Waterstof: kansen voor de Nederlandse industrie

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Waterstof

Door Ekinetix en Stratelligence is een eerste verkenning uitgevoerd. Wat zijn de kansen voor het bedrijfsleven? En welke mogelijkheden bestaan er om de Nederlandse positie op het gebied van waterstof te versterken?

Vele landen en regio’s zien waterstof als een onmisbare energiedrager, naast duurzame stroom en warmte, in de transitie naar een schone, betrouwbare en betaalbare energie- en grondstofvoorziening. Door de ontwikkelingen in duurzame elektriciteitsproductie en klimaatdoelen komt de grootschalige toepassing van waterstof dichter binnen handbereik. Nederland wil bij de voorhoede horen in de waterstofontwikkeling. De Nederlandse industrie kan daar een grote bijdrage aan leveren. Wat is de huidige positie van de Nederlandse (maak-)industrie en welke mogelijkheden zijn er om deze te versterken? Zijn er voor Nederland als ‘gasland’ bijzondere startposities te herkennen?

De studie omvat een analyse van de verschillende waterstofproductieketens en gaat in op de potentie van de segmenten daarbinnen. Ook is een inventarisatie van bestaande spelers uitgevoerd.

Dit document is een vooraankondiging op basis van de eerste verkenning naar de kansen van de Nederlandse industrie op weg naar de brede toepassing van waterstof. De verkenning komt mede tot stand door het Ministerie van Economische zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In september 2019 zal de complete rapportage worden gepresenteerd.

Het gehele rapport leest u hier.

Neem bij vragen over deze vooraankondiging of de complete rapportage contact op met Rogier Blokdijk, +31 (0) 6 83 52 69 41 of @email.