Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Op 15 oktober opent de nieuwe subsidiemodule Systeemintegratie van de Topsector Energie. Geïnteresseerde partijen, zoals netbeheerders, kennisinstellingen en bedrijven kunnen projectplannen indienen voor kennis- en innovatievraagstukken. Het gaat om systeemveranderingen die nodig zijn om het energiesysteem geschikt te maken voor de energietransitie.
  Systeemintegratie
 • Het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) licht de belangrijkste onderwerpen voor ons energiesysteem van de toekomst toe in 6 Whitepapers. Vraagstukken over energie gaan veel verder dan alleen techniek.
  Human Capital Agenda
 • De energietransitie is voor overheden een ingewikkelde puzzel. Op welke duurzame oplossingen zet je in binnen je gemeente, regio of provincie? Energiemodellen helpen om de keuzes te verkennen, te onderbouwen en te verantwoorden.
  Systeemintegratie
 • Op het terrein van groen gas lopen heel veel activiteiten bij onze Westerburen. In bijgaande nieuwsbrief van de IEA-taak inzake bioenergie (Task 37 – Biogas) wordt dat beeld uitgebreid schetst in diverse rapporten. Nederland is actief deelnemer aan deze taak, RVO vertegenwoordigt Nederland hierin.
  TKI Nieuw Gas
 • In Frankrijk wordt jaarlijks 900.000 ton waterstof geproduceerd om aan de behoefte van de industrie te voldoen. De Franse waterstofsector heeft daarmee een sterk exportpotentieel dat in 2030 een omzet van 6,5 miljard euro zou kunnen bereiken en 15 miljard euro in 2050.
  TKI Nieuw Gas
 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) investeert dit jaar € 30 miljoen extra in de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling & Innovatie (MOOI) specifiek op het thema Gebouwde omgeving.
  TKI Urban Energy, Topsector Algemeen
 • De afgelopen jaren is zonnestroom snel goedkoper geworden. Gemeenten en provincies zien steeds meer vergunningsaanvragen binnenkomen voor grote zonnestroomprojecten in zowel de gebouwde omgeving als in het landschap.
  TKI Urban Energy
 • Door de coronacrisis verandert de arbeidsmarkt ingrijpend. In sommige sectoren komen mensen thuis te zitten. Zouden zij een overstap kunnen maken naar de energiesector, waar bedrijven juist staan te springen om arbeidskrachten? In opdracht van de Human Capital Agenda-Topsectoren deed CentERdata een verkennend onderzoek.
  Human Capital Agenda
 • Op 7 september presenteerde het kabinet het Nationaal Groeifonds. Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen die bijdragen aan kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Topsector Algemeen
 • Topsector Energie biedt inzicht in financieringsmogelijkheden
  TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Financieringsloket, Topsector Algemeen