Woonbedrijf: "Dankzij participatie koos 60% vrijwillig voor duurzame maatregelen"

Nieuwsbericht |
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
TKI Urban Energy
|
Aireyweijk

Niemand kan tegen verduurzaming zijn. Zou je zeggen. Toch krijgen woningcorporaties hun maatregelen maar moeilijk doorgevoerd. Het Eindhovense Woonbedrijf boekte in een project wel succes dankzij Stemgever: een methode waarbij 60% van de bewoners duurzaamheid omarmden.

Woonbedrijf staat voor de opgave om enkele naoorlogse wijken in Eindhoven te transformeren. Ze moeten duurzamer en sociaal-economisch krachtiger worden. “Je hebt er soms te maken met bewoners die daarvoor moeilijk te mobiliseren zijn”, zegt Laura van Mierlo, manager district Gestel van Woonbedrijf. “Zeker als je veranderingen oplegt. We wilden daarom verbeteringen doorvoeren samen met hen.”

Methode voor buurtparticipatie

“Een goed vertrekpunt voor bewonersparticipatie is een nieuwbouw- of renovatieproject”, zegt Van Mierlo. “We willen een zeer duurzame wijk realiseren en dat koppelen aan de wensen en behoeften van de bewoners. In het demonstratieproject Buurttransformator vonden we uit hoe we buurtparticipatie en inspraak bij de verduurzamingsopgave vorm konden geven. Dit deden we in afstemming met onderzoeks- en adviesbureau DuneWorks. Het ontwikkelde hiervoor tijdens het project een methode: de Stemgever. Deze methode pasten we recent tweemaal toe in de wijk. Bij de renovatie van woningen en om kansen voor sociale en economische verduurzaming in kaart te brengen.”

Erkennen en begrijpen van bewoners

Geen buurt is hetzelfde. Daarom kun je bij de Stemgever kiezen voor onderdelen die je naar eigen inzicht toepast. “Doel is om samen met bewoners hun plek duurzaam te verbeteren”, zegt Van Mierlo. “Dat begint bij het erkennen en begrijpen van hun achtergronden, behoeften en wensen. Dan merk je dat bewoners niet warm lopen voor duurzaamheid. Wel voor lagere woonlasten, groter wooncomfort en betaalbaarheid. Daar moet je het dan ook over hebben.”

Lasten en verantwoordelijkheid verdelen

Erkenning is een voorwaarde voor participatie, stelt Van Mierlo. “Vervolgens moet je weten in hoeverre de bewoners kunnen participeren. Sta stil bij hoe je de lusten en lasten van duurzame maatregelen verdeeld en bij wie je eventueel verantwoordelijk kunt maken voor de invoering. Over al die aspecten hebben we van tevoren uitvoerig gesproken met de bewoners.”

3 keuzepakketten

Uit de gesprekken kwamen de wensen en mogelijkheden voor verduurzaming naar boven. “We boden keuzepakketten aan rond extra comfort, veiligheid en een andere indeling van de woningen. In proefwoningen konden de bewoners de pakketten ervaren. Tot slot lichtten we ze per bewoner toe met berekeningen van mogelijke besparingen.”

Regie uit handen

Van Mierlo is trots op het resultaat . “Meer dan 60% van de bewoners kozen vrijwillig voor het duurzame comfortpakket. Ook al leidde dat tot een huurverhoging. Dit konden we alleen bereiken doordat we de bewoners alle ruimte hebben gegeven om de invulling en het tempo van de verduurzaming te bepalen. We hebben met succes de regie uit handen gegeven.”

Aan de slag met maatschappelijk verantwoord innoveren met energie

De Stemgever is één van de tools die zijn ontwikkeld in projecten van de subsidieregeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren met Energie. Wilt u zelf aan de slag met MVI-E en gebruik maken van de beschikbare tools en instrumenten? Vind ze op de pagina Tools MVI-Energie.

Meer informatie