Upcycling Gemert maakt duurzame warmte uit champost

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
|
'

Upcycling Gemert is een schoolvoorbeeld van hoe biomassa kan bijdragen aan klimaatneutrale energieproductie. Het bedrijf ontwikkelde een innovatief proces dat champignonmest verwerkt tot warmte en een hoogwaardige bodemverbeteraar. Dit is de belangrijkste reststroom uit de champignonteelt. Op 23 augustus maakte CDA-kamerlid Agnes Mulder tijdens een werkbezoek kennis.

Gaskraan dicht

Pieter van den Boomen is mede-eigenaar van Upcycling en van de bijbehorende champignonkwekerij. Hij presenteerde het bedrijfsconcept: “Na de oogst van de champignons, houden we een dikke laag champost (champignonmest) over. Tot een paar jaar geleden moesten we de champost tegen hoge kosten afvoeren. We zijn op zoek gegaan naar alternatieven en samen met mijn oom Henk van den Boomen, specialist in de verwerking van natte biomassastromen, hebben we het Upcycling-proces ontwikkeld.

Daarbij wordt de champost in een afgesloten ruimte belucht. Bacteriën breken de champost af waarbij veel warmte vrij komt en een prima bodemverbeteraar overblijft. Dankzij de geproduceerde warmte, kan de gaskraan op ons bedrijf een flink eind worden dichtgedraaid: we besparen nu jaarlijks 300.000 kuub gas. We hebben ook meer dan genoeg om ook andere ondernemers ervan te voorzien. Bij volledige benutting kunnen we met onze installatie 1 miljoen kuub gas besparen.”

Internationale belangstelling

“Het Upcycling-proces is geschikt voor veel meer soorten biomassa dan alleen champost”, vult Henk van den Boomen aan: “In principe kan het proces elke biomassastroom verwerken. Dat heeft al verschillende instanties aan het denken gezet. We zijn op het moment bijvoorbeeld in gesprek met partijen in Azië om ook daar installaties te plaatsen. Samen met de Belgische overheid onderzoeken we de mogelijkheden om GFT-afval plaatselijk te verwerken waarbij de vrijkomende warmte wordt benut in woonwijken. De Noorse overheid heeft ons gevraagd te onderzoeken of ze op deze manier de vele tonnen zeewier die dagelijks op de kust belanden, nuttig kunnen verwerken.”

Goede bodemverbeteraar, maar verboden in Nederland

“Hoewel men in het buitenland razend enthousiast is over de mogelijkheden, is er voor de Nederlandse situatie nog een belangrijke juridische hobbel te nemen”, zegt Henk: “In de afgelopen tientallen jaren is onze landbouwbodem sterk verarmd, we zijn van 5% organische stof naar zo’n 2% gedaald. Dit heeft op termijn rampzalige gevolgen: de oogsten lopen terug en de bodem is steeds minder goed in staat om bijvoorbeeld water vast te houden. Gezien de klimaatveranderingen is dat een slechte ontwikkeling.

Ons proces verandert de champost in een hoogwaardige bodemverbeteraar. In bijvoorbeeld Frankrijk en Azië mag het worden ingezet op landbouwgronden, maar de Nederlandse wet verbiedt dat. Onze business case is voldoende solide om ook de exportkosten te kunnen dragen, maar het zou zoveel beter zijn voor de agrarische sector als we in Nederland ook de vruchten plukken van deze bodemverbeteraar.”

Zoeken naar oplossingen

Agnes Mulder toonde zich enthousiast over het initiatief: “Het is geweldig om te zien hoe bedrijven via innovaties meewerken aan de energietransitie. Het mooie van Upcycling is dat het mes aan vele kanten snijdt: we kunnen de gaskraan verder dichtdraaien, beperken de CO2-uitstoot en halen waarde uit een afvalstroom.” Mulder gaf daarbij ook aan dat ze graag wil meedenken over de juridische haken en ogen voor de toepassing van de bodemverbeteraar: “We moeten nagaan of we dit op een of andere manier wettelijk kunnen regelen.”

Meer weten?