Waterstof: agenda en rapportage voor consultatieworkshop op 11 juli

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Waterstof

In de afgelopen maanden heeft een kernteam van deskundigen aan de opzet van een Meerjarenprogramma Waterstof gewerkt. Dit programma geeft invulling aan de innovatiebehoeften die uit het Klimaatakkoord naar voren komen op het gebied van waterstof. Bijgaand vindt u het concept-document ter consultatie. In de inleiding kunt u lezen wat de positionering van het programma is in relatie tot de Integrale Kennis- en Innovatie Agenda (IKIA) van het Klimaatakkoord.

Op donderdag 11 juli organiseren wij een consultatieworkshop waar u waarschijnlijk al een uitnodiging voor heeft ontvangen. Deze consultatieworkshop vindt plaats van 10-13 uur (incl. lunch vanaf 12.30 uur) in het Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht. Het ligt op ca. 15 min loopafstand van Utrecht Centraal Station.

Het programma van de consultatieworkshop is als volgt:

  • Welkom (10 uur)
  • Introductie van het programma (met name achtergrond, doel en gewenst resultaat). Geen inhoudelijke toelichting.
  • Consultatieronde 1: Ophalen van commentaar aan diverse tafels die volgens de waterstofketen (productie, infra, toepassingen) zijn ingedeeld.

Tijdens deze ronde kunt u uw belangrijkste commentaar kenbaar maken, incl. een motivatie waarom u dat vindt. U wordt gevraagd om dit eerst op een formulier vast te leggen en vervolgens aan de juiste tafel het formulier mondeling toe te lichten.

  • Consultatieronde 2: Bepalen van prioriteiten (3 per deelnemer) inclusief onderbouwing

Tijdens deze ronde wordt u gevraagd om aan te geven welke innovatieonderwerpen in de komende 4-5 jaar prioriteit behoeven. Ook hiervoor ontvangt u een formulier dat u kunt invullen.

  • Terugkoppeling van de resultaten van ronde 2. Van ronde 1 zal geen plenaire terugkoppeling plaatsvinden.
  • Afsluiting en lunch (uiterlijk 13.00 uur)

Ter voorbereiding adviseren wij u met klem om het document te lezen. Mocht u beperkt tijd beschikbaar hebben, dan is het advies om vooral H4 te lezen, mogelijk zelfs alleen de thema’s waarin u geïnteresseerd bent (mobiliteit, gebouwde omgeving, infra, maatschappelijke acceptatie etc.).

Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen en wilt u graag deelnemen aan deze consultatieworkshop? Aanmelden kan via: @email

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen, dan kunt u schriftelijk uw commentaar mailen naar @email. De deadline hiervoor is donderdag 11 juli. Indien u een collega of relatie wilt sturen of attenderen op deze workshop, dan is dat prima. Zij dienen zich wel aan te melden i.v.m. het verwachte aantal deelnemers.

We kijken uit naar uw komst en uw input voor het Meerjarenprogramma Waterstof!