Uitkomsten steunmaatregel R&D mobiliteitssectoren

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
steun mobiliteitssectoren

Eerder dit jaar heeft het kabinet aangekondigd om in kader van het steun- en herstelpakket van 21 januari jl. de R&D-regeling mobiliteitssectoren te starten met een beschikbaar budget van 150 miljoen euro. Deze subsidieregeling heeft als doel om de teruggang in investeringen in research & development (R&D), die het gevolg is van de coronacrisis, in de Nederlandse automotive, luchtvaart- en maritieme industrie, te mitigeren door het stimuleren van R&D-projecten. De regeling moet deze prominente sectoren uit de Nederlandse maakindustrie in staat stellen om sterker uit de crisis te komen door zowel de concurrentiepositie te verbeteren als een bijdrage te leveren aan de transities op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. De bedrijven binnen deze sectoren kunnen dat in samenwerking met kennisinstellingen doen.

Deze regeling is op 12 mei 2021 gepubliceerd en op 17 mei opengesteld voor een periode van 3 maanden. De belangstelling voor de regeling bleek groot te zijn. Op de sluitingsdatum van 17 augustus jl. waren er 26 voorstellen ingediend met een totale projectomvang van 530 miljoen euro en een gevraagde subsidie van 337 miljoen euro. In oktober zijn alle projecten beoordeeld door de externe adviescommissie en heeft deze de rangschikking bepaald. Er zijn acht projecten gehonoreerd binnen het beschikbare budget waaronder diverse waterstof projecten. Het gaat om grote consortia (10-20 partners) en forse projectomvang (€ 17-36 miljoen). De waterstofprojecten gaan over: H2 in trucks o.l.v. DAF, Vloeibaar waterstof in de luchtvaart o.l.v. Toray Advanced Composites, Methanol in de scheepvaart o.l.v. Fugro en waterstof in de scheepvaart o.l.v. Future Proof Shipping.

Meer informatie is hier te vinden: Kamerbrief over uitkomsten steunmaatregel R&D mobiliteitssectoren | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl