subsidieaanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten programma DEI

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
idee voor pilotproject

Bent u een ondernemer en/of eindgebruiker en wilt u aan de slag met waterstof of wilt u CO2-emissiereductie bereiken via afvang, hergebruik en/of opslag van CO2? Wilt u investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals geothermische energie? Dan kunt u subsidieaanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen het programma DEI. Het DEI-programma staat vanaf begin februari 2019 open voor aanvragen.

Meer informatie vindt u op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/demonstratie-energie-innovatie