‘We moeten learning communities meer aanzien geven’

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Human Capital Agenda
|
'

Hoe kunnen learning communities Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) versnellen en opschalen? Adviesbureau Qeam bracht dat in kaart, op verzoek van de Topsector Energie en in opdracht van RVO.nl. Rob Mudde, hoogleraar en bestuurslid van de Technische Universiteit (TU) Delft, bespreekt de belangrijkste conclusies uit het pas verschenen onderzoeksrapport.

‘'Voor onze universiteit is het interessant dat het rapport de link belicht tussen learning communities en MMIP’s’, zegt Mudde. ‘Wij zetten kort geleden namelijk zelf zo’n community op: een leer- en werkomgeving waarin professionals de krachten bundelen om tot nieuwe kennis te komen. Daarnaast zijn we als TU Delft nauw betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van de MMIP’s. Met die programma’s helpen kennisinstellingen, bedrijven en de overheid richting te geven aan 'missiegedreven innovaties': innovaties die de energietransitie tot een succes moeten maken.’

Maximaal kennis uitwisselen

Volgens het rapport kan een missiegedreven innovatie alleen succesvol zijn, als er voldoende professionals zijn om de ontwikkelde kennis toe te passen in de praktijk. "Denk aan installateurs en onderhoudsmonteurs", zegt Mudde. "Mensen met een mbo- en hbo-opleiding zijn dus essentieel voor learning communities. Maar niet alleen zij. De leer- en werkomgevingen moeten ook ruimte bieden aan academisch geschoolde professionals: dat zorgt voor maximale kennisuitwisseling."

Deze kennisuitwisseling valt volgens adviesbureau Qeam uitstekend te richten op de duurzaamheidsthema’s van MMIP’s. Mudde: "Dat stimuleert dan de energietransitie en geeft learning communities extra relevantie. Alfa- en gammawetenschappers kunnen bijvoorbeeld helpen om maatschappijbrede gedragsverandering vorm te geven. Deze verandering is hard nodig: om de energietransitie tot een goed einde te brengen, moeten we als samenleving heel anders met energie omgaan."

Tijd maken om bij te leren

Professionals in de technische-installatiebranche zijn ontzettend druk. Hoe valt er volgens het rapport voor te zorgen dat ze toch tijd hebben om deel te nemen aan learning communities? "Vooral mkb-technici hebben geen tijd voor meerjarige opleidingen", zegt Mudde. "Maar met kleine, overzichtelijke leermodules maak je leren overzichtelijk en flexibel voor hen. En koppel je ook nog eens certificering aan die leermodules, dan motiveer je technici extra om deel te nemen."

Mudde onderschrijft de conclusie uit het rapport dat learning communities meer aanzien mogen krijgen. "Het belang van de MMIP’s voor de energietransitie is onbetwist. Dat zou ook moeten gelden voor de learning communities die zich op die transitie richten. Ze zijn heel zinvol."Tegelijkertijd waarschuwt Mudde om (bij)leren niet te veel als ‘moetje’ te zien. ‘Leren kan juist heel leuk zijn. Als we dat als kennissector, bedrijfsleven en overheid meer benadrukken, zullen learning communities extra professionals trekken en meer impact hebben. Ook degene die zich richten op de energietransitie."

Meer weten?

Rapport Learning communitiesvoor MMIP’s: een schakel voor  versnelling en opschaling