TKI Wind op Zee Nieuwsbrief Februari 2017

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|

Geachte relatie,

We hebben (als TKI Wind op Zee) inmiddels een traditie in het berekenen van offshore wind kostenreducties. We begonnen met het aanpassen van het kostenmodel van FLOW, dat was ontwikkeld om relatieve reducties te kunnen vergelijken. Bij het TKI Wind op Zee zijn we vervolgens samen met het ministerie van Economische Zaken gaan rekenen aan de mogelijkheden van slimmer beleid ("envelop vergunning", de overheid als projectvoorbereider en dataverzamelaar, TenneT als offshore grid operator) en toonden toen aan dat er zo zeker 10% op de kosten te besparen was. Dit leverde een geweldige onderbouwing voor de keuze van de nieuwe tendersystematiek.

Met de SER hebben we vervolgens in workshops een actieplan kostenreductie opgesteld dat allerlei partijen aanspreekt op hun specifieke (technologische, financiële, supply chain en beleids-) vaardigheden. Wat lag er nu meer voor de hand dan een doorrekening van de nieuwe norm in kostenniveaus (na Borselle I & II) met als doel te begrijpen waar de kostendoorbraak door kan worden verklaard?Dus, met ondersteuning van Ecofys en samen met een flink aantal offshore experts, hebben we opnieuw een workshop georganiseerd. De resultaten zijn verhelderend en staan sinds vandaag op de website van het TKI Wind op Zee.

Conclusie is (niet verrassend?) dat innovaties de basis zijn. De successen van de afgelopen jaren, maar ook de verwachtte verbeteringen van de komende tijd verklaren het grootste deel. Daarnaast zijn zoals vaker gezegd de meer conjunctuurgevoelige effecten van belang: lage rente, goedkope grondstoffen, contractors hebben graag werk en de locatie (Borssele) is gewoon goed! Samen met de bovengenoemde nieuwe rol van de overheid en tenslotte de zeer scherpe tender, die de gerealiseerde kostenreducties ook zichtbaar heeft gemaakt. De tender liet niet langer ruimte om de verbeteringen te vertalen in hogere marges maar alleen in een lager tenderbedrag.

Samenvattend verklaart dit de, door iedereen als zeer spectaculair ervaren, resultaten. In het rapport worden de bijdragen van de diverse kostenreductie categorieën ook gekwantificeerd.
Voor het innovatieprogramma van het TKI Wind op Zee betekent het dat we op de goede weg zijn naar een concurrerend kostenniveau en verder! Innovaties moeten het mogelijk blijven maken om ook in dieper water en verder op zee de kosten en risico’s nog verder te verlagen en de concurentiepositie te verbeteren. Kortom, het is meer dan ooit waardevol voor de sector om te blijven innoveren. Er zijn nog genoeg slagen in de techniek van windenergie op zee te maken.

Ernst van Zuijlen

 

Verder wil ik u met deze nieuwsbrief informeren over:

 • Regelingen onder voorbehoud gepubliceerd
 • Match Making Day gemist? Presentaties beschikbaar
 • Film: Offshore wind energy the powerplant of Northwestern Europe
 • Baanbrekend MKB: Fistuca

 

Regelingen onder voorbehoud gepubliceerd

De teksten van de regelingen zijn onder voorbehoud gepubliceerd op de website van RVO. De regelingen zijn pas definitief na publicatie in de Staatscourant. Het gaat onder andere om de volgende regelingen:

 • Wind op zee R&D project (open t/m 2 mei 2017*, 4,7 miljoen)
 • Hernieuwbare energieproject (Eerst-komt-eerst-maalt**, open t/m 31 maart 2018*, 50 miljoen)
 • Systeemintegratie op de Noordzee (open t/m 23 mei 2017*, 1,0 miljoen)
 • Systeemintegratiestudies (Eerst-komt-eerst-maalt**, open t/m 3 oktober 2017*, 0,5 miljoen)
 • MVI Energie project (open t/m 17 oktober 2017*, 1,0 miljoen)
 • DEI-project (open t/m 25 april 2017*, 20 miljoen)
 • DEI project (open t/m 24 oktober 2017*, 19,1 miljoen)

* LET OP: Alle regelingen sluiten op de genoemde data om 17.00 uur. Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, zal worden afgewezen. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in!
**Eerst-komt-eerst-maalt - Budgetoverzicht (in € peildatum 1 april 2017 o.v.v. publicatie Staatscourant) Lees meer over de regelingen.

 

Match Making Day gemist? Presentaties zijn beschikbaar

De Match Making Day TKI Wind op Zee en lancering van de tenders 2017 vond plaats op 15 februari jongstleden. Meer dan honderdvijftig vertegenwoordigers van de wind op zee sector namen enthousiast deel aan deze dag.
Kon u er helaas niet bij zijn? De belangrijkste presentaties vindt u hier.

 

Film: Offshore wind energy the powerplant of Northwestern Europe

Het TKI Wind op Zee heeft een film gemaakt over de ontwikkelingen in de wereld van offshore wind. Het laat zien welke stappen zijn gezet in het afgelopen jaar en waar de Nederlandse sector sterk in is.
Het TKI Wind op Zee stelt deze film ter beschikking aan u om te gebruikten tijdens presentaties of op uw website.Lees meer

 

Baanbrekend MKB: Fistuca

Stille heihamer bespaart miljoenen – de kracht van een vallende waterkolom

Fistuca heeft een heihamer ontwikkeld die met een vallende waterkolom de monopiles voor windturbines de zeebodem inslaat. Deze BLUE Hammer is veel stiller en zachtaardiger dan zijn hydraulische tegenhangers. Dat bespaart tientallen miljoenen op geluidsbeschermende maatregelen en meer dan 85% op vermoeiing.

Bovendien gaat het heien veel sneller en kunnen hulpstukken al op de wal geassembleerd worden. De testfase is achter de rug. Om koudwatervrees weg te nemen, wil Fistuca dit najaar de werking van de hamer demonstreren om nog voor het eind van 2017 offshore de eerste monopile te heien.
Klik hier voor het volledige interview met Jasper Winkes, CEO van Fistuca.

   

  Evenementen

  In the spotlight:

  • Internationale matchmaking tijdens Seanergy 2017: 22 en 23 maart 2017, Le havre, Frankrijk.
  • North Seas Energy Forum: 23 maart 2017, Brussel, België. 
  • Winddays 2017: 14 juni 2017, Nederland.

  Kijk voor een volledig overzicht van offshore windenergie evenementen in onze agenda.