Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Uptempo! organiseerde op 5 september jl. de werksessie ‘Opschalen met Platformen’. In deze interactieve bijeenkomst werd met platformen, netwerken en incubators verkend welke kansen er zijn om aanbieders van technologische oplossingen nog beter te bedienen.
  TKI Urban Energy
 • In Noord-Nederland ontwikkelt waterstof zich tot alternatieve energiedrager. Onder meer vervoersmaatschappij Qbuzz en de Groningse milieudiensten kiezen voor vervoer op waterstof. Maar zonder goede technici staan de wagens toch stil. Energy College speelt hierop in met de mbo-module Waterstoftechnologie.
  Human Capital Agenda
 • Sinds 1 juli is de subsidieregeling geo-energie open. Partijen kunnen tot en met 8 oktober subsidie aanvragen. Bedrijven en kennisinstellingen die nieuwe kosten efficiënte, veilige en robuuste ideeën ontwikkelen voor geothermie (dieper dan 1500m) en ondergrondse energieopslag (dieper dan 500 meter) kunnen subsidie aanvragen.
  TKI Nieuw Gas
 • Baanbrekend MKB: Seaqualize
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • Sinds 1948 zet de Stichting voor Vluchteling Studenten UAF zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun integratie op de arbeidsmarkt. Dit onder de volle overtuiging dat iedereen die zijn kennis kan inzetten, betekenisvol is in Nederland. Vorig jaar startte het UAF met Fontys Hogescholen een speciaal leerwerktraject voor hoogopgeleid technische talenten.
  Human Capital Agenda
 • Upcycling Gemert is een schoolvoorbeeld van hoe biomassa kan bijdragen aan klimaatneutrale energieproductie. Het bedrijf ontwikkelde een innovatief proces dat champignonmest verwerkt tot warmte en een hoogwaardige bodemverbeteraar. Dit is de belangrijkste reststroom uit de champignonteelt. Op 23 augustus maakte CDA-kamerlid Agnes Mulder tijdens een werkbezoek kennis.
  TKI Biobased Economy
 • De Topsector Energie werkt aan een Meerjarig Innovatieprogramma Waterstof. Op 11 juli jl. heeft een consultatiebijeenkomst in Utrecht plaats gevonden.
  TKI Nieuw Gas
 • Deze call for proposals roept kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen op tot het ontwikkelen van onderzoeksprojecten gericht op kennisbehoeftes rond de interactie tussen ecologie en de fysieke aspecten van windparken op het Nederlandse deel van de Noordzee. De consortia werken inter- en transdisciplinair met betrokkenheid van de gehele kennisketen.
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • Onlangs heeft NWO we een call voor proposals geopend waarin multi-disciplinaire en ketenbrede consortia worden opgeroepen een voorstel in te dienen op het thema Opslag en Conve
  TKI Nieuw Gas
 • Elk bedrijf heeft financiering nodig om te groeien. De verschillende vormen van financiering hebben allemaal hun eigen voorwaarden, voor- en nadelen. Om meer inzicht te krijgen in hoe en waar innovatieve ondernemers in de energiesector financiering kunnen vinden, organiseert InnovatieLink een Masterclass Finance.
  TKI Nieuw Gas