Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Topsector Energie in gesprek met Leo van Borren, voorheen hoofd geologie en principal geologist bij Neptune Energy BV (voorheen Engie). Hij was met zijn bedrijf partner in enkele tientallen projecten onder de Topsector Energie, voornamelijk in de programmalijnen rond Geo en Gas.
  TKI Nieuw Gas
 • Na-isoleren aardgasvrije gebouwen zorgt nog te vaak voor problemen
  TKI Urban Energy
 • Topsector Energie in gesprek met René Peters, Business Director Gas Technology TNO, partner in Geo-Energie. Gas Technology bij TNO adviseert het ministerie van EZK bij zijn vergunningverlening voor projecten in de ondergrond in Nederland en beheert ook namens de overheid de gegevens over de ondergrond.
  TKI Nieuw Gas
 • A few months back, Europe decided to strengthen its investments in renewable and low carbon hydrogen development. This was a solution to fostering a green economic recovery and growth, which also aligns with the goal to become carbon neutral by 2050.
  TKI Nieuw Gas
 • Topsector Energie in gesprek met Chris Spiers, hoogleraar Universiteit Utrecht, partner in de programmalijn Geo-Energie.
  TKI Nieuw Gas
 • Topsector Energie in gesprek met Barthold Schroot, programmamanager Advies & Innovatie bij EBN. Dat is de partner in veel projecten in de programmalijn Geo-energie onder de TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie. EBN is 100% in eigendom van de overheid en investeert van oudsher mee in energiewinning (gas, olie).
  TKI Nieuw Gas
 • Binnen 5-10 jaar is slim aansturen van warmtepompen financieel interessant om pieken en onbalans op het elektriciteitsnet te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van Accenture in opdracht van Flexiblepower Alliance Network (FAN) en TKI Urban Energy. Momenteel zijn de opbrengsten voor de zogenaamde flexibele inzet van warmtepompen nog te klein.
  TKI Urban Energy
 • Negen consortia gaan met subsidie van de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) voor het thema industrie, bouwen aan integrale innovaties die ons helpen onze klimaatdoelen dichterbij te brengen. Maandag 19 april zijn ook de laatste beschikkingen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de deur uit gedaan.
  TKI Energie en Industrie
 • De Topsectoren Chemie, Energie en High Tech Systemen en Materialen (HTSM) bouwen aan de kansen van waterstof. Dit is belangrijk voor de energietransitie en in de groene chemie. Ze doen dat samen met industriële partners en kennispartners. Het Nationaal Groeifonds investeert hier € 338 miljoen in.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Er is momenteel veel dynamiek rond het thema ‘waterstof’. Veel landen en de EU hebben het afgelopen jaar visies en strategieën uitgebracht.
  TKI Nieuw Gas