Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Digitale innovaties zorgen ervoor dat we op een hele nieuwe manier met energie omgaan. Om de innovaties met bestaande systemen en processen te integreren zijn er nieuwe instrumenten, kaders en werkwijzen nodig.
  Digitalisering
 • In Webber de Podcast gaat sociaal ingenieur Jetske Thielen in gesprek met Harmke Bekkema. “Als Webber ben je open-minded en denk je niet in bestaande structuren.” In de energietransitie spelen Webbers een belangrijke rol. Een Webber is een horizontale netwerkleider, die mensen en organisaties met elkaar verbindt om samen te werken, te leren en te innoveren.
  TKI Urban Energy, Human Capital Agenda
 • In de energietransitie spelen Webbers een belangrijke rol. Een Webber is een horizontale netwerkleider, die mensen en organisaties met elkaar verbindt. Maar hoe doe je dat? Om ze samen te laten werken, te leren en te innoveren. Precies waar de energietransitie om vraagt. In Webber de Podcast gaat sociaal ingenieur Jetske Thielen in gesprek met Miranda Scheffer.
  TKI Urban Energy, Human Capital Agenda
 • Vandaag lanceren het aanjaagteam verduurzaming koopwoningen van TKI Urban Energy en Mensen Maken de Transitie (MMT) een gezamenlijke online leerpuntenlijst.
  TKI Urban Energy
 • In het decentrale en ‘smart’ energiesysteem van de toekomst speelt data en de uitwisseling ervan een fundamentele rol. Zonder data geen duurzaam energiesysteem. Verschillende spelers in het energiesysteem hebben echter verschillende belangen en behoeften. Dat kan een belemmering zijn. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van onze services en producten op hoog niveau houden.
  Digitalisering
 • Het aantal waterstofprojecten in Nederland is in het afgelopen jaar met meer dan 25% toegenomen. Opvallende trend is dat de nieuwe projecten vaker gericht zijn op realisatie van waterstofkansen. Daarbij zijn projectleiders optimistisch over het behalen van de ambities uit het Klimaatakkoord: 500 MW elektrolyse in 2025 en 3-4 GW in 2030. Beide targets zijn haalbaar.
  TKI Nieuw Gas
 • Groen gas staat de laatste maanden midden in de belangstelling en de ambities voor 2030 zijn hoog; zowel in Nederland (2 BCM) als in Europa (35 BCM). Willen we die volumes kunnen realiseren, dan is innovatie onontbeerlijk.
  TKI Nieuw Gas
 • Welke vaardigheden moeten we nu precies inzetten om onze klimaatambities waar te kunnen maken? Om meer inzicht daarin te krijgen, heeft Wise-up Consultancy dit in kaart gebracht. Welke digitale vaardigheden zijn leidend en hoe kunnen we deze vaardigheden bij zoveel mogelijk mensen opschalen en versnellen?
  Digitalisering, Human Capital Agenda
 • Een nieuwe subsidie moedigt ondernemers en onderzoeksinstellingen aan nieuwe producten, diensten of processen te ontwikkelen die een boost geven aan deze ‘kringloopeconomie’. Zij kunnen deze vanaf 5 juli aanvragen.
  TKI Energie en Industrie
 • Ben jij op zoek naar een investeerder voor jouw investeringsaanbod? Schrijf je nu in voor een pitch op 29 september 2022.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen