Verslag Werkconferentie Topsector Energie 2019

Nieuwsbericht |
Topsector Algemeen
|
'

De energietransitie in Nederland is in volle gang. De pijlen zijn daarbij sterk gericht op de doelen in het Klimaatakkoord. Om deze doelen te halen, is voortdurende innovatie noodzakelijk – op technisch én sociaal vlak. Maar hoe zorg je voor constante innovatie? Daarover ging de Werkconferentie Topsector Energie. Ruim 500 mensen kwamen op 31 oktober naar deze bijeenkomst vol inspiratie, verdiepende werksessies en waardevolle ontmoetingen.

Het is een zonovergoten ochtend als stakeholders uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid het NBC Congrescentrum Nieuwegein binnenstromen. Ze gaan een vol programma tegemoet. ’s Ochtends is er in de grote hal een gezamenlijke keynote van de CEO’s van Siemens, Essent en Alliander. Na de lunch kan iedereen 2 werksessies naar keuze volgen, in 13 kleinere zalen van het complex. En de dag eindigt met zowel een plenaire terugblik als keynotes van de CEO van Groningen Seaports en de Directeur-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Schouders eronder

Manon Janssen, boegbeeld van de Topsector Energie, opent de dag. ‘We mogen trots zijn op wat we bereikt hebben’, vertelt ze een volgepakte grote hal. ‘Want we behalen concrete resultaten. Zo hebben inmiddels 2400 organisaties zich bij ons aangesloten, investeerden we de afgelopen 8 jaar € 1 miljard in innovatieprogramma’s en stonden we aan de wieg van 2600 innovatieprojecten. En we blíjven onze schouders eronder zetten. Want innovaties zijn broodnodig om de torenhoge ambities van het Klimaatakkoord te realiseren. We moeten nog veel doen om die innovaties betaalbaarder en betrouwbaarder te maken, zodat ze succesvol vermarkt kunnen worden. Daar ligt een grote uitdaging."

Innovatie is nodig

Ook Ingrid Thijssen, CEO van Alliander, praat over een uitdaging. Zij stelt in haar keynote dat het elektriciteitsnet aanpassing nodig heeft. ‘We moeten de nieuwe energie-infrastructuur – windmolenparken, laadpalen en warmtepompen – inpassen in een net dat daar niet voor ontworpen is. Dat kost tijd, en we lopen achter. Zo plaatsen we nu 25 laadpalen voor elektrische auto’s per dag; dat moeten er eigenlijk 750 zijn. Voor huizen geldt hetzelfde verhaal. We verduurzamen er nu 100 per dag; dat moeten er 1000 worden.’

Nóg nijpender noemt ze het tekort aan technici. "We hebben er maar liefst 70.000 te weinig. Daarom pleit ik naast technologische innovatie ook voor innovatie in samenwerking. Denk aan nieuwe contractvormen die de samenwerking tussen markt en netbeheerders vereenvoudigen en de druk op technici verminderen. Bovendien is er innovatie nodig in werkprocessen. Zo kunnen we werk dat nu waardevolle tijd van technici in beslag neemt robotiseren. Toekomstige innovaties moeten als criterium meekrijgen dat ze het tekort aan technici helpen oplossen."

Drie strepen onder uitvoer

Na de lunch en werksessies is het tijd voor de laatste keynotes van de dag, in de grote hal. Eerst is het woord aan Cas König, CEO van Groningen Seaports. Aan de hand van drie praktijkvoorbeelden laat hij zien waarom zijn haven met recht innovatief genoemd mag worden. Denk aan een kolencentrale die omgebouwd wordt om op biomassa te draaien terwijl CO2-uitstoot afgevangen wordt, en een proeffabriek waar houtsnippers tot suikers verwerkt worden om als grondstof voor flessen te dienen.

De dag wordt afgesloten door Sandor Gaastra, Directeur-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. "We gaan de doelen die we onszelf stellen – zoals 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 – niet gemakkelijk halen’, stelt hij. ‘Maar de afspraken van het Klimaatakkoord staan zwart op wit. En nu zet ik 3 dikke strepen onder het woord uitvoer. Daarvoor moeten we energiesystemen integreren: het verbinden van alle energievormen in een logisch netwerk. Gelukkig heeft het Klimaatakkoord een systeemintegratievisie. Dit betekent onder andere dat we markten aan elkaar moeten koppelen. Herculeswerk, maar wij zijn er klaar voor."

De energietransitie in Nederland is in volle gang. De pijlen zijn daarbij sterk gericht op de doelen in het Klimaatakkoord. Om deze doelen te halen, is voortdurende innovatie noodzakelijk – op technisch én sociaal vlak. Maar hoe zorg je voor constante innovatie? Daarover ging de Werkconferentie Topsector Energie. Ruim 500 mensen kwamen op 31 oktober naar deze bijeenkomst vol inspiratie, verdiepende werksessies en waardevolle ontmoetingen.

Meer weten?

Presentaties Werkconferentie