Tekorten op de arbeidsmarkt staat in helft RES-regio’s op de agenda

Nieuwsbericht |
Human Capital Agenda
Topsector Algemeen
|

30 Nederlandse energieregio’s hebben in oktober 2020 de conceptplannen voor hun regionale energiestrategieën opgeleverd. Met elkaar goed voor meer dan 50 TWh aan duurzaam opgewekte energie. Dat is ruim meer dan de beoogde doelstelling van 35 TWh in 2030. Voor de slaagkans van deze plannen staan de regio’s voor enkele imposante uitdagingen. Op technisch gebied, op het vlak van systeemintegratie, maar vooral ook op het gebied van menskracht.

50% van de RES-regio’s zegt in hun conceptplan dat zij tegen krapte op de arbeidsmarkt aan gaan lopen. Dat is ondanks de impact van COVID-19. En juist die mensen zijn hard nodig om de energiesystemen te bouwen en geopereerd te krijgen.

“Mensen zijn de sleutel voor de energietransitie”, stelt Marsha Wagner. Zij is de programmadirecteur Human Capital Agenda van de Topsector Energie. “Zij bouwen ons duurzame energiesysteem en zorgen dat die werkt.” Aandacht voor dit human capital vraagstuk is belangrijk voor de impact van de plannen in de praktijk, zegt Wagner.

Berenschot voerde in opdracht van de Topsector Energie een scan uit op de concept-RES’en. Daaruit blijkt dat maar in de helft van de conceptplannen aandacht is voor de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt. Er is een tekort aan gekwalificeerde krachten. “Dit wordt één van de grote kopzorgen voor de uitrol van de energiestrategieën”, voorspelt Wagner. “In de Cleantech Regio kan één monteur bijvoorbeeld kiezen uit bijna 40 banen”.

Hoopvolle start

Wagner is positief over de conceptplannen die juist wel arbeidsmarkt en scholing op de agenda hebben gezet. “Om arbeidsmarkt- en scholingsvraagstukken te adresseren is het essentieel dat bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid dit verbinden met het energievraagstuk in de regio”, licht ze toe. Dat levert volgens Wagner ook juist baankansen op. Dit is zelfs het geval in deze tijd van Covid-crisis. Recent onderzoek van CenterData heeft dat laten zien.

“In 47% van de conceptplannen wordt actief ingezet op kennisontwikkeling en -deling binnen samenwerkingsverbanden. In 37% van de RES-en zijn onderwijs- en kennisinstellingen bij de opzet van de plannen betrokken. Dat is een klein begin, maar beide percentages zouden natuurlijk 100% moeten worden.”

De RES-en die dat wel doen, tonen aan dat ze hiermee de oplossing van de energievraagstukken weten te koppelen aan de ontwikkeling van een sterkere regionale arbeidsmarkt. In Zeeland is in de RES een hoofdstuk aan arbeidsmarkt en scholing gewijd. Daarmee zijn onderwijs en bedrijfsleven aan zet.

Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat: “in de praktijk merken we dat partijen dit RES-hoofdstuk als leidraad gebruiken voor nieuwe initiatieven’. Op energietransitie-gebied ziet Zeeland hier ook de initiatieven op ontstaan. Zo werken daar MBO en HBO samen aan de eerste contouren voor een Energietransitie Engineer opleiding.

Van gezamenlijke plannen naar gezamenlijke praktijk

De regio’s maken het mogelijk dat ze hun arbeidsmarkt-doelen net zo ambitieus stellen en behalen als de opwekking van energie. “Maar dat vraagt wel dat alle partners binnen die regio’s schouder aan schouder gezamenlijk aan de slag gaan”, aldus Wagner. “Want willen we werken aan een innovatiegedreven energietransitie in een goed tempo. Dan moeten we leren en innoveren verbinden aan het werken aan die transitie met zogeheten Learning Communities .”

Samen werken en leren

Dat dat werkt, blijkt wel uit de voorbeelden die er nu al zijn. Zoals in nieuwe grootschalige innovatieprogramma’s als ‘Warming Up’. Hogescholen spelen daarin een grotere rol. Naast de ontwikkeling van technieken komt ook de ontwikkeling van competenties en mensen aan bod. Dat blijkt ook uit hoe het Bouw & Techniek Innovatiecentrum (BTIC) werkt aan het versneld naar de praktijk brengen van innovaties. Binnen de duurzame gebouwde omgeving zijn vergaande digitalisering en de koppeling met opleiding en onderwijs essentieel.

Meer informatie?

Bent u op zoek naar een community om u bij aan te sluiten? Zoekt u ondersteuning omdat u een nieuw samenwerkingsverband gaat opzetten, waar gewerkt, geleerd en geïnnoveerd wordt?  Mail voor advies, contacten en meer informatie naar hca-topsectoren@ptvt.nl

Wilt u meer informatie over de Human Capital Agenda van de Topsector Energie? Ga naar de Human Capital Agenda.