Topsector Energie maakt € 100.000 extra beschikbaar voor het inhuren van een Innovatiemakelaar

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Financieringsloket
Topsector Algemeen
|
Financing Desk

Eerder dit jaar was de subsidie ​​voor het inhuren van innovatiemakelaars in een maand tijd op. Veel MKB-ondernemers vroegen een financiële bijdrage aan. De Topsector Energie heeft nu besloten om extra subsidiebudget beschikbaar te stellen.

In tegenstelling tot andere jaren is de vergoeding voor het inhuren van een innovatiemakelaar ook nu niet 50% maar 100% van de gemaakte kosten tot een maximum van 10.000 euro per mkb-onderneming (inclusief btw). Ondernemers van TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas, TKI Energie & Industrie en TKI Wind op Zee kunnen als onderdeel van de Topsector Energie hiervan gebruik maken.

De verhoging van het vergoedingspercentage kan juist in deze tijden van coronacrisis ondernemers helpen. “Start-ups en mkb-ondernemers zijn vaak koplopers in innovatie. Ze hebben regelmatig te maken met vele uitdagingen. Ze missen soms op bepaalde gebieden expertise of ze kunnen die moeilijk inhuren doordat ze over beperkte financiële middelen beschikken”, aldus Martin Weissmann, van het Financieringsloket van de Topsector Energie. “De verruimde regeling is daarom welkom om innovatieve ondernemingen actief in de energietransitie tegemoet te komen”.

Een innovatiemakelaar kan MKB-ondernemers onder meer bijstaan ​​bij: het ontwikkelen van een businessplan, octrooi-advies, het aantrekken van investeerders, het sluiten van deals rond financiering of het opzetten van consortia met andere bedrijven en / of kennisinstellingen *.

Aanvragen voor de subsidie ​​kunnen vanaf 15 september 2020, 9.00 uur tot en met 30 juni 2021 worden ingediend bij de Topsector Energie. De werkzaamheden van de innovatiemakelaar kunnen starten vanaf 1 oktober 2020, na goedkeuring van de aanvraag door de Topsector Energie. De toekenning van subsidies vindt plaats via het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt". Indien het aantal goedgekeurde aanvragen hoger is dan het beschikbare budget op de openingsdatum, zullen we loten.
 

Voor meer informatie en indiening:

Hier vindt u meer informatie over het indienen van de regeling.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Martin Weissmann van de Financieringsdesk.

* Uitgesloten van de subsidie ​​is het inhuren van een innovatiemakelaar met als specifiek doel het laten opstellen van een subsidieaanvraag. Out of pocket kosten, zoals octrooiaanvraagkosten, zijn eveneens uitgesloten en de subsidie ​​is alleen bedoeld voor degenen die zelf innovatieve technologieën ontwikkelen met als doel schaalvergroting en/of toetreding tot de markt.