Wijkkompas live dankzij DEI+ Innovaties Aardgasvrij

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
Wijkkompas

Wijkkompas is een instrument om de partijen die bij een wijkaanpak betrokken raken, meer houvast te geven in de vele knopen die moeten worden doorgehakt. Dat hoeft niet allemaal tegelijk en daarom brengt deze nieuwe methodiek volgorde en structuur aan, die verrijkt wordt met concrete ervaringen in andere wijken. Stroomversnelling vroeg in de vorige ronde met hulp van TKI Urban Energy een subsidie voor een pilot aan, die werd toegekend. Het instrument wordt nog steeds doorontwikkeld, maar de resultaten van de pilot hebben ervoor gezorgd dat de website nu al live is. De initiatiefnemers van Wijkkompas hebben deze site open gezet zonder inlog.

Onlangs is een nieuwe ronde voor pilot-subsidies richting een aardgasvrije gebouwde omgeving open gegaan; ook voor innovaties in eerdere ontwikkelstadia staat nu een uitvraag open.

‘Het online platform is door elke gemeente en elke belanghebbende te gebruiken,’ licht Klaas Vegter namens Wijkkompas toe. ‘Gemeenten die het Wijkkompas concreet willen gebruiken in een wijk, krijgen een intensievere begeleiding. Dat versnelt de wijkaanpak, doordat je praat over de juiste onderwerpen op het juiste moment en met de juiste partijen. We zoeken momenteel gemeenten die met deze intensieve aanpak aan de slag willen. Zo ontwikkelen we de methodiek en bijpassende begeleiding door, samen met deze eerste launching customers.’

Wijkkompas is voortgekomen uit het denkwerk dat in het programma Smart Energy Cities en in de vereniging Stroomversnelling ontwikkeld is en heeft als doelgroep gemeenten, netbeheerders, collectieven, woningcorporaties en het bedrijfsleven. Het initiatief verenigt vijftien partners, waaronder TKI Urban Energy, Open Universiteit en een viertal gemeenten. Het online platform biedt toegang tot lessen die in de praktijk geleerd worden, gerangschikt op knooppunten. Een knooppunt is in het Wijkkompas een moment waarop een belangrijke keuze gemaakt moet worden; het instrument waarborgt dat dit niet gebeurt zonder bepaalde belangen aan bod te laten komen.

De subsidieregeling DEI+ Innovaties Aardgasvrij is toegesneden op pilots en demonstraties van innovaties die leiden tot aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. De regeling is verbeterd: in tegenstelling tot volgend jaar is er een hoger maximum per deelnemer en hoeft het project niet binnen één jaar te worden afgerond. Voor een pilotsubsidie kan nog het hele jaar subsidie worden aangevraagd, maar de regeling sluit zodra de middelen zijn uitgeput. Er is in DEI+ Innovaties Aardgasvrij negen miljoen beschikbaar. In de meerjarige MOOI-regeling is 27 miljoen vrijgemaakt voor innovaties; hiervoor is een (relatief eenvoudige) vooraanmelding nodig, die voor 20 april gedaan moet zijn. TKI Urban Energy koppelt innoverende bedrijven aan kennisinstellingen, koppelt ze aan elkaar en aan deze financiële middelen. RVO.nl voert de regeling uit en beoordeelt de aanvragen.

Bedrijven die bezig zijn met innovaties op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving of nieuwe energiesystemen in de wijken, kunnen bij TKI Urban Energy terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld het vinden van samenwerkingspartners, of bij RVO.nl voor meer informatie over subsidiemogelijkheden.