Subsidieregeling Geo-energie tot 8 oktober open voor subsidieaanvragen!

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
onderzoek_TKI Nieuw Gas

Sinds 1 juli is de subsidieregeling geo-energie open. Partijen kunnen tot en met 8 oktober subsidie aanvragen. Bedrijven en kennisinstellingen die nieuwe kosten efficiënte, veilige en robuuste ideeën ontwikkelen voor geothermie (dieper dan 1500m) en ondergrondse energieopslag (dieper dan 500 meter) kunnen subsidie aanvragen. Slimme oplossingen voor geothermie of niet-fossiele energieopslag kunnen worden gesubsidieerd.

Onderzoeksthema’s Regeling Geo-energie
Ideeën en aanvragen die vallen binnen de volgende onderzoeksthema’s, zoals omschreven in de programmalijn Geo-energie, kunnen ondersteund worden. Deze zijn:

• Geologische karakterisering
• Reservoirontwikkeling
• Boren en putafwerking
• Productiviteit en operationele aspecten
• Energiesysteemintegratie
• Maatschappelijke vragen

Het gaat om oplossingen die technologische, economische en/of maatschappelijke belemmeringen wegnemen, als ook  exploratie, ontwikkeling, realisatie en/of productie. Tevens wordt gezocht naar slimme combinaties van geothermie en/of ondergrondse energieopslag met andere economische activiteiten.

Financieel
Het subsidiebedrag is maximaal 300.000,-, met een maximale looptijd van 4 jaar. Het subsidiepercentage voor bedrijven is 50 % voor industrieel onderzoek en 25 % voor experimentele ontwikkeling. Ondernemers kunnen nog een extra subsidiepercentage ontvangen. Onderzoeksorganisaties maken aanspraak op 80 % subsidie. Meer informatie over de subsidiepercentages is hier te vinden.

Uw aanvraag
Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van RvO. U kunt de subsidie Geo-energie van 1 juli tot en met 8 oktober 2019, 17.00 uur aanvragen via Mijnrvo.nl. Om uw aanvraag voor te bereiden vindt u hier de benodigde formulieren.

Niet zeker of deze regeling geschikt is voor uw situatie? Laat uw projectidee vrijblijvend toetsen of neem contact op met een RVO adviseur.