Topsector Energie bood vooral hulp bij het bepalen van bedrijfsstrategie, waarde propositie en financiering

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Systeemintegratie
Financieringsloket
Topsector Algemeen
|
Hulp van innovatiemakelaars

Met de innovatiemakelaarsregeling heeft de Topsector Energie sinds de zomer van 2019 meer dan 58 ondernemers geholpen bij de ontwikkeling van hun innovatie. In totaal is er meer dan 500.000 euro aan deze ondernemingen toegekend. Deze ondernemers kregen een financiële bijdrage van de Topsector Energie van maximaal € 10.000 voor het inhuren van een externe expert, een zogenaamde innovatiemakelaar. Bij elke subsidieronde was de regeling vaak voor het einde van de openstelling  al uitgeput. Kortom: deze regeling voorziet in een behoefte.

Uit de aanvragen van de afgelopen 2 jaar blijkt dat de helft van de ondernemers hulp kan gebruiken bij het bepalen van de strategie, business case of het schrijven van het business plan. 20% van de ondernemers zoekt hulp bij het vinden van private financiering tijdens een investeringsronde. Ongeveer 30% van de ondernemers maken gebruik van adviesdiensten t.a.v. consortiavorming of maken gebruik van patent/ IP advies rondom kennisexploitatie van de innovatie.

 

Martin Weissmann van het Financieringsloket: “Startups en scale-ups zijn de koplopers in innovatie. Daar staat tegenover dat het vaak kleine en relatief onervaren organisaties zijn die ondersteuning kunnen gebruiken op allerlei bedrijfsaspecten om de innovaties daadwerkelijk naar de markt te brengen. Denk hierbij aan adviesdiensten op juridisch, strategisch of financieringsgebied. De inhuur van experts (innovatiemakelaars) is echter kostbaar en daarom biedt de Topsector Energie de innovatiemakelaarsregeling aan waarbij een groot deel van de inhuur van deze innovatiemakelaars wordt vergoed”. 

De gemiddelde subsidieaanvraag bedroeg € 8.500. Van alle aanvragen is bijna driekwart goedgekeurd (73%).Een derde van de bedrijven die een aanvraag hebben gedaan houden zich bezig met elektriciteitsopwekking op land of op zee. 45% is actief in het domein van de gebouwde omgeving. En een kwart innoveert op het gebied van grondstoffen, producten en processen in de industrie.

 

“Als League Geophysics hebben we enorm veel technische en innovatieve knowhow ontwikkeld voor het (sneller en goedkoper) lokaliseren van stroomkabels van offshore windparken. Dat is nodig om kabelstoringen of breuken snel te kunnen opsporen. Met de vergoeding vanuit de Topsector Energie hebben we een innovatiemakelaar kunnen inhuren voor het opbouwen van een projectconsortium en valideren van onze business case. Zonder deze ondersteuning hadden we niet of veel later wellicht het pad naar de markt gevonden.”, aldus Martin Koelman van League Geophysics“.

Bent u benieuwd naar de actuele beschikbaarheid van de huidige subsidieronde of openingsdatum van de volgende ronde? Neem contact op met: Martin Weissmann van het Financieringsloket.

 

Het Financieringsloket is een gezamenlijk initiatief van TKI Urban Energy, TKI Wind op Zee, TKI Energie & Industrie en TKI Nieuw Gas onder de vlag van de Topsector Energie. Het doel van het loket is om mkb-ondernemers te helpen bij het valoriseren van hun innovaties door ondersteuning en hulp te bieden bij financieringsvraagstukken.