TKI Nieuw Gas werkt mee aan verbetering Energy Transition Model

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Energietransitiemodel

Samen met een aantal partners heeft TKI Nieuw Gas verbeteringen aan het Energietransitiemodel gefinancierd. Het Energietransitiemodel is een onafhankelijk, uitgebreid, en op feiten gebaseerd energiemodel dat wordt gebruikt door overheden, bedrijven, NGO's en onderwijsinstellingen in verschillende landen. Het wordt ondersteund door meer dan 20 partners.

 

Onze belangstelling lag met name bij het verbeteren van de biomassamodule. De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

  1. De rekenmethodiek is uitgebreid zodat binnenlandse en buitenlandse biomassateelt kan worden berekend
  2. Er zijn grafieken toegevoegd waarin het biomassagebruik voor het hele energiesysteem wordt samengevat
  3. Biomassadragers zijn in detail uitgesplitst naar onderliggende grondstoffen, en kentallen voor deze dragers en grondstoffen zijn herzien
  4. Er is een nieuwe sectie aan het Energietransitiemodel toegevoegd waarin alle biomassa-gerelateerde onderwerpen bij elkaar staan

 

We nodigen iedereen uit om de verbeteringen zelf te testen.