Vrouwen veel te weinig aan de bak in de energietransitie

Nieuwsbericht |
Digitalisering
Human Capital Agenda
Topsector Algemeen
|
.

Vrouwen zijn zwaar ondervertegenwoordigd in de, van oudsher technisch gedreven, energiesector. Het aandeel van vrouwen in de energiesector is op dit moment 22% volgens nieuw onderzoek. Dat baart zorgen. Bovendien zijn de uitdagingen steeds meer dan alleen technisch.

Het onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van vrouwen in de energiesector laat een verontrustend beeld zien. Vrouwen kiezen niet alleen minder voor deze sector, maar verlaten de sector ook makkelijk. De uitdaging is dus tweeledig, geven de onderzoekers aan. Dit eerste onderzoek naar arbeidsdeelname van vrouwen in de energietransitie is gedaan door expertisecentrum 75inQ in opdracht van de Topsector Energie.

Meer dan alleen techniek

Aan de ene kant is het aantal vrouwen in technische beroepen in de energiesector zeer laag (7%). En aan de andere kant moet de energiesector haar niet-technische focus verbreden. De duurzame energiesector biedt meer ruimte aan niet-technische banen omdat deze energieoplossingen een meer zichtbare plek innemen in de leefomgeving van burgers (ruimtelijk, huis, werk, etc) en burgers zijn hier zelf actief mee. Er zijn dus meer banen waar vrouwen zich van nature makkelijker bij aangesloten voelen.

Marsha Wagner, directeur HCA bij de Topsector Energie: “Er is werk aan de winkel! Voor ons allemaal. Zo zal de instroom van vrouwen in technische banen moeten toenemen en biedt de groei van niet-technische banen in de duurzame energie kansen om op korte termijn het aandeel vrouwen te verhogen. Ook dat is innovatie.”

Lage deelname, grote uitstroom

Het onderzoek laat zien dat de energiesector kampt met een veelzijdig probleem: een zeer lage instroom van vrouwen, hapering in de doorstroom van vrouwen, een beperkte zij-instroom en een verontrustende uitstroom. De onderzoekers geven vervolgens een breed pallet aan handelingsperpectieven waarbij zowel onderwijs, overheid als bedrijfsleven een rol heeft.

Meer data, meer techniek, meer diversiteit

Door beperkte data wordt de urgentie van het onbenut arbeidspotentieel in de energiesector niet gezien en is de call to action te beperkt waardoor interventies te traag op gang komen. Daarom moet er betere data worden bijgehouden. Het blijft belangrijk om jonge vrouwen te stimuleren om een technische studie te kiezen en ze daar ook in vast te houden. Te vaak stromen ze toch af. En de diversiteit aan functies en rollen binnen de energiesector creëert kansen voor niet-technici en daarmee voor vrouwen die geen technische vooropleiding hebben gehad.

Human Capital high impact event

Op 22 oktober komen de Topsectoren tijdens de Dutch Design Week in actie voor meer vrouwen in techniek. Tijdens het high impact event staat dit onderwerp nadrukkelijk op de agenda en wordt het onderzoek gepresenteerd. Het event is het moment waarop bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden samenkomen om juist over problemen als deelname van vrouwen door te praten.

Meer informatie over het event.