Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Een investering van 646 miljoen euro en een reservering van 3,5 miljard euro in tien projecten moet zorgen voor meer economische groei in Nederland. Het kabinet wil dit geld uit het Nationaal Groeifonds onder meer steken in groene waterstof, innovatief en toekomstbestendig onderwijs en het doortrekken van de Noord-Zuidlijn.
  TKI Nieuw Gas
 • Begin april vond de eerste kennissessie plaats over waterstof en had als thema 'water elektrolyse'. Drie ondernemers presenteerden hun innovatieve waterstofprojecten. Ze voerden deze ook dankzij subsidie uit. Wat is er tot nu toe te oogsten? Welke lessen hebben we geleerd?
  TKI Nieuw Gas
 • De afgelopen maanden hebben FME, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO en de Topsector Energie aan de totstandkoming van de eerste internationale waterstofgids gewerkt. De tweede, uitgebreide editie is nu beschikbaar! Veel verschillende organisaties die zich met waterstof bezighouden, presenteren hierin hun activiteiten.
  TKI Nieuw Gas
 • Waterstof vormt één van de pijlers van de energietransitie én kan de groeimotor zijn voor een nieuwe economie. Nederland staat voorgesorteerd om internationaal een koploperpositie in te nemen als leverancier van elektrolysers, de sleuteltechnologie voor productie van schone waterstof.
  TKI Nieuw Gas
 • Minister Bas van 't Wout ontving hiervoor een 'call to action' van ECCM-voorzitter Richard van de Sanden op de InnovatieExpo 2021. Duitsland en Nederland gaan bilateraal samenwerken met een innovatieaanpak voor groene waterstof en groene chemie.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • Op 23 maart jl. vond de presentatie plaats van een rapport dat door SIA Partners is samengesteld waarin de kansen voor waterstof in Frankrijk worden toegelicht. In bijgaande summary staan de belangrijkste resultaten.  Dit rapport wordt door het Economisch Netwerk Frankrijk (RVO, NL Ambassade Parijs, NBSO’s Nantes & Lyon) naar Nederlandse bedrijven en organisaties gestuurd.
  TKI Nieuw Gas
 • Binnenkort opent de nieuwe MOOI-SIGOHE. Deze regeling subsidieert innovatieprojecten die over sector- en ketengrenzen durven te kijken. De focus ligt daarbij op hernieuwbare elektriciteit.
  TKI Energie en Industrie, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • ArcelorMittal, Dow Benelux en Tata Steel hebben een gezamenlijke uitstoot van ruim 20 miljoen ton CO2 per jaar. Door deze te verminderen kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de CO2-emissiereductiedoelen van Nederland, België en de EU.
  TKI Energie en Industrie
 • Donderdag 18 maart jl. stuurde Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kasja Ollongren, haar voorstel voor de vaststelling van Standaard- en Streefwaarden voor de bestaande bouw naar de Tweede Kamer. Deze standaard en streefwaarden geven duidelijkheid aan woningeigenaren over het niveau waarnaar ze hun woning spijtvrij kunnen verduurzamen.
  TKI Urban Energy
 • Tetrahedron is de winnaar van zowel de jury als de publieksprijs van de Offshore Wind Innovators Award 2020.
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen