Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Startup Blockheating heeft een innovatief datacenter ontworpen dat zijn warmte kwijt kan aan een lokale tuinder. Zo’n kleinschalig decentraal datacenter is niet alleen zelf veel energiezuiniger, het zorgt ook voor een forse daling in het aardgasgebruik van een kas. Dankzij de DEI+-subsidie kon onlangs met de bouw van de eerste twee demonstratie-units worden gestart.
  TKI Urban Energy
 • Deze handelsmissie vindt plaats van 8 tot en met 12 februari 2021. Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, neemt ook deel aan het programma.
  TKI Nieuw Gas
 • Succesvol eerste jaar voor Financieringsloket Topsector Energie
  TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Ondernemers kunnen tot en met 9 februari 2021 meedoen met de internetconsultatie voor de Renewable Energy Directive (RED II). Voor deze regeling bereidt de Europese Commissie een herziening voor.
  TKI Nieuw Gas
 • Inzetten op duurzame waterstof is essentieel voor de energietransitie in Nederland. Het gebruik van waterstof draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, en biedt ook kansen rond werkgelegenheid en nieuwe verdienmodellen.
  TKI Nieuw Gas
 • In het rapport wordt vastgesteld dat er in Europa eind 2019 718 installaties actief waren met een totale opwerkingscapaciteit voor biogas van bijna 700.000 Nm³/h. Dit komt overeen met 30 TWh aan groen gas op jaarbasis.
  TKI Nieuw Gas
 • Tijdens de Werkconferentie Topsector Energie op 24 november 2020 is de website www.nationaalwaterstofprogramma.nl gelanceerd. De website biedt informatie over waterstof en verwijst naar de nuttige netwerken.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, Topsector Algemeen
 • Are you investing in renewable energy sources, such as wind energy, solar energy and geothermal energy? Do you have a solution for flexibilisation of the energy system? Then you are invited to apply for a subsidy on pilot projects and demonstration projects within the DEI+ scheme.
  TKI Wind op Zee
 • The community of Offshore Wind Innovators, TKI Wind op Zee and De Rijke Noord
  TKI Wind op Zee
 • Donderdag 17 december was het eerste rondetafelgesprek Waterstof en Groene Chemie met alle betrokken sectoren, de ECCM-commissie en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). De deelnemers kwamen de gezamenlijke doelstellingen overeen voor de kostenreductie van waterstof en elektrolysers, het circulair maken van CO2 en duurzame opwekking van elektriciteit.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Systeemintegratie, Topsector Algemeen