Werkconferentie Topsector Energie:‘Blijf ons voeden met ideeën en versnel de transitie’

Nieuwsbericht |
Digitalisering
Human Capital Agenda
Internationale export en kennisagenda
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
TKI Biobased Economy
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
TKI Nieuw Gas
TKI Energie en Industrie
Systeemintegratie
|
tse

Verdiepende werksessies en bezielende keynotes. Daarvoor kwamen honderden mensen op 4 oktober naar Rotterdam-Zuid. Want hier, in de Onderzeebootloods, vond de Werkconferentie Topsector Energie plaats. Speciaal voor iedereen die betrokken is bij de energietransitie. ‘Verduurzaming is goede business.’

Het is een stralende ochtend en de bezoekers beginnen toe te stromen. Allemaal gaan ze naar de Onderzeebootloods. Maar niet alleen voor de Werkconferentie. Want tijdens deze bijeenkomst is er ook de Innovatie Expo – op dezelfde locatie. ‘Geen toeval’, stelt Manon Janssen, boegbeeld van de Topsector Energie, de netwerkorganisatie die de Werkconferentie elk jaar organiseert. ‘We werken dit jaar met de Innovatie Expo samen. Bezoekers van onze bijeenkomst hebben ook toegang tot dat event.’

MKB belangrijk voor energietransitie

De samenwerking met de Innovatie Expo past in de stijl van de Topsector Energie, aldus Janssen in haar welkomstwoord op de conferentie. ‘Wij zoeken de verbinding met het grotere geheel. Dat is waar we als Topsector voor staan.’

Ze benadrukt daarnaast dat de activiteiten van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de regio erg belangrijk zijn om de energietransitie te voltooien. ‘Een klimaatakkoord smeed je in een vergaderzaal. Maar het uiteindelijke werk gebeurt in de regio. Daar moeten plannen uitgevoerd worden. En dat kan niet zonder de hulp van het MKB.’ Niet dat grotere bedrijven onbelangrijk zijn. ‘We nodigen ook de industrie uit om zich blijvend in te spannen voor verduurzaming. Om haar inspanningen op dit vlak te vergroten. Niet omdat die inzet een verplichting is, maar omdat het goede business oplevert.’

Inspirerende keynotes

Na Janssens welkomstwoord zijn er keynotes van Geert Teisman (hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit) en Martijn Groenleer (hoogleraar Regional Law and Governance aan de Universiteit Tilburg). Beiden gaan dieper in op de noodzaak van innovatie in regionale verbanden. Teisman stelt dat ‘de overheid nieuwe expertise nodig heeft om mogelijkheden in de “regionale tussenruimte” te benutten. Transitie vereist hoogwaardige interactie tussen organisaties, bedrijven en burgers.’ Hij vindt dat de overheid de interactie die de energietransitie aanjaagt moet faciliteren en stimuleren.

Groenleer stelt dat er ook een belangrijke rol is weggelegd voor mens- en maatschappijwetenschappers. ‘Op nationaal niveau kun je de energietransitie misschien nog wel technisch en uniform aanvliegen’, zegt hij. ‘Maar het regionale niveau vraagt om variatie: op maat gemaakte sociale innovatie. Maatwerk nastreven in sociale innovatie vereist kennis over regionale karakteristieken.’ Groenleer maakt deel uit van een groeiende groep wetenschappers – de ‘MVI-E Brigade’ – die deze kennis wil bieden.

Interview Jörg Gigler

Voordat het plenaire deel van de Werkconferentie overgaat in een middag vol werksessies, is er nog een zaalinterview met Jörg Gigler. Hij is directeur van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Nieuw Gas. Dit consortium, onderdeel van de Topsector Energie, richt zich op duurzame en klimaatneutrale alternatieven voor aardgas. Het wil hiervoor inhoudelijk vormgeven aan een innovatieprogramma, netwerken vormen en ondersteuning bieden aan relevante partijen. Lukt dat allemaal? Gigler: ‘Niet altijd zo snel als we willen. Maar we komen stap voor stap vooruit, dankzij onze praktische en flexibele instelling.’

Sociale innovatie ook belangrijk

De energietransitie stond lang gelijk aan technische innovatie. Inmiddels is sociale innovatie net zo belangrijk. Oftewel: de samenwerking tussen diverse partijen in de samenleving. Gigler: ‘Alle Nederlanders moeten de energietransitie omarmen om deze tot een succes te maken. Ze moeten met de neus dezelfde kant op staan.

Kijk naar de energiewinning op de Noordzee. Olie-, gas- en windmolenpartijen moeten daar door één deur kunnen met betrokkenen die heel andere belangen hebben, zoals vissers en Stichting De Noordzee. Als TKI Nieuw Gas stimuleren wij het contact tussen deze partijen, zodat zij begrip krijgen voor elkaars drijfveren. Een belangrijk startpunt.’

Succes door wederzijds begrip

Een bekend spreekwoord luidt: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Gigler kan zich daar helemaal in vinden. ‘In eerste instantie bereik je weinig resultaat als je een hechte samenwerking smeedt. Kennismaken – en vooral elkaar begrijpen – kost tijd. Maar door dit proces te doorlopen, behaal je wel meer succes. Daarom ook vraag ik iedereen die betrokken is bij de energietransitie om ons te blijven voeden met ideeën en wensen. Dat is nodig om onze inhoud, netwerken én instrumenten op peil te houden.’

Verdiepende werksessies

Na de lunch kunnen bezoekers deelnemen aan 13 werksessies over prikkelende onderwerpen. Benieuwd waar de sessies over gingen?