Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • In het rapport wordt vastgesteld dat er in Europa eind 2019 718 installaties actief waren met een totale opwerkingscapaciteit voor biogas van bijna 700.000 Nm³/h. Dit komt overeen met 30 TWh aan groen gas op jaarbasis.
  TKI Nieuw Gas
 • Tijdens de Werkconferentie Topsector Energie op 24 november 2020 is de website www.nationaalwaterstofprogramma.nl gelanceerd. De website biedt informatie over waterstof en verwijst naar de nuttige netwerken.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, Topsector Algemeen
 • Are you investing in renewable energy sources, such as wind energy, solar energy and geothermal energy? Do you have a solution for flexibilisation of the energy system? Then you are invited to apply for a subsidy on pilot projects and demonstration projects within the DEI+ scheme.
  TKI Wind op Zee
 • The community of Offshore Wind Innovators, TKI Wind op Zee and De Rijke Noord
  TKI Wind op Zee
 • Donderdag 17 december was het eerste rondetafelgesprek Waterstof en Groene Chemie met alle betrokken sectoren, de ECCM-commissie en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). De deelnemers kwamen de gezamenlijke doelstellingen overeen voor de kostenreductie van waterstof en elektrolysers, het circulair maken van CO2 en duurzame opwekking van elektriciteit.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • De ambitie uit het klimaatakkoord om 2 BCM (2000 miljoen m3) groen gas in 2030 te produceren vergt een grote inspanning: er is een opschaling van ruim een factor 10 nodig in 10 jaar tijd. Het kabinet onderschrijft deze ambitie in haar Routekaart Groen Gas die in maart 2020 is verschenen.
  TKI Nieuw Gas
 • RVO/Topsector Energie hebben sinds 2012 107 waterstofprojecten met subsidie ondersteund, waarvan een deel momenteel nog loopt. TKI Nieuw Gas heeft voor deze projecten een innovatieanalyse laten uitvoeren.
  TKI Nieuw Gas
 • TKI Energie & Industrie ontwikkelt een routekaart om richting en snelheid te geven aan de elektrificatie in de industrie. Wat betekent die elektrificatie voor grote chemische complexen als Chemelot? En wat voor technologieën zijn nodig en welke uitdagingen zijn er?
  TKI Energie en Industrie
 • De Topsector Energie stelt ook in 2021 subsidie beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar door mkb-ondernemingen. Dit keer is de vergoeding voor de inhuur van een innovatiemakelaar maar liefst 80% van de gemaakte kosten, tot een maximum vergoeding van 10.000 euro (incl. BTW) per mkb-onderneming.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Elektrificatie in de industrie, ofwel de overgang van fossiele naar duurzame elektrische energie en het uitbannen van CO2-uitstoot: het is makkelijker gezegd dan gedaan. De routekaart elektrificatie is een goede eerste stap, duurzame waterstof een van de mogelijke routes.
  TKI Energie en Industrie