Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Op 31 mei 2022 heeft het Platform Groen Gas haar Meerjarenprogramma aangeboden aan Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie.
  TKI Nieuw Gas
 • Lees in het deelrapport over de 25 meest relevante energie-innovaties en de belangrijkste thema’s op het gebied van energie en digitalisering.
  Digitalisering, Topsector Algemeen
 • Na een succesvolle ronde aan het begin van het jaar stelt de Topsector Energy wederom subsidie beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Blueprinting the HyXchange Spot Market Place of project execution:
  TKI Nieuw Gas
 • Steeds meer partijen werken in Nederland hard op elke schaal aan smart oplossingen voor energievraagstukken en die zijn allemaal digitaal verbonden aan ons energiesysteem. Op ieder niveau, van een individuele woning, een hele regionale industriecluster of op nationaal systeemniveau.
  Digitalisering
 • Is het tijd om de grootte van offshore windturbines te standaardiseren? Op 17 mei organiseert TKI Wind op Zee haar 10e webinar om de resultaten van een recent onderzoek naar de optimale grootte en standaardisatie van offshore turbines te presenteren en te bespreken. De vraag is of groter ook beter en noodzakelijk is voor onze duurzame energieproductie.
  TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy
 • De vernieuwde internationale waterstofgids is gepresenteerd.
  TKI Nieuw Gas
 • Er zijn 114 vooraanmeldingen ingediend voor de MOOI-regeling. Het gaat om samenwerkingsverbanden die innovaties ontwikkelen die op korte termijn bijdragen aan de Nederlandse Klimaatdoelen. Voor de opgaven op het gebied van Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Industrie is in totaal € 81,4 miljoen subsidie beschikbaar.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Systeemintegratie
 • Invest-NL lanceert deze Hydrogen Business Challenger om bedrijven in de maakindustrie van waterstof te begeleiden naar een verbeterd businessplan om succesvol financiers aan te kunnen trekken. Is jouw onderneming bezig met een kansrijke innovatie om elektrolyse door te ontwikkelen of beter te integreren in het energiesysteem?
  TKI Nieuw Gas
 • De huidige krapte op de arbeidsmarkt dreigt de energietransitie te vertragen. Om de klimaatdoelen te halen zijn vele tienduizenden extra arbeidskrachten nodig. Waar halen we die vandaan? Op de Energy Outlook Conferentie 2022 gingen we in op deze vraag. Arbeidsmarkt en scholing zijn belangrijke factoren in de transitie naar een duurzame economie.
  Human Capital Agenda, Topsector Algemeen