Tender Innovatiekavel Borssele V

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|

De sluitingsdatum van de tender (18 januari 2018 17:00 uur) komt al snel dichterbij.
Het innovatiekavel biedt unieke mogelijkheden om nieuwe technologie te demonstreren met beperkte risico's:

  • Een eigen kavel en kabeltracé met een vergunning voor 30 jaar
  • Mogelijkheid om één of twee windturbine posities te benutten
  • Flexibiliteit bij het kunnen vervangen van de geïnstalleerde technologie (Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee) - daardoor biedt het kavel de gelegenheid voor het achtereenvolgens demonstreren van meerdere innovaties gedurende de vergunningstermijn
  • Het kavel heeft een eigen netaansluiting op het TenneT platform
  • SDE+ productiesubsidie
  • Mogelijkheden voor investeringssubsidies tot wel € 15 miljoen

Meer informatie kunt u vinden op de website van RVO.

Op de website kunt u ook vragen stellen over de tender.