Topsector Energie stelt ook in 2023 € 100.000 beschikbaar voor mkb-ondernemingen onder de Innovatiemakelaarsregeling

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Financieringsloket
Topsector Algemeen
|
Financieringloket, advies voor MKB ondernemers over financiering van innovaties

Op maandag 16 januari 2023 opent de nieuwe ronde voor de zeer populaire innovatiemakelaarsregeling van de Topsector Energie. Met deze regeling kunnen mkb-ondernemingen een vergoeding van 80% krijgen voor het in huren van een innovatiemakelaar. Deze vergoeding kan maximum 10.000 euro (excl. BTW) per mkb-onderneming bedragen.

Een 'innovatiemakelaar' kan mkb-ondernemers onder meer begeleiden bij: het ontwikkelen van een business plan, bedrijfsstrategie of waardepropositie, patentadvies, het aantrekken van investeerders, deal closing rondom financiering of het opzetten van consortia met andere bedrijven en/of kennisinstellingen.*

Subsidie-aanvragen kunnen vanaf 16 januari 2023 worden ingediend bij het Financieringsloket van de Topsector Energie. Toekenning vindt plaats via het 'first come, first served'-principe. In geval van overtekening van de regeling (op één en dezelfde dag) zal toewijzing verlopen via loting.

Ondernemingen actief in het domein van TKI Energie & Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Urban Energy en TKI Wind op Zee kunnen als onderdeel van de Topsector Energie gebruik maken van deze regeling.

Voor meer informatie en indiening: Bekijk meer informatie over de regeling.

Of neem contact op met Martin Weissmann.

 

* Uitgesloten van subsidie is het inhuren van een innovatiemakelaar met als specifiek doel het laten opstellen van een subsidie-aanvraag. Tevens zijn out of pocket kosten uitgesloten zoals bijvoorbeeld promotiemateriaal, reiskosten etc.