Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Uiterlijk 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en instellingen rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Met deze informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energie besparen stimuleren. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.
  Systeemintegratie
 • NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) zoekt onderzoeksvoorstellen over de maatschappelijke aspecten van regionale energietransities (MARET). Samen met vijf provincies en het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES) stellen ze samen geld beschikbaar. Het totale budget voor dit programma is 2,5 miljoen euro.
  Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, TKI Biobased Economy, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas, TKI Energie en Industrie, Systeemintegratie
 • On March 18, 2019 a study performed by Navigant for the Gas for Climate consortium was published.
  TKI Nieuw Gas
 • De Topsector Energie biedt verschillende subsidiemogelijkheden voor projecten die de energietransitie helpen versnellen. Als TKI Nieuw Gas ondersteunen we onderzoeks-, ontwikkelings-, pilot- en demonstratieprojecten met een focus op onze programmalijnen Waterstof, Groen Gas en CCUS.
  TKI Nieuw Gas
 • Het Holland Innovation Network in China heeft een rapport gepubliceerd dat gaat over waterstofontwikkelingen in China. Het is geschreven n.a.v. interesse vanuit verschillende NLse bedrijven in China en de opkomende ‘new energy vehicle markt’. Het rapport geeft een mooie inkijk in de Chinese markt!
  TKI Nieuw Gas
 • Bent u een ondernemer en/of eindgebruiker en wilt u minder energie gaan verbruiken in uw productieproces of heeft u een innovatieve techniek waarmee CO2-emissiereductie kan worden gerealiseerd?
  TKI Nieuw Gas
 • Publicatie tweede tender DKTI-Transport
  TKI Nieuw Gas
 • In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor: Actieplan Energieopslag en Conversie aangeboden aan commissievoorzitter Farid Azarkan Compensatieregeling transitievergoeding 
  TKI Nieuw Gas
 • Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de provincies werken samen in de MIT-subsidiemodule: zij stellen in 2019 totaal € 65,98 miljoen beschikbaar voor innovatie (inclusief € 0,4 mln. van LNV voor visserij), waarvan € 49,67 miljoen gezamenlijk wordt gefinancierd.
  TKI Nieuw Gas
 • Op 8 maart is er een matchmaking voor de NWO subsidieregeling ‘Transities & Gedrag’. Aanmelden kan hier: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/02/matchmaking-bijeenkomst-call-transities--gedrag-8-maart-2019.html
  TKI Nieuw Gas