Vlaanderen en Nederland erkennen het belang van waterstof voor een duurzame innovatieve toekomst

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
energietransitie

Op 4 november vond de vijfde Vlaams-Nederlandse Top plaats. Deze ontmoetingen op het hoogste politieke niveau tussen Nederland en Vlaanderen vinden sinds 2011 plaats met het oog op het verdiepen en verbreden van de samenwerking op concrete dossiers.

Vlaanderen en Nederland delen sterke economische, sociale en culturele banden en gezamenlijke uitdagingen. De samenwerking is verankerd in tientallen verdragen en overeenkomsten; we werken samen binnen tal van thematische commissies, gezamenlijk opgerichte fondsen en instellingen. We zijn verbonden met elkaar via een vervlochten geschiedenis en werken met deze Topontmoetingen aan een gedeelde toekomst.

In de samenwerking rond energietransitie en innovatie wordt het belang van waterstof voor beide landen erkend. De verklaring erkent dat waterstof een belangrijke rol kan spelen in de verduurzaming van ons energie- en grondstoffensysteem en onze mobiliteitssector, als opslagmedium, alsmede in de verduurzaming van onze industriële processen en producten. Als kennisintensieve- en hightechregio kunnen Vlaanderen en Nederland een zeer sterke positie innemen in EU-initiatieven en als regio liggen er kansen om koploper te zijn in Europa. Er zal verder worden onderzocht hoe samenwerking in het domein van waterstoftechnologie en met name rond elektrolyse verder kan worden vormgegeven. Nationale initiatieven tot inventarisatie van onderzoek en onderzoeksinfrastructuur kunnen hierbij grensoverschrijdend worden gekoppeld.

Een belangrijk aandachtspunt is de koppeling van het onderzoek met de industriële activiteiten en spelers in dit domein ter versterking van de maakindustrie. Met oog op een sterk Nederlands-Vlaams ecosysteem in het domein van waterstof wordt een diepere analyse hieromtrent van initiatieven aan beide zijden van de grens verwelkomd. Het belang van wet- en regelgeving voor de ontwikkeling en toepassing van waterstoftechnologieën in onze samenleving is onmiskenbaar. Vlaanderen en Nederland kunnen hier samenwerken om zo sterker te wegen op de Europese besluitvorming.

Vanuit het oogpunt van optimale ontsluiting van de Vlaams-Nederlandse Delta doen beide regeringen onderzoek naar transportnetwerken voor waterstof, CO2 en restgassen. Daarbij erkennen zij dat grensoverschrijdende transporten een gezamenlijke inspanning op het gebied van transportnetontwikkeling vereisen. De regeringen spreken uit hun dialoog over de impact, potentie, haalbaarheid en wenselijkheid van grensoverschrijdende infrastructuur, zoals op het gebied van transport van CO2, waterstof en restgassen, te continueren.

Lees de volledige verklaring