Veel interesse in subsidie ‘korte termijn innovaties aardgasvrij’

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
Zwolle regiobijeenkomst aardgasvrij

Informatiebijeenkomsten en schrijfdagen helpen innovators met hun subsidieaanvragen

Het kabinet heeft dit jaar 12,8 miljoen vrijgemaakt voor innovaties die het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving op korte termijn goedkoper en beter moeten maken. De subsidiëring wordt uitgevoerd in het kader van het TKI programma Urban Energy. Na een serie van vier drukbezochte regionale bijeenkomsten zijn tientallen bedrijven in consortia aan de slag gegaan met aanvragen. Zij die daar hulp bij kunnen gebruiken, kunnen nog steeds terecht bij TKI Urban Energy. Het TKI organiseert tevens speciale schrijfdagen voor dit doeleinde.

Er is veel nodig voor de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. De regeling ‘Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen’ in het leven geroepen om projecten te ondersteunen waarin consortia binnen een jaar prototypes van enkele of meer innovatieve producten ontwikkelen om woningen, gebouwen en wijken aardgasvrij te maken. Deze innovaties moeten bijdragen aan kostenverlagingen en het verbeteren van de kwaliteit van de woning, het gebouw of de wijk. Partijen met goede ideeën hiervoor kunnen nog steeds een subsidieaanvraag indienen.

Regiobijeenkomsten
Eind mei en begin juni vonden vier bijeenkomsten verspreid door het land plaats voor geïnteresseerden in de tender. Iedereen met innovatieve ideeën voor producten en diensten om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken, werd hier geïnformeerd over de tenderregeling en kon ter plekke samenwerkingsverbanden aangaan. Tijdens de bijeenkomsten konden de aanwezigen interessante partijen zoals mogelijke projectpartners en zelfs klanten ontmoeten.

Bekijk hier de presentatie.

Consortiavorming
Contacten werden tijdens de regiobijeenkomsten veelvuldig gelegd. Zo vond een vertegenwoordiger van een kennisinstelling bij de bijeenkomst in Amsterdam de partijen die hij nodig had om een consortium mee te vormen: “ik kwam met een aantal vragen, zoals hoe ik een aanvraag moet indienen, of er pilots bestaan die aansluiten bij mijn idee en hoe ik nu verder moet. Al mijn vragen zijn beantwoord: ik heb een pilot gevonden en de beoogde projectpartners, en ik weet nu ook hoe ik een aanvraag moet doen. Ik kan nu dus direct aan de slag met de totaaloplossing die ik wil ontwikkelen.”

Begeleiding bij de aanvraag
De periode om een kwalitatief goede aanvraag in te dienen voor deze innovatietender is kort. Subsidieaanvragen moeten voor 11 september 2018 bij RVO binnen zijn. Consortia kunnen hun projectideeën voorleggen aan RVO en TKI Urban Energy. Men kan bij RVO terecht voor met name financieel/juridische vragen over de subsidieregeling. Voor meer diepgaande begeleiding en inhoudelijke vragen kunnen innovators terecht bij TKI Urban Energy. Tevens biedt TKI Urban Energy een plaats en moment aan om partijen, samen met hun consortiumpartners, aan het voorstel te laten schrijven. De ervaring leert namelijk dat het in drukke tijden niet altijd lukt om tijdig voor de aanvraag te gaan zitten en een goed voorstel te schrijven. Tijdens de speciale schrijfdagen op 9, 10 en 11 juli kunnen partijen gefocust aan de slag gaan met hun projectvoorstel, en direct extra ondersteuning of gericht advies ontvangen om de kwaliteit van hun aanvragen te verhogen en zo de slagingskans te vergroten.

Meer informatie over de schrijfdagen of aanmelden? Mail hiervoor naar @email.