Van versnipperde zeebodemgegevens naar samenhangende informatie

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
Topsector Algemeen
|

Baanbrekend MKB: Periplus

Periplus heeft software ontwikkeld om de enorme bulk aan gegevens over de zeebodem zodanig te verwerken dat de offshore windindustrie veiliger, efficiënter en goedkoper kan werken. En wat meer is: daarover met iedereen eenduidig en begrijpelijk kan communiceren. Met het kersverse pakket GR:Dit kunnen nog veel meer slimme toepassingen worden uitgevoerd. Een interview met Bart van Mierlo van Periplus.

 

Voor welk probleem hebben jullie een oplossing gevonden?

“Over de zeebodem worden enorme hoeveelheden data verzameld die onvoldoende benut worden. Het overzicht en de relatie tussen al die gegevens ontbreekt vaak. Alle historische data zijn veelal per project in een rapport opgeslagen. Voor elk project voeren survey contractors weer vergelijkbaar onderzoek uit. Inefficiënt en kostbaar. Bedrijven lopen risico’s als ze offshore kabels willen leggen of een fundering willen plaatsen maar niet weten of er al leidingen of wrakken liggen of dat de bodem aan erosie onderhevig is. Onnodig omdat die gegevens wél ergens zijn. Met ons dataplatform halen we al die versnipperde gegevens boven water en kunnen we relaties leggen.”      

Wat houdt jullie oplossing in?

“We zijn aanvankelijk begonnen met een applicatie om data te visualiseren zonder tekenafdeling. Dat proces hebben we uiteindelijk omgekeerd: we zijn vanuit de data gaan denken om andere en slimmere functionaliteiten te kunnen toevoegen. We hebben een systeemarchitect ingeschakeld die een schaalbaar dataplatform heeft ontworpen als basis voor alle denkbare functies. Wij doen zelf geen onderzoek. We verzamelen publieke, veelal historische data en slaan die op in een database samen met de data van de gebruiker. Dat varieert van geologische, hydrografische en morfologische data tot stromings- en golfdata, wrakken en uxo’s. Onze specialisten valideren de kwaliteit en onderlinge vergelijkbaarheid van de gegevens. We ontwikkelen reken- en voorspellingsmodellen om al die data te visualiseren en slim te kunnen toepassen. Naast een digitaal archief dient het meteen als een communicatieplatform.”

Wat is zo baanbrekend aan jullie oplossing?

“De database bevindt zich in de Cloud en is dus via internet voor iedereen toegankelijk. Zo’n dataplatform is er gewoon nog niet, niet op dit gebied. Iedereen biedt data aan maar dat gaat noch gecoördineerd noch gesynchroniseerd. Je weet niet wat waar is wat niet. De Cloud-technologie is nog relatief nieuw en onze statistische benadering met algoritmes en voorspellingsmodellen is zeer specialistisch werk. We zijn hydrografisch/geologisch georiënteerd maar in principe kunnen de meest uiteenlopende gegevens over morfologie, erosie, stromingen en golven in de database worden opgenomen.”

Wat zijn de voordelen?

“Onze software geeft direct antwoord op de vraag op welke locatie een aannemer kan graven, wat de grondgesteldheid is, nu en in de toekomst. Historische data zijn waardevol want zoveel verandert de geologie niet. Door de veranderingen van de bathymetrie te monitoren, kun je voorspellingen doen over het gedrag van de bodem. Daarmee verminder je het risico op onverwacht onderhoud en reparaties van kabels en funderingen.

Ons dataplatform komt bovendien de veiligheid ten goede. Als bekend is waar een kabel, leiding of wrak ligt, kun je voorkomen dat je deze beschadigt. Zo is ons gevraagd om bij het opruimen van de 342 containers die in januari dit jaar bij Terschelling overboord van de MSC Zoe waren geslagen, historische data te verzamelen over de aanwezigheid van pijpleidingen, kabels en wrakken. Toevallig wisten we ook dat er net een nieuwe kabel was gelegd die nog in geen enkele database was opgeslagen. Die informatie heeft veel ellende voorkomen.

Daarnaast kunnen onze klanten efficiënter werken en op kosten besparen. Zo heeft RVO voor het Borssele windpark het gebied nauwkeurig in kaart laten brengen. Later heeft TenneT voor het leggen van de kabels nogmaals vergelijkbaar onderzoek laten uitvoeren in hetzelfde gebied. Daar snap ik niets van; het zijn beide overheidsinstanties. Het is belangrijk dat iedereen met dezelfde informatie werkt. Via het GR:Dit dataplatform kunnen onze klanten zowel intern als naar hun opdrachtgevers en afnemers op een begrijpelijke en uniforme manier met elkaar communiceren en vertrouwen op de betrouwbaarheid van de aangeboden gegevens.

Het dataplatform is onafhankelijk van specialisten. Je bent niet langer afhankelijk van die ene persoon die er toevallig verstand van heeft. Je hoeft niet langs de GIS-afdeling met een specifieke vraag. Iedereen, ook overheden waar de inhoudelijke kennis grotendeels ontbreekt, kunnen zelf snel een kaartje oproepen dat antwoord geeft op hun vragen. We vergroten de flexibiliteit.”

Wat zijn jullie uitdagingen?

“We moeten onze klanten duidelijker maken wat het belang is van het digitaliseren van data en rapporten. Wat ze er allemaal mee kunnen doen. Het verzamelen en verwerken van versnipperde data tot onmisbare bron van informatie is voor hen kennelijk nog niet belangrijk genoeg. Langzamerhand begint de sector wel in te zien dat het toegevoegde waarde biedt, maar het is lastig concreet te maken en te kwantificeren. Het zou helpen als de overheid het aanleveren van bepaalde data verplicht zou stellen, zoals al gebeurt bij archeologische zones.”

Hoever zijn jullie nu?

“We hebben heel recent GR:Dit opgeleverd en onze launching customers, zoals Norther, Gemini en DWT naar dit nieuwe dataplatform overgezet. Met deze software kunnen we voor onze klanten veel meer slimme toepassingen uitvoeren, naast opslag en het visualiseren van data. Zo kunnen we zeer gedetailleerd kleuren aanbrengen in geologische profielen en kunnen op verschillende niveaus dashboards en managementrapportages worden aangemaakt. Welke tools we allemaal gaan ontwikkelen hangt af van de behoefte van onze opdrachtgevers.  Willen ze een individueel dashboard, een grafisch overzicht van Scada-gegevens of een search & rescue module om overboord geslagen mensen te lokaliseren? We kunnen zelf wel van alles gaan bedenken, maar het gaat uiteindelijk om welke data en welke functies voor hen prioriteit hebben.”

Wat hebben jullie aan Offshore Wind Innovators?

“We zijn enorme investeringen aan het doen. Het is dan fantastisch dat er een organisatie bestaat waar je naar toe kunt als je vastloopt. Je blijft natuurlijk zelf verantwoordelijk. Innovatiemanager Martin Weissmann is voor ons een klankbord, iemand die kan uitzoomen en kritische vragen kan stellen. Zodat je iets hebt om in de file over na te denken.”

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Offshore Wind Innovators.

Lees meer over andere baanbrekende mkb-ers.