Website Nationaal Waterstof Programma live

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
header website nationaal waterstof programma

Inzetten op duurzame waterstof is essentieel voor de energietransitie in Nederland. Het gebruik van waterstof draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, en biedt ook kansen rond werkgelegenheid en nieuwe verdienmodellen.

In het Klimaatakkoord hebben stakeholders hierover afspraken gemaakt. Een van de afspraken is om de gezamenlijke inspanningen vorm te geven in een Nationaal Waterstof Programma.

Tijdens de Werkconferentie Topsector Energie op 24 november is de website www.nationaalwaterstofprogramma.nl gelanceerd. Wat voor activiteiten worden al ondernomen? Hoe zorgt de rijksoverheid voor de benodigde randvoorwaarden? Op welke manieren kunnen we leren van projecten en plannen van bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden? Waar kan ik informatie vinden voor ondersteuning van mijn projecten? Antwoorden op die vragen vindt u op de website over het Nationaal Waterstof Programma. De website biedt informatie en verwijst naar de relevante netwerken en andere informatiebronnen op waterstofgebied.

Het Nationale Waterstof Programma is nog in ontwikkeling. Deze website dient als een platform waarmee stakeholders het programma kunnen vormgeven en delen. De website is gebouwd en wordt onderhouden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). RVO en EZK werken hierin nauw samen met TKI Nieuw Gas. Jörg Gigler (TKI Nieuw Gas): “Overheid en bedrijfsleven hebben elkaar nodig om waterstof tot een succes te maken. De website geeft een mooi beeld van waar we staan en naartoe willen op gebied van beleid én toepassingsmogelijkheden.”

Bezoek de nieuwe website: www.nationaalwaterstofprogramma.nl.