Woningeigenaar bepalend in overgang naar aardgasvrije woning

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
radiator verwarming thermostaat aardgas cv

Om te komen tot een klimaatneutrale warmtevoorziening in 2050, gaan vanaf nu duizenden tot straks jaarlijks ruim 250.000 woningen en gebouwen over op een andere manier van verwarmen dan met aardgas. De bijkomende kosten voor woning- en gebouweigenaren kunnen deze overgang in de weg staan. Onderzoeks- en adviesbureau CE Delft onderzocht belemmeringen en mogelijke oplossingen, gesteund door TKI Urban Energy, en publiceert hierover twee rapporten.

Per woning is gemiddeld € 1000 per jaar extra nodig om de verwarming met aardgas te vervangen door een CO2-vrije manier van verwarmen, aldus CE Delft. Op wijkniveau is er een flinke spreiding in kosten per woning, omdat de kosten afhankelijk zijn van het type en grootte van de woning en van de wijze van bewoning. Lees meer hierover in het rapport van CE Delft: Vereffenen kosten warmtetransitie.

Aardgas is voorlopig goedkoper dan CO2-vrije alternatieven. In het rapport Incentives voor de warmtetransitie komt CE Delft met vier mogelijke oplossingen. Een van de incentives is het langzaam maar zeker verhogen van de kosten voor CO2-emissies. In het begin kan dan een (tijdelijke) subsidiëring van CO2-vrije en-arme manieren van verwarmen de overgang naar een aardgasvrije woning op gang brengen. Vervolgens kunnen wijken worden aangewezen die aardgasvrij moeten worden en kunnen verplichtingen voor klimaatneutrale energie zorgen voor volume en investeringszekerheid.

Het kostenverschil tussen aardgas en alternatieven voor verwarming zal de komende tijd dalen. Innovaties in de bouw kunnen hierbij helpen. Met de Urban Energy subsidieregeling worden projecten ondersteund waarin innovatieve producten en diensten worden ontwikkeld. TKI Urban Energy biedt een netwerk waar bedrijven kennis en ervaringen delen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de Urban Energy website van RVO.nl.

Publicatie
Persbericht: Woningeigenaar bepalend bij aardgasvrije woning (CE Delft, 3 april 2018)