Van kriskras varen naar sturen op data

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|
techbinder

Baanbrekend MKB: Techbinder

Techbinder maakt inzet vloot offshore windindustrie tientallen procenten goedkoper en schoner.

De schepen voor de offshore windindustrie kunnen tot wel 40% efficiënter in worden gezet. En die winst ligt voor het oprapen, zo heeft startup Techbinder uitgevonden. Als IOT-system integrator hebben zij ervaringen uit de procesindustrie vertaald naar de offshore windindustrie. Dat leidt tot  veel efficiëntere en milieuvriendelijkere inzet van de vloot en besparingen van tientallen procenten op onderhoud, brandstof en vaartijd. De grootste opgave voor CEO Bram van den Boom is om de scheepvaart te doordringen van de voordelen van dataverzameling en verwerking. “Zo’n 90% van de data die je nodig hebt is al aanwezig.”

 

Voor welk probleem hebben jullie een oplossing gevonden?

“Het managen van schepen gebeurt nog veel op basis van ervaring en gevoel. Systemen aan boord van schepen worden echter steeds complexer en slimmer. In de procesindustrie ondersteunen remote control rooms en datasystemen alle werkzaamheden. We zien dat de installaties enorm veel lijken op die van een schip, dus valt daar veel van te leren. Bovendien gaat door de vergrijzing veel kennis verloren en is goed getraind personeel schaars. Omwille van het klimaat en milieu, moet de bedrijfsvoering veranderen en daarbij eisen klanten vaker uitgebreide rapportages. Ook voor rederijen en werven zelf is het belangrijk om zo efficiënt, ecologisch, financieel en technisch optimaal mogelijk te opereren. Zo’n 90% van de data die je nodig hebt om dat te bereiken, is al aanwezig. Je moet ze alleen afvangen en bij diegenen zien te krijgen die er iets mee kunnen.”

Wat houdt jullie oplossing in?

Wij zorgen dat data uit de meest uiteenlopende installaties over langere perioden verzameld, geordend en geanalyseerd worden. Die inzichten komen via een overzichtelijk dashboard terecht bij degenen die zo onderbouwde beslissingen kunnen nemen om de efficiency en ecologie te verbeteren. Ook buiten de eigen organisatie. Door vaste KPI’s te kiezen die aansluiten bij het type werkzaamheden en het doel van de klant kun je meerdere schepen over langere tijd langs dezelfde meetlat leggen. Dat hoeven vaak maar vier of vijf KPI’s te zijn van de 95 die we nu al kunnen meten. Door de beste als benchmark te zetten, kun je gericht de rest van de vloot optimaliseren.

Daarnaast zijn langdurige metingen van het energiegebruik, trillingen en de temperatuur van de assets - van radar en lieren tot pompen en motoren -, heel interessant. Ze geven aan hoe efficiënt ze gebruikt worden, wanneer ze kapot dreigen te gaan, hoe erg de aangroei is, hoe hard het schip vaart en aanlegt bij een windturbine en wat de impact daarvan is. Verder kun je met locatiemetingen, de afgelegde route in kaart brengen. Uit een van onze pilots komt naar voren dat schepen vaak als een pingpongballetje kriskras door een windpark varen. Met de juiste data kan een planner de meest efficiënte route uitstippelen. Weet je hoeveel tijd en brandstof dat scheelt.”

Afbeelding: Fleet performance dashboard; generaal overzicht van een mogelijk vloot overzicht

Wat is zo baanbrekend aan jullie oplossing?

“We veranderen de hele manier om schepen te managen door kennis te centraliseren en een extra ondersteuningstool te introduceren. De scheepvaart is zoekende. Wij baseren onze IOT-systemen op de systemen die in de procesindustrie al zijn ingeburgerd en maken deze geschikt voor de maritieme sector. Een schip is immers een drijvende machine en kan voor een groot deel op dezelfde manier gemanaged worden. Doordat de industrie enkele jaren voorloopt, kan de scheepvaart cherry picken. Overal is wel iets voor. Natuurlijk zijn de KPI’s voor elk type operatie anders. We hebben onder andere ontdekt dat in de scheepvaart de efficiency van varen en de match tussen ontwerp en gebruik van het schip, al een enorm verschil kunnen maken.”

Afbeelding: weergaven van een 2 daagse operatie binnen een windmolenpark (vóór optimalisatie)

Wat levert jullie systeem op?

“Uit berekeningen blijkt dat de beschikbaarheid enorm omhooggaat. De first time right support stijgt met 40%, de brandstofkosten dalen met 10-15% en de efficiency om van A naar B te varen, gaat met 20-30% omhoog. Verder daalt de terugverdientijd van een schip met soms wel twee jaar, halveert de trainingstijd van de bemanning, neemt het aantal manuele taken voor rapportages af en verminderen de claims van klanten. Uiteindelijk kunnen de data ook leiden tot een beter scheepsontwerp. We zien bijvoorbeeld dat bepaalde kritische assets zoals generatoren, motoren, en pompen enorm zijn over- of ondergedimensioneerd. Dat leidt tot veel meer slijtage en inefficiëncy.”

Afbeelding: een dagoperatie windfarm (vóór optimalisatie)

Waar staan jullie nu?

“We zijn twee jaar geleden begonnen, naeen pilot in 2017 bij onze toenmalige werkgevers. Mijn compagnon en ik werken samen met zo’n 15 technologiepartners en we zetten veel studenten in. We hebben inmiddels een tiental klanten in de machinebouw voor voedingsmiddelen, farmacie en chemie. In de maritieme sector werken we voor een reder die helemaal ‘om’ is en hebben we een aantal pilots uitgevoerd. We gaan nu meer pilots draaien dankzij het incubatorprogramma PortXL. PortXL heeft uit honderden aanmeldingen, 15  startupsgekozen die haven gerelateerde innovaties mogen uitvoeren bij bedrijven die daarbij zijn aangesloten.”

Afbeelding: speed distribution over time: In deze is dit schip gebouwd om 20km te varen. Wordt het schip wel op de juiste manier ingezet?

Wat zijn jullie uitdagingen?

“Een scheepsbouwer kan niet ineens zelf een IOT-systeem bouwen. Toch zien we een hoop eigen initiatieven. Ze gaan daartoe vaak langdurige en kostbare trajecten aan met onderzoeksinstellingen. Dat hoeft helemaal niet. Je kunt heel klein beginnen. Dat betaalt zich meteen uit. Tijdens een pilot bij een scheepsbouwer hadden ze de investering in twee maanden terugverdiend. Simpelweg omdat uit de data bleek dat een andere manier van aanlanden de impact enorm zou beperken. Wij kunnen voor klanten vervolgens een roadmap opstellen om het systeem verder  uit te bouwen. Het valt helaas niet mee om potentiële klanten van de voordelen te overtuigen. Ze kijken allemaal naar elkaar. Er hoeft maar eentje te zeggen: we gaan het installeren.”

Afbeelding: Fuel versus distance per operation: hierin zie je het brandstof gebruik per operatie versus de afgelegde afstand. Dit geeft direct een beeld bij welke operaties significant veel brandstof is verbruikt en ook nog eens maar heel weinig afstand is afgelegd.

Wat hebben jullie aan TKI Wind op Zee?

“Martin Weissmann van TKI Wind op Zee is coach bij PortXL. Dankzij hem zijn we tot de laatste 15 doorgedrongen en krijgen we de komende maanden ondersteuning bij het zoeken naar partijen die ons datasysteem willen toepassen aan boord van schepen.”

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Offshore Wind Innovators.

Lees meer over andere baanbrekende mkb-ers.