Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Topsector Energie in gesprek met Marinika Knoef. Zij werkt bij OOF. Dat staat voor Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen voor energie, kabel&telecom en afval&milieubedrijven (ofwel grondstoffen, energie en omgeving, ‘geo’). Zij is daar programmamanager Future Fit, metde arbeidsmarkt van de energiesector als aandachtspunt.
  Topsector Energie in gesprek, Human Capital Agenda
 • Vandaag verschijnt het standaardwerk ‘Zo werkt energie in Nederland’. Een initiatief van 21 partijen in en om de energiesector onder leiding van de Argumentenfabriek. Het complexe energiesysteem in Nederland wordt teruggebracht tot de kern.
  TKI Energie en Industrie, Topsector Algemeen
 • Husum Wind is the trade fair for the wind industry in Germany's wind, and will physically take place from 14-17 September, 2021, in Husum. 
  TKI Wind op Zee
 • Topsector Energie in gesprek met Laura Hoogwerf. Zij is business developer bij TNO, voorheen ECN. Binnen het netwerk Maatschappelijk Verantwoord Innoveren namen ECN en TNO een centrale plaats in bij een tiental projecten.
  Topsector Energie in gesprek, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
 • Techniek is er klaar voor, maar er zijn nog knelpunten in wet- en regelgeving
  TKI Urban Energy
 • Al 12 jaar brengt het Springtij Forum politiek, overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten en sociaal middenveld samen om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland. Het is een plek waar lastige thema's worden uitgediept, de dialoog met elkaar wordt aangegaan en beter begrip voor 'de ander' ontstaat.
  TKI Energie en Industrie
 • Topsector Energie in gesprek met Eelco Leemans en Marcel Rozemeijer. Beiden zijn nauw betrokken bij Topsector-projecten die raken aan offshore wind (kennisnetwerk Wind op Zee) en de inbedding daarvan op de Noordzee (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren). Eelco is zelfstandige en oud-directeur Stichting De Noordzee. Marcel is marien onderzoeker bij de Stichting Wageningen Research.
  Topsector Energie in gesprek, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
 • De top uit het bedrijfsleven en de kenniswereld kwam bij elkaar in Den Haag op 23 juni 2021. Tijdens de tweede bestuurlijke rondetafel ‘Waterstof en Groene Chemie’ maakten zij afspraken over de opschaling van technologie en de intensivering van onderzoek en innovatie. Dit is essentieel voor het behalen van de klimaatdoelen.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, Topsector Algemeen
 • In de eerste ronde van het nationale groeifonds is het voorstel Groenvermogen NL gehonoreerd waaronder de koppeling waterstof en chemie centraal staat. In de tweede ronde van het groeifonds zijn diverse andere voorstellen die over waterstof gaan of aan het thema raken ingediend.
  TKI Nieuw Gas
 • Voor de energietransitie zijn grote investeringen nodig om innovaties te ontwikkelen, testen en naar de markt te brengen. Wat zijn de financiële mogelijkheden? Waar lopen start-ups, scale-ups en gevestigde ondernemingen tegenaan? Op 16 juni stond tijdens de voorjaarsconferentie van de Topsector Energie het thema financiering centraal. De conclusie? Er is voldoende kapitaal in Nederland.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen