TKI Urban Energy opent nieuwe subsidieronde PPS-toeslagregeling

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
Project

Op 26 oktober heeft TKI Urban Energy een nieuwe subsidieronde geopend van de PPS-toeslagregeling, een subsidieregeling voor innovatieprojecten op het gebied van hernieuwbare elektriciteitsopwekking en de gebouwde omgeving. De kennisinstellingen die in aanmerking komen voor om projecten in te dienen hebben hierover reeds bericht ontvangen. Het is mogelijk om tot maandag 20 december 2021 13:00 uur projectvoorstellen in te dienen.

Conform de PPS-programmatoeslagregeling moet uw projectvoorstel een samenwerkingsproject voor onderzoek en ontwikkeling beschrijven, waarin minimaal één onderzoeksorganisatie en minimaal één private partij (bedrijf) deelneemt. Deze regeling is niet bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten. Voor voorbeelden van projecten die al eerder gefinancierd zijn door de PPS-programmatoeslagregeling kunt u terecht op de Topsector Energie Projectenapplicatie.

Graag nodigen we u uit om een voorstel/voorstellen in te dienen voor een samenwerkingsproject, binnen één of meer van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) van TKI Urban Energy:

  • Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving (MMIP 2)
  • Versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving (MMIP 3)
  • Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw) (MMIP 4)
  • Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving (MMIP 5)

Let op: Per 1 juli jl. heeft TKI Urban Energy een update gepubliceerd van deze vier innovatieprogramma’s. U vindt de nieuwste versies op onze website.

We raden u aan eerst een projectidee op te sturen aan @email waarin u de crux van uw projectvoorstel beschrijft, plus een indicatie van het benodigde budget. Hiervoor kunt u het beste gebruik maken van het standaard projectideeformulier. Stuur dit projectidee zo spoedig mogelijk in, zodat wij daarop kunnen reageren. U bent dan in staat om onze reactie te kunnen verwerken in uw definitieve projectvoorstel. Als u uw projectidee uiterlijk drie weken voor de deadline opstuurt, kunnen wij nog een advies geven. Ook raden we aan om eens te kijken naar het meegestuurde document ‘jouw checklist voor een succesvol projectvoorstel’.