Vacature Innovatie analist Industrie

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|
Vacature Innovatie analist Industrie

TKI Energie en Industrie zoekt een innovatieanalist met affiniteit voor industrie en duurzaamheid.

 

TKI Energie en Industrie, onderdeel van de Topsector Energie, jaagt innovaties aan voor een klimaatneutrale en circulaire industrie. Wij zoeken een innovatieanalist die ons innovatieprogramma in de volle breedte analyseert en de programmamanagers ondersteunt.

De Nederlandse industrie speelt een belangrijke rol in onze economie en samenleving. Tegelijk is zij verantwoordelijk voor 40% van de uitstoot van broeikasgassen in ons land. De opgave is te transformeren naar een duurzame industrie, die een brede maatschappelijke welvaart levert. De missie van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Energie en Industrie (TKI E&I) is samen met haar partners een duurzame industrie te realiseren die binnen de ruimte van klimaat en milieu opereert. Met een portfolio van ruim honderd projecten wordt de Nederlandse procesindustrie langzamerhand een bakermat voor innovatie en toepassing daarvan. Specifiek gericht op het onderwerp Waterstof is GroenvermogenNL opgericht. Ze faciliteert investeringen in demonstratie- en opschalingsprojecten voor klimaatneutrale waterstof om zo te komen tot substantiële én snelle waterstoftprojecten in Nederland.

DE FUNCTIE/ROL

Ter versterking en ondersteuning van beide organisaties zijn we op zoek naar een jong en gedreven talent. 50% van je tijd zul je gaan werken voor de TKI E&I en de andere helft werk je voor GroenvermogenNL. Wat ga je dan zoals doen?

  • Je verzamelt, onderzoekt, evalueert, en verwerkt relevante informatie over de belangrijkste ontwikkelingen binnen het programma. Je maakt voortgangrapportages en informeert alle betrokkenen (intern en extern).
  • Je zorgt ervoor dat kennis van nieuw opgedane inzichten en ontwikkelingen verspreid wordt binnen het netwerk.
  • Je wordt actief in een netwerk van ondernemers, wetenschappers, netwerkorganisaties en beleidsambtenaren en spreekt met diverse bedrijven, van startups en MKB-bedrijven tot multinationals.
  • Je draagt bij aan kennis- en matchmakingsevents waar innovatoren elkaar ontmoeten en de meest relevante kennis en inzichten worden gedeeld.

PROFIEL

De beoogde insteek is ‘learning by doing’. Je ontwikkelt je tot verbindende schakel tussen de account- en  programmamanagers, voor monitoring en bijstellen van het innovatieprogramma. Daarnaast word je aanspreekpunt op het gebied van rapportages en kennisverspreiding. Enthousiast geworden? Herken je jezelf in onderstaande punten? Meld je dan aan.

  • Je hebt een (bèta) bachelor opleiding afgerond bijvoorbeeld in de richting van natuurwetenschappen of techniek, idealiter aangevuld met een master gericht op innovatiemanagement of bestuurswetenschappen en maximaal twee jaar werkervaring;
  • Je hebt (aantoonbare) affiniteit met de klimaat- en energietransitie.
  • Je bent geïnteresseerd in de Procesindustrie.
  • Je leert snel en in staat zelfstandig te werken in een complex speelveld van partijen en belangen.
  • Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid voor de invulling van je rol. 

Wat bieden we?

Voor deze functie bieden we een goed salaris en bijbehorende arbeidsvoorwaarden, passend bij jouw werkervaring en leeftijd. Voor je persoonlijke ontwikkeling neem je deel aan een ontwikkelingsprogramma samen met andere collega’s. We gaan uit van een fulltime dienstverband (40 uur), parttime is bespreekbaar.

TKI Energie en Industrie bestaat uit een hecht team van hardwerkende, gedreven professionals met hart voor de industrie en voor duurzaamheid. Het team bestaat grotendeels uit experts die in deeltijd bij andere organisaties worden ingehuurd, op basis van hun kennis en ervaring. We hebben werkplekken bij het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) in Amersfoort, en de relaties met het ISPT-team zijn hecht. Lunchen doen we graag samen.

Solliciteren?

Je kunt je sollicitatie sturen naar office@tki-ei.nl. Op dit e-mailadres kun je ook terecht voor algemene vragen over de procedure (gericht aan Isabelle Silvis) of over de functie (gericht aan Rob Kreiter, ook telefonisch te bereiken op 06 10880083).

 

Over de organisaties

TKI Energie en Industrie is de spil in een netwerk van innovatieve partijen die zich inzetten voor de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire industrie. We zijn aanjager van publiek-private samenwerking. Dat doen we door bedrijven en kennisinstellingen met elkaar in contact te brengen, of door ze de weg naar subsidiëring of andere vormen van financiering te wijzen. Ook maakt TKI Energie en Industrie kennisuitwisseling tussen deze partijen mogelijk. We zoeken actief naar de laatste ontwikkelingen op de thema’s die relevant zijn voor ons publiek, initiëren of faciliteren onderzoek naar onderwerpen waar nog te weinig informatie over beschikbaar is, en dragen deze kennis vervolgens uit naar ondernemers die hiermee aan de slag kunnen.

TKI Energie en Industrie is onderdeel van de Topsector Energie en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). We hebben een publieke taak om samenwerking te organiseren en zijn daardoor onafhankelijk en objectief.

GroenvermogenNL is een programma, dat voor de versnelling van het (industrieel) gebruik van CO2-arme waterstof in Nederland € 838 mln heeft gekregen uit het Nationaal Groeifonds. Hiermee worden R&D-programma’s, pilots en demonstraties bekostigd die helpen om ambities rond kostprijsreductie, opschaling en voldoende geschoold personeel te helpen realiseren. Samenwerking met verschillende organisaties zoals de topsectoren en andere groeifondsprogramma’s helpt bovendien de innovatie ecosystemen voor waterstof in Nederland door de hele waardeketen te versterken: van productie via opslag en transport tot gebruik. Inzicht in de effecten van eigen projecten en die van ontwikkelingen in andere nationale en waar mogelijk internationale programma’s helpt de partijen in de waardeketens om de juiste vervolgstappen te zetten. In die data-analyse mag je een belangrijke rol gaan vervullen.