Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Schrijf je nu in en pitch jouw investeringsaanbod tijdens de Energy Investor Day op 13 juni 2022.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Met de aanstelling van Willem Hazenberg als practor Waterstof in de Industrie zet Drenthe College de eerste stappen om een practoraat ‘Waterstof in de Industrie’ te starten. Het practoraat is onderdeel van de ambities van de RegioCampus in Emmen.
 • Het kabinet stelt € 720 miljoen beschikbaar voor innovatieprogramma’s waterstof en duurzame materialen. Hiervan is € 570 miljoen nog onder voorwaarden van Het Nationaal Groeifonds. De voorstellen ‘GroenvermogenNL 2’ en ‘Duurzame Materialen NL’ krijgen dit geld. Dit geld zal een belangrijk impuls kunnen gegeven aan zowel de innovatiekracht als de bijbehorende ecosystemen op deze thema’s.
  Topsector Algemeen
 • In deze eerste nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen: •    Interview Anne Melchers •    Nieuws vanuit NWP: hoe blijft u op de hoogte? •    Samenvatting consultatie marktordening waterstof •    € 13 miljard beschikbaar voor duurzame projecten met SDE++ •    Een overzicht van 10 jaar waterstofinnovaties
  TKI Nieuw Gas
 • India en Nederland lanceren 4 april 2022 een internationale landencoalitie voor de ontwikkeling van bio-raffinage gericht op duurzame brandstoffen, grondstoffen, chemie en materialen. Samen met Brazilië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie bundelen India en Nederland binnen Mission Innovation hun innovatiekracht in de zogeheten ‘Integrated Biorefineries’.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, Internationale export en kennisagenda
 • In 2050 willen we een klimaat neutrale en circulaire economie realiseren. Daarvoor is een omschakeling nodig naar groene grondstoffen voor chemie, materialen en brandstoffen. In al deze ketens moeten de huidige gebruikte fossiele grondstoffen worden vervangen.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, Topsector Algemeen
 • In het kader van de stimulering van de Topsector Energie stelt het ministerie van BZK 9 miljoen euro ter beschikbaar via TKI Urban Energy en RVO.nl. Bedrijven die innoveren op het gebied van aardgasloze wijken, woningen en gebouwen kunnen hier aanspraak op maken. De middelen, die zijn bedoeld voor pilots en demonstraties, worden verstrekt via de DEI+.
  TKI Urban Energy
 • De ontwikkeling van zonne-energie op zee heeft een groot potentieel om bij te dragen aan de energietransitie. Om innovaties te versnellen heeft het TKI Wind op Zee, in samenwerking met het TKI Urban Energy, eind vorig jaar een open innovatie call uitgezet voor onderzoek naar oplossingen voor de grootste uitdagingen voor offshore zonne-installaties.
  TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy
 • Een scala aan energie- en klimaatinnovatie regelingen opent per 1 april. Deze stimuleren verschillende soorten innovatieprojecten: van haalbaarheidsstudies tot pilot- en demonstratieprojecten.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • Tijdens de Energy Investor Day is de Energy Investor Community gelanceerd. De Energy Investor Community is een netwerk voor early-stage investeerders die geïnteresseerd zijn om te investeren in energie innovaties.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Financieringsloket, Topsector Algemeen