Verkenning gestart naar referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie infrastructuur

Nieuwsbericht |
Digitalisering
Topsector Algemeen
|
.

In februari is adviesbureau Baringa gestart met een verkenning naar een referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie infrastructuur. Met deze opdracht wil de Topsector Energie samen met RVO een eerste stap zetten richting een referentiearchitectuur voor het Nederlandse energiesysteem, gebaseerd op alle lessen die in voorgaande innovatietrajecten geleerd zijn om de missies uit het Klimaatakkoord dichterbij te brengen. Een referentiearchitectuur kan een belangrijke rol spelen in het vormgeven en versnellen van de energietransitie. Baringa zal met deze opdracht aanbevelingen formuleren over hoe in Nederland een referentiearchitectuur voor het energiesysteem ontwikkeld en toegepast kan worden.

Over de verkenning referentiearchitectuur

Eind 2021 stond de opdracht ‘Verkenning naar een referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie infrastructuur’ open op TenderNed voor projectvoorstellen. Het doel van de opdracht is het analyseren van 10 jaar energie-innovaties met relevantie voor digitalisering, het analyseren van reeds ontwikkelde architectuurmodellen en het formuleren van aanbevelingen om een referentiearchitectuur voor het Nederlandse energiesysteem in te passen binnen de Europese context. Lees hier meer over de opdracht.

Referentiearchitectuur voor Nederlandse energie infrastructuur

Een referentiearchitectuur kan een belangrijke rol spelen in het vormgeven en versnellen van de energietransitie door een raamwerk te bieden dat belemmeringen voor toetreding en verandering wegneemt, transparantie en integriteit op markten waarborgt en de transitiekosten en operationele kosten verlaagt voor bedrijven en consumenten. Daarnaast biedt het houvast op cruciale onderwerpen als interoperabiliteit en standaardisatie die zeer belangrijk zijn in een gedigitaliseerd energiesysteem.

In Nederland wordt tot nu toe geen referentiearchitectuur gebruikt voor het ontwerp en de realisatie van ons (toekomstige) duurzame energiesysteem, hoewel er al veel referentiearchitecturen voor (delen) van het energiesysteem bestaan en de Nederlandse overheid het belang van referentiearchitecturen wel degelijk onderkent.

Project van start

In februari is adviesbureau Baringa van start gegaan met de opdracht ‘Verkenning naar een referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie infrastructuur’. Het doel van deze opdracht is om aanbevelingen te formuleren over hoe in Nederland een referentiearchitectuur voor het energiesysteem ontwikkeld en toegepast kan worden. Hierbij is in het bijzonder aandacht voor digitalisering en digitale innovaties uit binnen- en buitenland als een van de belangrijkste trends, naast bijvoorbeeld systeemintegratie, die bepalend zullen zijn voor hoe ons toekomstige energiesysteem eruit gaat zien.

Het project bestaat uit drie fases:

  • Analyse van 10 jaar energie-innovaties: in deze fase wordt gekeken naar technische, commerciële en procesinnovaties met relevantie voor digitalisering. Het doel van deze analyse is duiden hoe bestaande referentiearchitecturen wel of niet aansluiten bij Nederlandse innovaties.
  • Analyse van reeds ontwikkelde architectuurmodellen: het doel van deze analyse is het verkrijgen van inzicht in de toepassing van referentiearchitecturen in de energiesector en verwante domeinen, zowel in Nederland als in andere landen.
  • Aanbevelingen referentiearchitectuur voor het Nederlandse energiesysteem: in deze fase worden de resultaten en inzichten uit de vorige fases vertaald naar een onderbouwd advies hoe een referentiearchitectuur de belangen en rollen van verschillende organisaties binnen het energiesysteem raakt. Bovendien wordt er een roadmap gemaakt voor de ontwikkeling van een referentiearchitectuur voor het Nederlandse energie infrastructuur.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op via @email.