System Integratie als innovatieve samenwerkvorm!

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
Uptempo

Uptempo! organiseerde op 21 oktober jl. de regiomatch sessie ‘System integratie bij woningcorporaties met innovatief aanbod’. In samenwerking met Woningcorporatie Thuisvester uit Oosterhout werd deze interactieve bijeenkomst door Uptempo! georganiseerd in de Greenworks Academy van RaabKarcher.

Pierre Hobbelen, bestuurder van Thuisvester, was nog onlangs te gast bij het BNR radioprogramma ‘Bouwmeesters’ en sprak daar over de Brabantse Duurzaamheids Alliantie. Dit is een samenwerkingsverband tussen een aantal Brabantse woningcorporaties en bouwbedrijven. Binnen deze samenwerking staan 2.000 bestaande sociale woningen centraal. In een gezamenlijk en transparante opensource ontwikkeling kijken de alliantiepartners naar innovatieve renovatieoplossingen en processen om deze woningen te renoveren. Bij de totstandkoming van de deal zijn ook koepelorganisatie van corporaties Aedes en Bouwend Nederland betrokken. Ook die zijn blij dat dankzij deze manier van samenwerken straks meer huurders kunnen profiteren van een duurzamer huis en dus ook een lagere energierekening. De woordvoeders van de brancheorganisaties spreken dan ook over een innovatieve manier die de verduurzaming ‘echt kan versnellen’.

Innovatief versnellen

En innovatief versnellen is het motto bij ‘de grootste verbouwing van Nederland’, aldus Pierre Hobbelen. Bij het renoveren van bestaande woningen is een tekort aan mankracht. Daar zie je een ontwikkeling van meer prefab renovatie-pakketten ontstaan, oftewel gebouwdelen die grotendeels in de fabriek zijn gemaakt en op de bouwplaats alleen nog maar in elkaar hoeven te worden gezet.

Gesteund door het ministerie van BZK, houdt TKI Urban Energy en TKI CLICKNL met het programma Uptempo! zich bezig met het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat doen we door ontwikkelde oplossingen in de Urban Energy innovatieprogramma’s te verbinden aan vragende partijen zoals gemeenten, woningcorporaties, gebouweigenaren en particuliere woningeigenaren. Dit moet rond 2025 leiden tot goed werkende, betaalbare en gedragen klimaatneutrale energiesystemen die beschikbaar zijn voor vrijwel alle situaties in de gebouwde omgeving.

Kansen verkend

In de interactieve bijeenkomst van 21 oktober werden kansen verkend hoe de oplossingen van aanbieders van technologische oplossingen inpasbaar zijn in renovatieprogramma’s van woningcorporaties. In de sessie bleek dat zonder intensieve samenwerking in een open- en transparante omgeving, verschillende partijen elkaars taal nog niet spreken. Een initiatief in een specifieke regio kan de afstand letterlijk maar ook figuurlijk verkleinen.

Met de case van Thuisvester zijn de deelnemers met elkaar aan tafel gaan zitten en bespraken zij op welke wijze de match van vraag en aanbod tot stand kan komen. Aan tafel ontstond als vanzelf de behoefte aan een team van systeem integratie. De kartrekker van een dergelijk team bundelt verschillende partijen. Dat vraagt vooral een nieuwe manier van samenwerken. Want: ‘we doen al tientallen jaren hetzelfde en voor deze opgave is een nieuwe manier van denken nodig!’ In deze nieuwe vorm van samenwerken willen de aanwezige woningcorporaties graag een inbreng in hebben. Maar dan wel op basis van gelijkwaardigheid en zonder transactionele afspraken. Zodra de integrale oplossingen uitgedacht zijn, kunnen specificaties en uitvragen worden opgesteld.

Aanbevelingen

De uitkomsten van deze regiosessie worden door Uptempo verwerkt in de gevraagde aanbevelingen aan het ministerie van BZK, over de noodzakelijke stappen om tot versnelling in innovatie naar markt te komen. De casus van de  ‘Brabantse Duurzaamheids Alliantie’, systeemintegratie én de bevindingen van Uptempo!, staan model voor het landelijke programma ‘de Renovatieversneller’. Net zoals het doel van de Renovatieversneller streeft de Alliantie een marktproces na waarbij blijvende efficiencyverbetering en daarmee kostenreductie kan ontstaan, in een nog te kleine markt voor vergaande energierenovaties.

Kijk voor een impressie van deze bijeenkomst naar dit filmpjeEn wilt u actief betrokken worden bij de activiteiten van Uptempo!? Stuur dan een mail naar @email