Waterstoftransport via gasnet dichterbij

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Golf

Onderzoek van DNV GL wijst uit dat de hogedrukgasinfrastructuur in Nederland geschikt is voor veilig transport van 100 procent waterstof- en aardgaswaterstofmengsels. Daarvoor moeten wel de compressoren en gashoeveelheidsmeters worden aangepast. Ook de regels van waterstoftransport via het leidingennetwerk moeten worden herzien. In de regelgeving valt waterstof in een andere categorie dan aardgas. De regels voor waterstoftransport zijn volgens het rapport stringenter dan nodig. Dit kan de invoering van waterstof op grote schaal belemmeren.

Technische specs

Het rapport noemt technische aanpassingen die nodig zijn voordat waterstoftransport daadwerkelijk kan plaatsvinden. Zo moet er rekening mee gehouden worden dat bij de overgang van aardgas naar waterstof de energie-inhoud afneemt bij gasopslag of buffering (linepack). Daarnaast is toezicht op de operationele condities noodzakelijk om drukwisselingen te vermijden, want die kunnen scheurgroei veroorzaken in aardgasleidingen waarin waterstof wordt bijgemengd of waardoorheen 100 procent waterstof wordt getransporteerd. Bestaande compressoren zijn niet zonder meer geschikt voor 100 procent waterstof en behoeven aanpassing of vervanging. Dat geldt ook voor de huidige gashoeveelheidsmeters. De veiligheid verandert niet aanzienlijk bij waterstoftransport in vergelijking met aardgastransport.

Transportroute

Uit een eerste analyse blijkt dat op termijn de HTL-leidingen in het GTS-netwerk geschikt zijn te maken voor waterstoftransport. Daarvoor zijn aanpassingen nodig zoals het isoleren van leidingen en het vervangen van centrifugaalcompressoren door zuigercompressoren. Een studie van GTS op basis van een concrete transportaanvraag zal uiteindelijk de definitieve routes bepalen.

Duurzame industrie met duurzame waterstof

Waterstof is bij uitstek geschikt voor het verduurzamen van de industrie. De bestaande industriële clusters in Noord-Nederland, Rotterdam en Zeeland gebruiken waterstof afkomstig van aardgas. De Nederlandse productie van waterstof bedraagt ongeveer 10 miljard m3/jaar. De verwachting is dat de waterstofproductie zal toenemen en duurzame bronnen beschikbaar worden voor de productie. Zowel de havens in Rotterdam als in Delfzijl kunnen als aanlandingspunt worden gebruikt voor de toekomstige offshorewindgebieden in de Noordzee. Duurzame elektriciteit kan gebruikt worden voor de productie van waterstof via de elektrolyse van water.

Meer informatie

Download het rapport van DNV GL