TKI Wind op Zee Nieuwsbrief Maart 2017

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|

Geachte relatie,

Opleiding mag niet de beperkende factor worden voor windenergie in Nederland! Wij zetten daarom in op een actief beleid voor (zij)instroom, opleiding, Leven Lang Leren en blijvende innovatie in nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Steun het manifest van CAREER omdat we echt op korte termijn een tekort aan goed geschoold personeel in de wind op zee sector verwachten. Er moet snel een forse impuls worden gegeven om de opleidingscapaciteit op te schalen en opleidingen in kwaliteit te verbeteren. De sector en onderwijs moeten hierin verantwoordelijkheid nemen. In dit stadium is het noodzakelijk dat de overheid de regie neemt. Werken in windenergie moet als beroep van de toekomst worden gepositioneerd bij diverse doelgroepen.

Dit manifest gaan we aanbieden aan een lid van de Tweede Kamer. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Hoe meer mensen het manifest onderschrijven des te beter het is. Daarom wil ik u vragen om dit manifest te onderschrijven door op onderstaand blok te klikken en ons uw steun betuiging te mailen. Daarnaast vragen we u het manifest onder de aandacht te brengen van sectorgenoten door deze nieuwsbrief door te sturen en hen ook vragen het manifest te ondertekenen.

TKI%20Wind%20op%20Zee%20Steun%20het%20manifest.jpg

De Raad van Advies en het kernteam van CAREER gingen al voor. Lees hier het manifest.

Ik hoop dat u het TKI Wind op Zee wilt helpen om zoveel mogelijk steunbetuigingen te verzamelen.

Ernst van Zuijlen

 

Verder wil ik u met deze nieuwsbrief informeren over:

  • Bijeenkomst Topsector Energie-subsidies DEI, HE & BBEG Innovatie
  • BLUEWEEK
  • Topical Expert Meeting over Smart Blades
  • Green technologies innovatiemissie
  • Magazine Innovatie in energie

 

Bijeenkomst Topsector Energie-subsidies DEI, HE & BBEG Innovatie

Op 3 april openen de innovatiesubsidies Demonstratie energie-innovatie (DEI), Hernieuwbare energie (HE) én Biobased economy gas (BBEG) Innovatie. Op 28 maart organiseert de Topsector Energie deze bijeenkomst in Utrecht. Hoor de do’s & don’ts en krijg advies op maat. Nieuw zijn de adviesgesprekken over financiering en businessplan.

Subsidies voor energie-innovaties

De bijeenkomst is er voor ondernemers, wetenschappers en onderzoekers met een energie-innovatie die:

  • het stadium van prototype voorbij is en voor het eerst in de markt kan worden toegepast (DEI)
  • leidt tot kostenefficiëntere duurzame energieproductie in 2030 (Hernieuwbare Energie)
  • biomassa hoogwaardig inzet in de productie van elektriciteit, warmte, groen gas, transportbrandstoffen en/of chemicaliën (BBEG Innovatie)

Lees meer over deze bijeenkomst

 

Blue week; Your Future is Blue

Van 10 tot 13 april vindt de Blueweek plaats in de Haven van Den Helder, het Koninklijk Instituut voor de Marine en het onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research.

TKI%20Wind%20op%20Zee%20Blue%20Week.jpg

De BLUEWEEK staat in het teken van Joint Industry Project (JIP) meetings (alleen voor JIP Partners. Daarnaast zijn er ook openbare seminars en workshops. Het TKI Wind op Zee zal ook een dagdeel voor haar rekening nemen en een aantrekkelijk programma samenstellen.

Lees meer over het programma.

De registratie is geopend.

 

Topical Expert Meeting (TEM) over Smart Blades

Op 27 en 28 april 2017 is er op de DTU Riso Campus (Roskilde, Denemarken) een Topical Expert Meeting (TEM) over Smart Blades.

Doel van deze meetings is om vooraanstaande onderzoekers en/of ontwikkelaars elkaar op de hoogte te laten brengen van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied en om hen deze kennis in hun land verder te (laten) verspreiden of te (laten) gebruiken. Wilt u actief bijdragen aan deze meeting?

U kunt interesse voor deelname doorgeven aan André de Boer van RVO.

 

Green Technologies innovatiemissie

De Green Technologies innovatiemissie naar China vindt plaats van 18 t/m 23 april. De missie, onder leiding van Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken, heeft als doel de bestaande banden en samenwerking met Chinese organisaties en bedrijven op het gebied van Green Technologies te versterken en om nieuwe kansen te verkennen.

De missie bestaat in elk geval uit deelname aan de internationale technologiebeurs in Shanghai – de China Shanghai International Technology Fair (CSITF) - van 20 tot 22 april 2017. Het IA-Netwerk in China organiseert het Holland Paviljoen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vóór of na CSITF in Shanghai aan een 2-daags aanvullend programma deel te nemen.

Voor beide onderdelen is een concept programma opgesteld met bedrijfsbezoeken, recepties, netwerkactiviteiten, seminars, workshops en matchmaking.

Heeft u interesse in deelname aan de Green Technologies innovatiemissie klik dan hier voor meer informatie.

 

Magazine Innovatie in energie

De energietransitie is in al zijn verscheidenheid het grootste project waar Nederland aan werkt, groter dan de Deltawerken. Ieder onderwerp binnen de Topsector Energie heeft zijn eigen ontwikkelingen, maar het einddoel is hetzelfde: een CO2-neutraal klimaat.

In het magazine ‘Innovatie in energie’ leest u verhalen over alle TKI’s en doorsnijdende thema’s van de Topsector Energie. U ziet voorbeelden van wat we doen op het gebied van offshore wind, de gebouwde omgeving, en nog veel meer.Lees meer