Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • ‘Ook oudere standaardwoning niet duurder dan € 25.000’
  TKI Urban Energy
 • Vandaag is belangrijke informatie over de invoering en openstelling van de subsidiemodule Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) van de Minister van Economische Zaken en Klimaat gepubliceerd in de S
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • Het Klimaatakkoord bevat ambitieuze opgaven voor de energie, elektriciteit- en de industriesector. Beide sectoren moeten de CO2-uitstoot in hun sector fors verminderen en tegelijkertijd lijkt men op elkaar te wachten. Nederland heeft de potentie om één van de grotere leveranciers te worden van windenergie. En onze industrie kan mee. Toch houden beide sectoren elkaar in een klem.
  TKI Energie en Industrie, TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • De nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) wordt naar verwachting binnenkort gepubliceerd. De regeling ondersteunt samenwerkende partijen om met grote stappen de klimaatdoelen te realiseren. De MOOI-regeling stimuleert samenwerking en een integrale aanpak. Daarmee krijgen innovaties een grotere kans op succes. Er is € 65 miljoen beschikbaar.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • In februari 2020 opent een nieuwe innovatiesubsidieregeling, MOOI (Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie), waar nieuwe integrale projectconsortia een voorstel op kunnen indienen. TKI Urban Energy organiseert een aantal bijeenkomsten rond diverse thema’s, om de consortiumvorming hiervoor te ondersteunen.
  TKI Urban Energy, Topsector Algemeen
 • Het is bekend dat bij de staalproductie koolmonoxide (CO) vrijkomt. Feit is ook dat CO een bruikbare grondstof is voor de chemische industrie. Koppel je beide aan elkaar, dan bespaar je grote hoeveelheid CO2-uitstoot én fossiele grondstoffen. In Nederland en België wagen bedrijven zich voor het eerst aan deze ingewikkelde maar razend interessante puzzel.
  TKI Energie en Industrie, Topsector Algemeen
 • De industrie heeft jaarlijks vele honderden petajoule aan warmte nodig. Nu is meer dan 95% daarvan nog afkomstig van fossiele bronnen, zoals aardgas, olie en steenkolen. Met het project Sustainable Process Heating (SPOT) wil een consortium van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die warmtehuishouding grondig verduurzamen. 
  TKI Energie en Industrie, Topsector Algemeen
 • De H-vision partijen hebben besloten om aan een verdieping en actualisatie van de haalbaarheidsstudie te werken, met name een verdere uitwerking van de business case, een locatiekeuze voor de waterstofinstallaties en een inventarisatie van benodigde infrastructuur en opslagbehoeften.
  TKI Nieuw Gas
 • Heeft u een high tech innovatie op het gebied van cleantech? Wilt u zakendoen, samenwerken of contacten leggen met Noord-Amerikaanse bedrijven, ondernemers, onderzoekers of investeerders? Ga dan van 22 t/m 27 maart mee naar Boston!
  TKI Nieuw Gas
 • Investeert u in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Hebt u een oplossing voor flexibilisering van het energiesysteem? Dan kunt u subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen de regeling DEI+.
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen