TKI Gas medefinancier North Sea Energy programma

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Olieplatform

Het programma is op 16 mei van start gegaan en onderzoekt onder andere de transportcapaciteit van offshore elektriciteit uit wind via de offshore gasinfrastrucuur en de bijbehorende mogelijkheden voor power-to-gas. Ook wordt onderzocht of elektriciteit is te genereren uit lege gasvelden (gas-to-wire) en of dit eventueel is te combineren met CO2-afvang.

In 2017 wordt de meerwaarde van deze opties bepaald in termen van economische groei, vermindering van CO2-uitstoot en versnelling van de energietransitie. Ook worden de energiestromen in de Noordzee in kaart gebracht in de vorm van een Noordzee Energie Atlas. Het betreft een meerjarenprogramma, maar de financiering is voor een jaar bepaald.

Meer informatie