Uptempo! verkent kansen om energie-innovaties op te schalen met platformen

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
Uptempo! Opschalen met Platformen werksessie verkent kansen om energie-innovaties op te schalen

Uptempo! organiseerde op 5 september jl. de werksessie ‘Opschalen met Platformen’. In deze interactieve bijeenkomst werd met platformen, netwerken en incubators verkend welke kansen er zijn om aanbieders van technologische oplossingen nog beter te bedienen. De uitkomsten van de bijeenkomst worden meegenomen in de aanbevelingen van Uptempo! aan het ministerie van BZK. 

Innovatieve technische oplossingen zijn van groot belang om de transitie naar aardgasvrij mogelijk te maken. Hoe bereiken deze innovaties snel de markt? De praktijk laat zien dat dit niet vanzelf gaat. Wat is er nodig om op te schalen en te professionaliseren? Hoe ziet dat proces er nu uit? Wat bieden organisaties hierin aan ter ondersteuning? Hoe ziet ieder zijn eigen rol en waarvoor worden middelen ingezet? Wat kunnen we leren van de start-up bootcamps en incubator programma’s? Welke aanvullende diensten kunnen bestaande partijen nog meer bieden?

Op 5 september nodigde Uptempo! platformen en netwerken uit die actief betrokken zijn bij de energietransitie, en incubators die start-ups begeleiden in hun gang naar de markt. Deze organisaties beschikken bij uitstek over expertise, producten en/of diensten of programma’s om ontwikkelaars van technologische innovaties te ondersteunen.

In de werksessie verkenden de aanwezigen wat de verschillende platformen nu al bieden aan producten en diensten om innovatieve aanbieders te ondersteunen en aanbod en vraag bijeen te brengen. Vervolgens werd bekeken hoe het benodigde ideale traject - van technische oplossing tot markt - voor deze aanbieders eruit kan zien en ondersteund kan worden. Vier subgroepen bekeken dit ideale traject vervolgens vanuit vier perspectieven: kapitaal, community, markt en expertise. Tenslotte benoemde iedere groep de benodigde acties voor de korte en lange termijn, die ons dichter bij het ideale traject zullen brengen. Bekijk in de video hiernaast een impressie van de werksessie. Het verslag lees je hier.

De uitkomsten van deze werksessie worden door Uptempo verwerkt in de gevraagde aanbevelingen aan het ministerie van BZK, over de noodzakelijke stappen om tot versnelling in innovatie naar markt te komen. Daarnaast geeft de bijeenkomst voor Uptempo! aanleiding om mét de andere platformen het stakeholderveld in kaart te brengen, en om een inhoudelijke mapping uit te voeren van de ondersteuning die geboden wordt aan innovatieve aanbieders.

Bent u een platform of netwerk dat werkt aan de energietransitie? Wilt u actief betrokken worden bij de activiteiten van Uptempo!? Stuur dan een mail naar @email.