Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Op 15 juli 2020 vond online een levendige bijeenkomst plaats van bevlogen mensen die zich bezighouden met het verduurzamen van woningen. Ieders doel: mogelijke partnerschappen verkennen om gezamenlijk versnelling van de renovatie van de gebouwde omgeving te realiseren.
  TKI Urban Energy
 • Het voorbereidend halfjaar 'leren en werken in de techniek' voor gevluchte technici zit erop. Op 10 juli 2020 kregen de deelnemers hun certificaat uitgereikt op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem.
  Human Capital Agenda
 • Het Noord-Hollandse installatiebedrijf Schouten Techniek nam onlangs een statushouder in dienst via een programma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en stichting UAF. "Ik ben gecharmeerd van de drive."
  Human Capital Agenda
 • Onlangs bracht de Duitse overheid de National Hydrogen Strategy for Germany uit. In deze context heeft het Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) een innovatie contest gelanceerd voor projecten op het gebied van groene waterstof
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas
 • In de transitie naar een aardgasvrije energievoorziening, is elektrificatie een voor de hand liggende  oplossing. Dat vraagt om forse aanpassingen in het elektriciteitsnetwerk. Zowel om voldoende elektriciteit beschikbaar te hebben om de gebouwde omgeving te verwarmen, als het wisselende aanbod van elektriciteit uit duurzame bronnen en de transportcapaciteit.
  TKI Urban Energy
 • De Nederlandse overheid heeft de ambitie om over te gaan op een energievoorziening waarbij de uitstoot van broeikasgassen, met name van CO2 en CH4, tot nul wordt gereduceerd rond 2050.
  TKI Nieuw Gas
 • Baanbrekend MKB: Ocean Grazer
  TKI Wind op Zee
 • Op 8 juli heeft de Europese Commissie haar waterstofstrategie gepresenteerd, tegelijkertijd met een strategie over systeemintegratie. De waterstofstrategie wil op termijn de stap naar volledig groene waterstof maken en erkent de rol van blauwe waterstof (fossiel i.c.m. CCS).
  TKI Nieuw Gas
 • De binnenvaart en de short sea scheepvaart zetten de eerste voorzichtige stappen naar een volledig emissievrije aandrijving via waterstof. Dat blijkt uit een inventariserend onderzoek, dat het Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) in opdracht van de ministeries EZK en IenW heeft uitgevoerd.
  TKI Nieuw Gas
 • Onderzoek brengt interoperabiliteit van protocollen voor energie-flexibiliteit in kaart
  TKI Urban Energy