Topsector energie helpt innovatie met veilige en stabiele netwerken

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Digitalisering
Human Capital Agenda
Internationale export en kennisagenda
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
Systeemintegratie
Financieringsloket
Topsector Algemeen
|
netwerken

De Universiteit van Utrecht (UU) bracht in kaart hoe de afgelopen 8 jaar netwerken tussen organisaties zijn opgebouwd. De onderzoekers bekeken hoe kennis binnen projecten wordt gedeeld. Samen kennis opbouwen en delen in veilige en stabiele netwerken is daarbij zeer belangrijk. Dit is één van de meest belangrijke taken van de Topsector Energie.

Het onderzoek levert interessante inzichten die voor ieder netwerk worden besproken. In het onderzoek keek de UU naar 8 verschillende kennisnetwerken. Netwerken van wind op zee tot de gebouwde omgeving. Al deze netwerken zijn verschillend van aard zijn. Topsector Energie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaven de opdracht voor deze verdiepende studie.

De belangrijkste actoren

De UU heeft in het bijzonder gekeken naar de belangrijkste actoren. Dat zijn de mensen binnen organisaties die in meerdere netwerken, projecten of over een langere periode betrokken zijn. Zij geven kennis door van het ene naar het andere netwerk. De belangrijkste actoren zijn actief in meer projecten, netwerken en/of innovatiefases. Zij zijn daarmee doorgeefluik van kennis ('brokers' noemen we ze in het onderzoek). Daarom moeten deze actoren zich bewust zijn van hun belangrijke rol. Ze moeten daarin worden ondersteund.

De onderzoekers bevelen aan om de rol van de organisatie/actor in het kennisnetwerk mee te nemen. In het bijzonder bij de behandeling van projectaanvragen. Dat maakt het mogelijk op die rollen en de kennisopbouw te monitoren en sturen. De Topsector kan hierbij ondersteunen met stabiele netwerken.

Concurrentiegevoeligheid

Uit het onderzoek blijkt dat er meer kennis gedeeld wordt in de onderzoek- en ontwikkelfase dan in de demonstratiefase. Het onderzoek toont dat concurrentiegevoeligheid en intellectueel eigendom daar een belangrijke rol in spelen. De Topsector Energie stimuleert daarom dat kennisdeling desondanks maximaal blijft plaatsvinden.

Ruimte voor nieuwkomers

Vernieuwing is belangrijk voor innovatie. Daarom moet het kennisnetwerk ook ruimte bieden aan nieuwkomers. De onderzoekers en geïnterviewde belangrijkste actoren benadrukken dat een programmatische aanpak het beste is. Dit in plaats van een projectmatige aanpak van innovatie. Partijen werken daardoor programmatischer en langduriger met elkaar samen. Zo ontstaat er meer vertrouwen en tijd voor reflectie. Veiligheid en stabiliteit is daarbij onmisbaar. Daarom speelt de Topsector Energie hierin een belangrijke rol.

'Werken aan de juiste weg'

De afgelopen 8 jaar maakten we gebruik van allerlei innovatieregelingen. Om succesvol en snel te innoveren is blijven leren en kennis delen belangrijk. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is daarbij hulp nodig. Want we willen niet het wiel op 10 plekken uitvinden.

Tegelijkertijd vinden we het ook spannend om 'ons' briljante idee te delen met anderen. Daarom blijven we investeren om kennis zo breed mogelijk te delen. Zowel binnen de eigen netwerken als over sectorgrenzen heen. De Topsector ziet het onderzoek als de bevestiging dat 'ze aan de juiste weg werkt'.

Meer over het onderzoek en de eindreportage leest u op Onderzoek naar de collectieve kennisbasis van 8 jaar Topsector Energie.

Meer informatie

Wilt u hierover met ons het gesprek voeren? Wij doen dat graag! Neem hierover vooral contact met ons op.