Terugblik in Cijfers 8 jaar Energie Innovatie

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|
eemshaven

In de periode van 2012 tot en met 2019 is ongeveer € 1,2 miljard geïnvesteerd in meer dan 3100 energie-innovatieprojecten. Deze cijfers komen naar voren in de Terugblik in Cijfers 2012-2019. Dit overzicht is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) namens de Topsector Energie is samengesteld.

Een noemenswaardige verandering ten opzichte van voorgaande jaren is dat in 2019 een start is gemaakt met het nieuwe Missiegedreven Topsectoren Innovatiebeleid. Daarvoor is voor het thema energie en klimaat een nieuwe Integrale Kennis en Innovatie Agenda (IKIA) opgesteld. Hierin staan niet de topsectoren maar de vijf klimaatsectoren en hun meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s) centraal.

Terugblik in cijfers

De Terugblik in Cijfers is een jaarlijks terugkerende publicatie met als doel stakeholders te informeren over het portfolio van publiek gefinancierde energie-innovatieprojecten binnen de Topsector Energie. Zij biedt hiermee inzicht in verschillende cijfers en trends binnen het portfolio aan investeringen in energie-innovatieprojecten.

Projectenapplicatie Topsector Energie

Specifieke informatie over de verschillende energie-innovatie projecten kunnen bekeken worden in de projectenapplicatie van de Topsector Energie. Hier kan een eigen projectoverzicht samengesteld worden door de resultaten te verfijnen met verschillende filters. Of voer een zoekopdracht uit voor een specifieke regeling.