.  Onder andere het ‘Masterplan Aardwarmte in Nederland’ en de ’Routekaart CCS’ beschrijven hoe geothermie en CCS optimaal bij kunnen dragen aan de energietransitie.
  TKI Nieuw Gas
 • In het NOS journaal en het NPO Radio 1 Journaal van dinsdag 23 juli vertelt Michiel Kirch, directeur van TKI Urban Energy, meer over een inventarisatie van innovatieve concepten om na oorlogse rijwoningen betaalbaar van het gas af te krijgen.
  TKI Urban Energy
 • De uitstoot van broeikasgassen in Nederland moet op korte termijn omlaag. Om dit doel te bereiken gaat vanaf 1 augustus 2019 een nieuwe regeling open. De subsidiemodule Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie stimuleert met € 28 miljoen grootschalige projecten. Bijvoorbeeld rond energie-efficiency en recycling.
  TKI Energie en Industrie
 • Wilt u zakendoen in de Vietnam en Indonesië? Maar loopt u tegen belemmeringen aan of wilt u meer informatie over de lokale markten van deze groeiende economieën? Dan kan het Research Project Maastricht u mogelijk helpen.
  Internationale export en kennisagenda
 • Per 15 juli is Rob Kreiter de nieuwe directeur van TKI Energie en Industrie (E&I) en daarmee is het vertrek van Peter Alderliesten een feit. Peter heeft zich tijdens zijn loopbaan met hart en ziel ingezet voor een duurzame en inclusieve industrie. Wij willen Peter bedanken voor zijn harde werk en wensen hem een welverdiende ontspannen nieuwe fase van zijn loopbaan toe.
  TKI Energie en Industrie
 • Biomassa is een belangrijke bron om de energievoorziening te verduurzamen. Er is echter veel discussie over hoe duurzaam het echt is. Het kabinet wil daarom dat er een kader komt voor duurzame biomassa. Daarvoor is nu een aantal stappen in gang gezet.
  TKI Nieuw Gas