TKI Nieuw Gas presenteert 10 inspirerende groen gas-projecten

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Groen Gas in Nederland

De voorbeeldprojecten zijn een selectie uit tientallen groengasprojecten in Nederland. Ze tonen de bijdrage van groen gas aan een duurzame energievoorziening en een groene grondstoffenvoorziening.

Het klimaatakkoord gaat uit van een ambitie van 2 miljard m3 (2 bcm) groen gas in 2030. De Topsector Energie faciliteert de benodigde innovaties die zich op de ontwikkeling van nieuwe technologie en de implementatie ervan richten om deze ambitie te realiseren. De ambitie voor groen gas draagt bij aan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de verduurzaming van mobiliteit en industrie.

De gepresenteerde voorbeeldprojecten zijn opschaalbaar en herhaalbaar en laten zien wat nu al mogelijk is en welke verwachtingen er zijn voor de toekomst. Ze bieden zicht op realisatie van de ambitie van 2 bcm groen gas.

De projecten laten ook de betrokken ondernemers zien. Het zijn juist deze personen die door hun grote enthousiasme, durf en volharding aantonen dat groen gas een belangrijke schakel is in de realisatie van de Nederlandse klimaatdoelstellingen!

Bekijk het project van CCS in samen werking met BoerBack op hun projectpagina