Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Topsector Energie in gesprek met Internetondernemer Arash Aazami. Hij houdt zich sinds 2006 bezig met de integratie van digitalisering en energie. Sinds 2015 werkt hij binnen het kennisnetwerk Digitalisering van de Topsector Energie.
  Topsector Energie in gesprek, Digitalisering
 • Topsector Energie in gesprek met Socrates Schouten. Hij is programmahoofd bij Waag, onderzoeksinstelling op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Hij onderzoekt de sociale en culturele invloed van nieuwe technologieën zoals voor de energietransitie, met een focus op digitalisering.
  Topsector Energie in gesprek, Digitalisering
 • Dat het slim is meer data te meten en te monitoren in gebouwen, zodat we zien wat wel en niet werkt, staat buiten discussie. Maar wat kan er eigenlijk al? En waarom doen we het nog niet op grote schaal? Wie zou het eigenlijk moeten regelen en betalen? En hoe zit het met privacy en gegevensbescherming?
  TKI Urban Energy
 • De opdracht semi-autonome energiesystemen is open. Kijk op TenderNed voor alle informatie.  Voorstellen kunnen ingediend worden van 2 september 2021 tot en met 15 oktober 2021.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • Het budget van de Versnelde klimaatinvestering industrie (VEKI) wordt met € 54 miljoen opgehoogd. Topsector Energiestudies Industrie krijgt een extra budget van € 7,5 miljoen. En een extra programmalijn voor energie-efficiënte productieprocessen met een tweede openstelling dit jaar.
  TKI Energie en Industrie
 • Nederlandse partijen kunnen deelnemen aan deze internationale call. Bent u bezig met onderzoek en innovatie over transportinfrastructuur voor klimaatneutrale waterstof in brede zin? En wilt u daarbij samenwerken met één of meerdere partners uit België, Canada, Duitsland, Finland, Ierland, Portugal en Spanje? Dan is deze Eureka-call mogelijk iets voor u.
  TKI Nieuw Gas
 • De topsectoren Energie, Chemie en High Tech Systemen en Materialen bouwen samen met partners uit de energie en chemie aan de kansen van groene waterstof.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Techbinder maakt inzet vloot offshore windindustrie tientallen procenten goedkoper en schoner
  TKI Wind op Zee
 • Voor de kust van Scheveningen start een wereldwijd unieke pilot. Een merendeels Nederlands consortium produceert er voor het eerst groene waterstof op een producerend platform. Met steun van Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Windenergie, waterstof en gasinfrastructuur komen samen om de energietransitie offshore te ontsluiten.
  TKI Nieuw Gas
 • Zijn er nog mensen die denken dat we die energietransitie nog even kunnen uitstellen? Dan weten ze wel beter weten na het lezen van het rapport ‘Het Energiesysteem van de Toekomst’. “Er zijn 4 manieren waarop het kan”, zegt Marijke Kellner die leiding gaf aan deze verkenning van het energiesysteem. “Dat vergt van het gehele energiesysteem een enorme inspanning, maar het kan.
  Systeemintegratie