Voornemens en wijzigingen energie-innovatie-instrumentarium 2020

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Digitalisering
Human Capital Agenda
Internationale export en kennisagenda
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
Systeemintegratie
Topsector Algemeen
|
Arcelor Gent

Het kabinet zet ook in 2020 extra in op innovatie voor klimaat en energie om invulling te geven aan de klimaatdoelstellingen. Minister Eric Wiebes lichtte in zijn Kamerbrief op 17 december over ‘Wijzigingen en voornemens energie-innovatie-instrumentarium 2020’ alvast toe hoe het energie-innovatie-instrumentarium er in 2020 uit gaat zien. De DEI+ krijgt een vervolg in 2020, de nieuwe regeling MOOI stimuleert samenwerkingen en de HER wordt verlengd.

Nieuwe regeling: MOOI

Samenwerking is noodzakelijk om nieuwe oplossingen te verbeteren waar nog maar beperkt en versnipperd kennis en ervaring mee is opgedaan. Om integrale oplossingen voor innovaties die bijdragen aan de klimaatdoelen te stimuleren en tot toepassing te laten komen, is de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) geïntroduceerd. Er zijn vier thema’s vastgesteld: ‘Wind op zee’, ‘Hernieuwbare energie op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en ‘Industrie’. Er is voor 2020 65 miljoen euro beschikbaar in de MOOI-regeling.

Innovatiethema’s voor subsidie

De MOOI-regeling komt voort uit de inzet op missiegedreven innovatiebeleid. Aan de basis van de MOOI-regeling liggen de Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) van de Topsector Energie. Door systeeminnovaties op deze missiegerichte, integrale manier aan te pakken, neemt de kans op daadwerkelijke toepassing van innovaties toe.

Advies en indienen schetsen

Het Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) van de Topsector Energie adviseren indieners bij het vinden van goede partners en samenwerkingsverbanden voor het thema’s van de regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt aanvragers met advies en informatie over de MOOI-regeling. Projecten kunnen begin 2020 de eerste schetsen van hun voorstel indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+)

De Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) ondersteunt innovatieve pilot- en demonstratieprojecten voor klimaat en energie. In 2019 zijn thema’s uit het klimaatakkoord toegevoegd aan de DEI+. Hieronder vielen bijvoorbeeld een aardgasvrije gebouwde omgeving, flexibilisering van het energiesysteem (inclusief waterstof) en CO2-reductie in de industrie. Wiebes geeft in zijn Kamerbrief van 17 december aan dat deze thema’s ook in de openstelling van 2020 terugkomen. Vanaf 2020 is voor deze thema’s bovendien meerjarig budget beschikbaar, waardoor projecten met een looptijd tot maximaal 4 jaar gefaciliteerd kunnen worden. In 2019 werd uitgegaan van first come first serve. In 2020 stelt de minister de DEI+ op gelijke wijze open. Daarbij hanteert hij zo veel mogelijk één subsidieplafond voor alle thema’s met een maximum subsidiebedrag per project van 15 miljoen euro (tegenover 6 miljoen euro in 2019). Naar verwachting wordt de DEI+ in januari 2020 opengesteld.

Hernieuwbare Energie Regeling (HER)

De Hernieuwbare Energie Regeling (HER) richt zich op het verlagen van de kosten van opwekking van hernieuwbare energie. Er is afgesproken in het klimaatakkoord de HER te verlengen tot en met 2023. Minister Eric Wiebes is dan ook voornemens dat te doen tot 31 december 2023.

Meer weten of advies nodig?

Neem contact op met de TKI Energie & Industrie voor meer informatie. 

office@tki-e-en-i.nl