‘We zorgen gewoon dat het lukt’

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
Teun Bokhoven

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met 49 tot 55 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990: de doelstelling van het Klimaatakkoord dat begin 2019 wordt uitgevoerd. Een heldere opgave, maar hoe gaat Nederland daar komen? Daarover praat het kabinet sinds begin dit jaar met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden. Ook de Topsector Energie is daarbij betrokken. Een gesprek met Teun Bokhoven van TKI Urban Energy.

‘Een typisch Nederlands polderproces’, noemt Bokhoven de besprekingen over het Energieakkoord die momenteel gaande zijn. Hij is daarbij op verschillende manieren aangehaakt, zo is hij onder meer voorzitter van de subtafel Duurzame Warmte. ‘We moeten in relatief korte tijd met elkaar tot heel veel oplossingen komen om de doelstelling van het Energieakkoord te halen.’

Innovatie en kennis als essentieel

Het proces zelf begint volgens Bokhoven relatief eenvoudig met inventariseren wat er moet gebeuren om tot 49% reductie te komen. De Innovatie- en Kennisagenda – de ruggengraat van de Topsector Energie – ziet hij daarbij als randvoorwaarde. ‘Innovaties zijn essentieel om tot een energieneutraal systeem te komen. Denk aan de waterstofontwikkeling voor de industrie en mobiliteit, maar ook aan nieuwe warmtepomp-concepten voor de bouw. Welke innovaties we nodig hebben om de doelstelling te halen, dat begint zich nu uit te kristalliseren.’

Concreet worden

De vervolgfase - waarin de besprekingen zich bijna bevinden – wordt echter een stuk lastiger. ‘Dan moeten we de abstracte beelden achter ons laten en op zoek gaan naar concrete afspraken en programma’s die handelingsperspectieven bieden voor burgers en overheden.’ Een moeilijke opgave, aldus Bokhoven. ‘Over abstracte beelden is iedereen het vaak eens, maar wat dat betekent voor morgen, is vaak een ander verhaal.’

We gaan het halen

‘Gelukkig is iedereen tot nu toe heel constructief’, vervolgt Bokhoven. ‘De doelstelling, die wordt gehaald. We zorgen gewoon dat het lukt. Als het niet rechtsom lukt, dan linksom.’