Zbridge laat mensen op hoogte veilig heen en weer lopen

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|

Baanbrekend MKB: Zbrigde

De overstap van schip naar windturbine is altijd een dynamisch gebeuren. Tussen alle zogeheten Walk to Work-systemen (W2W) heeft Zbridge een baanbrekende constructie ontwikkeld: een twintig meter hoge mast die continu stil blijft staan met uitschuifbare loopbrug die gecontroleerd tegen de windturbine drukt. Hierdoor kan het schip aangeland blijven en kan het personeel bij golven tot 4 meter hoogte en windkracht 7 veilig op en neer blijven lopen. Dit levert in veel gevallen een werkbaarheid van bijna 100 procent op.

Voor welk probleem hebben jullie een oplossing gevonden?

“Het efficiënt overzetten van mensen en goederen vanaf een schip op een offshore-locatie is vooral bij offshore windturbines een grote uitdaging. Tijdens de installatie en onderhoud van een offshore windpark willen installatie-aannemers en parkeigenaren het werk immers zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. Sinds Ampelmann als eerste met een systeem kwam die de bewegingen van het schip compenseert, accepteert de industrie W2W-systemen als dé oplossing. Het vergroten van de efficiency is de volgende stap. Bestaande systemen zijn niet ontworpen om een constante stroom  mensen en goederen over te zetten. Sommige  systemen moeten loskoppelen om mensen weer op het systeem te laden, andere  systemen zijn deels gecompenseerd. De Zbridge kan bewegingsgecompenseerd aangeland blijven terwijl mensen met een lift via de loopbrug de turbine op- of afgaan.“

Race%20bank%20operation2.jpg

Wat houdt jullie oplossing in?

“Z-bridge is een modulaire unit die bestaat uit een telescoperende loopbrug die bevestigd is aan een mast met daaronder een cardanas. Dit is een as die over twee kanten draait en zo voorkomt dat de bewegingen van de boot  overgebracht en versterkt worden in de mast. Daardoor blijft de mast continu stilstaan en blijft de telescoopsnelheid van de loopbrug onder de toegestane 1 m/s.  Gedurende het afgelopen project hebben we met windkracht 7 kunnen werken tot golfhoogten tot 4 meter. De loopbrug kan tot een hoogte van 20 meter hoog aanlanden. Het personeel en de goederen gaan comfortabel met de lift aan de achterkant omhoog.”

Wat is zo baanbrekend aan jullie oplossing”

“Het stil houden van de mast met de cardanas is het innovatieve onderdeel. Alle Roll & Pitch bewegingen worden voortdurend gecompenseerd. Bij andere systemen moeten mensen en goederen eerst klaar staan voordat de loopbrug de bewegingen compenseert of worden alle scheepsbewegingen bovenin de mast gecompenseerd. Dankzij de cardanas kan het schip gecompenseerd aangeland blijven. Dat is bijzonder handig, bijvoorbeeld als meerdere keren achter elkaar mensen of spullen overgezet moeten worden, of tijdens korte interventies op een turbine.

Daarnaast is de werkhoogte bijzonder. Zonder het gebruik van een subframe kunnen we alle gangbare turbines bedienen. Gemiddeld ligt het werkplatform van een windturbine op 15-22 meter boven LAT (de laagste waterstand); de Z-bridge haalt deze werkhoogte. ”

Wat levert jullie systeem op?

“Het systeem dat nu draait in Engeland heeft een zeer hoge werkbaarheid gehaald tijdens het winterseizoen met de slechtste weersomstandigheden. De Zbridge is nog niet één keer de beperkende factor geweest tijdens deze operatie. Ons systeem is modulair en past op ieder schip. Er zijn geen aanpassingen nodig zoals het verhogen van het dek. Dat maakt het voor scheepseigenaren, bouwers of parkeigenaren eenvoudiger en goedkoper om ons systeem te mobiliseren. Verder is ons hydraulische systeem zo in balans dat het dieselverbruik het laagste is van alle systemen. We hebben de bediening van het Zbridge systeem zo gebruiksvriendelijk mogelijk gehouden. Na een intensieve training kunnen operators van onze klant de Zbridge zelf bedienen. Dit komt de efficiency ten goede.”

Hoe ver zijn jullie nu?

“We hebben nu één systeem dat we verhuren aan de Noorse reder Østensjø voor het Racebank windpark van Ørsted. Hun operators bedienen het zelf en dat gaat heel goed. We hebben een groot netwerk binnen de industrie. De interesse is groot. Als we over een tweede Z-bridge zouden beschikken, kon die meteen aan de slag. We hebben om tafel gezeten met de grootste partijen: parkeigenaren, reders, windturbineleveranciers. Onze huidige trackrecord draagt daar zeker aan bij.”

Wat zijn jullie uitdagingen?

“We hebben momenteel twee uitdagingen. De eerste is hoe we ons bedrijf kunnen laten groeien.  Het vinden van de juiste partner voor financiering is een opgave. Naast de verhuur, verkopen we ons systeem ook. We vinden het logisch dat als men in een W2W-boot investeert, men uiteindelijk ook het W2W-systeem wil kopen. Dat is de tweede uitdaging:  blijven door ontwikkelen van het huidige product. Ons ontwerpteam heeft  een passend concept voor speciale W2W-schepen met geïntegreerde systemen bedacht dat we binnenkort gaan uitrollen. Alles in lijn met onze huidige compensatiesysteem.”

Zbridge%20Normand%20reach.jpg

Wat zijn jullie vervolgstappen?                                                                                         

“Over een jaar hopen we twee extra systemen draaiend te hebben. We luisteren goed naar wat de klant vraagt; of die het groter, zwaarder of juister lichter wil. En ondertussen blijven we de werkbaarheid, de betrouwbaarheid, de techniek en bediening optimaliseren.”

Wat hebben jullie aan Offshore Wind Innovators gehad?

“Martin Weissmann van Offshore Wind Innovators heeft ons gewezen op de investeringsprogramma’s van de provincie. Daar hadden we geen weet van. Hij heeft ons direct in contact gebracht met de juiste personen bij de provincie. Binnen twee weken hadden we een afspraak om ons bedrijf te presenteren. Zij helpen ons nu met de voorbereiding van een   financieringstraject. Daarom spreken de financiële diensten die Offshore Wind Innovators aanbiedt ons ook aan. Daarnaast is het altijd goed om je netwerk te vergroten. We willen met alle betrokkenen in gesprek.”

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Offshore Wind Innovators.

Lees meer over andere baanbrekende mkb-ers.