Vanaf 14 juni 2021 meer geld voor meer circulaire economie

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
TKI Energie en Industrie
|
tassen

Op 14 juni 2021 opent de DEI+: Circulaire Economie. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat stelt daarvoor minimaal € 12,5 miljoen beschikbaar. Voor een klimaatneutrale samenleving moeten we naast minder CO2-uitstoot ook de overstap naar een circulaire economie maken.

Het ministerie van I&W ondersteunt met de regeling waardevolle innovatieve projecten met een subsidie onder de € 3 miljoen. De regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): Circulaire economie is open van 14 juni 2021 tot en met 7 januari 2022. Voor grootschalige circulaire projecten is er ruimte binnen de lopende DEI+-regeling. Die krijgen meer dan € 3 miljoen subsidie.

3 Thema's

Innovatieve ondernemers en samenwerkingsverbanden vragen onder deze ‘DEI+ CE’ subsidie aan voor pilot- en demonstratieprojecten. Deze projecten richten zich op de thema's:

  • Recycling van afval
  • Hergebruik
  • Biobased grondstoffen

Binnen een circulaire economie gaan we duurzamer om met grondstoffen. Afvalstoffen willen we langer en hoogwaardiger blijven gebruiken. Hergebruik draait om producten of onderdelen die geen afvalstoffen zijn. We gebruiken ze opnieuw voor hetzelfde doel als waarvoor ze waren. Bij biobased grondstoffen vervangen we grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong door grondstoffen van een biobased oorsprong.

Aanvragen en voorwaarden

Projecten die subsidie krijgen mogen een maximale looptijd hebben tot 30 juni 2023. Aanvragers van subsidie moeten een ondernemer zijn of samenwerkingsverband vormen. Daarbinnen neemt minimaal één ondernemer deel die het project voor eigen risico en rekening uitvoert.

De DEI+ is geen tender. RVO behandelt de aanvragen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dit houdt in dat complete projectvoorstellen op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld.

Laat uw projectidee vooraf toetsen

Alvast bij RVO toetsen of uw mogelijke aanvraag volledig en kwalitatief goed is? Of kijk samen met RVO of uw project echt onder de nieuwe DEI+ CE past? Of kunt u beter subsidie bij een andere regeling aanvragen? Toets nu alvast uw projectidee!

Meer informatie