TKI Urban Energy viert tienjarig bestaan

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
TKI Urban Energy viert feest

Dit najaar organiseerde TKI Urban Energy ter ere van haar tienjarig jubileum een mini-symposium getiteld '10 jaar innovaties waar je energie van krijgt'. Tijdens het evenement werd stilgestaan bij het verleden, de verduurzamingsuitdagingen waar we anno 2022 voor staan en de jaren die voor ons liggen. Een korte terugblik op een geslaagd evenement.

In 2012 werden vanuit de topsectoren TKI's opgericht om onderzoek door bedrijven en kennisinstellingen te verzamelen en aan te zwengelen. Vanuit de Topsector Energie kwamen er zeven onderwerpen: industriële energiebesparing, energiebesparing in de gebouwde omgeving, gas, offshore wind, zon-pv, smart grids en bio-energie. In 2016 fuseerden de TKI's Energo voor energiebesparing in de gebouwde omgeving, Solar voor zonne-energie en Smart Grids voor slimme netwerken tot TKI Urban Energy.

Tijdens het mini-symposium vertelden drie betrokkenen van het eerste uur hier zelf over in deze korte film:

In de beginjaren was TKI Urban Energy vooral bezig met het stimuleren van onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve technologieën voor de gebouwde omgeving, door partijen uit verschillende delen van de keten samen te brengen, ze te voeden met kennis en ze de weg te wijzen naar subsidies. Dat doet het TKI tien jaar later nog steeds, maar de organisatie bouwde ook aan een bredere ondersteuning van de sector. Tegenwoordig zet TKI Urban Energy zich niet alleen in voor de ontwikkeling van technologie, maar ook voor grootschalige toepassing ervan en financiering met risicokapitaal. De introductie van meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s vormde daarin een belangrijke stap. Zo ontwikkelde niet alleen het innovatiebeleid, ook de organisatie die dat beleid uitvoert bewoog zich richting een nieuwe missie.

Een decennium aan innovatie-ontwikkeling

Het doel in het Klimaatakkoord is dat in 2050 alle woningen energieneutraal zijn. En in 2030 moeten anderhalf miljoen bestaande woningen gerenoveerd zijn en honderdvijftigduizend utiliteitsgebouwen verduurzaamd. Dat vormt vandaag de stip op de horizon voor TKI Urban Energy. Daarbij zoekt het TKI steeds naar de optimale balans tussen innovatie van techniek, ontwikkeling van wet- en regelgeving die opschaling van die techniek faciliteert en de sociaalmaatschappelijke krachten die daar hun onvermijdelijke invloed op hebben. Dat doet TKI Urban Energy niet alleen, maar in nauwe samenwerking met partijen als de ministeries, andere TKI's, zelfs andere topsectoren, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en natuurlijk de consortia die direct werken aan het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Een aantal innovatieve bedrijven uit deze consortia kreeg het podium tijdens het mini-symposium, om tezamen een helder beeld te schetsen van innovaties die in de jaren samen mede dankzij TKI Urban Energy van de grond zijn gekomen.

(Ver)bouwstroom op gang brengen

Directeur Michiel Kirch vertelde het publiek over trends die TKI Urban Energy signaleert rondom verduurzamingsoplossingen voor de gebouwde omgeving, en kondigde het trendrapport aan dat TNO en TKI Urban Energy hebben opgesteld en binnenkort uitbrengen. Dit rapport zal handvatten bieden om beleidsmaatregelen te relateren aan de ontwikkelingen rondom innovatieve oplossingen voor de gebouwde omgeving, en wat deze kunnen betekenen voor CO2-reductie enerzijds en het naar beneden brengen van de nationale kosten voor de energietransitie in de gebouwde omgeving anderzijds.

Naast het trendrapport lichtte Michiel een tipje van de sluier op over een nieuw programma dat dit najaar van start is gegaan. Dit programma, dat de naam 'Verbouwstromen' draagt, is opgezet in nauwe samenwerking met TKI Bouw & Techniek, De Bouwcampus en Stroomversnelling. Deze partijen verbinden mensen, kennis, expertise en netwerken aan elkaar om samen te komen tot nog snellere, grootschalige verduurzaming van de gebouwde omgeving.

10 jaar TKI Urban Energie

Tijdens het mini-symposium werd stilgestaan bij het ontstaan van het TKI, bij de actuele verduurzamingsuitdagingen waar we anno 2022 voor staan en bij de toekomst. Uiteraard was er volop gelegenheid om bij te praten met oude bekenden. Bekijk hier de korte terugblik van de bijeenkomst: