Structurele steun nodig om innovatiekracht offshore wind te benutten

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|

100 innovatieve ondernemers in de offshore windindustrie hebben hun steun uitgesproken voor de Offshore Wind Innovators. Deze community stelt ondernemers in staat knelpunten op weg naar de markt het hoofd te bieden. Daarvoor is structurele ondersteuning van de sector en de overheid nodig. Het pakket steunverklaringen is samen met een beroep op de overheid om dit initiatief te omarmen, vandaag aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het Nederlandse kabinet zet sterk in op de ontwikkeling van offshore windparken om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Nederlandse innovatieve ondernemers kunnen wezenlijk bijdragen aan het realiseren van deze ambities. De offshore windmarkt is echter kapitaalintensief en het duurt jaren voordat een innovatie de weg naar de markt gevonden heeft. Dat verklaart waarom een klein aantal grote concerns de markt domineert en er relatief weinig startende bedrijven zijn in vergelijking met andere topsectoren. Door deze marktomstandigheden hebben innovatieve ondernemers moeite met het aantrekken van financiering, het vinden van een eerste klant en met het vergroten van hun zichtbaarheid.

Lancering Offshore Wind Innovators community

Daarom is in juni 2017 de Offshore Wind Innovators community opgericht. Zij heeft voor ondernemers een toegespitst programma ontwikkeld om deze knelpunten het hoofd te bieden. Sinds de lancering in juni hebben al 100 ondernemers het belang hiervan onderschreven voor de sector en de innovatiekracht van Nederland.

“Offshore Wind Innovators zou het zeer waarderen als de overheid en de sector samen hun steentje hieraan willen bijdragen zodat zij het initiatief kunnen opschalen en continuïteit kunnen bieden”, zei Chris Bruijnes, directeur van InnovatieLink tijdens de aanbieding van de intentieverklaringen aan Sandor Gaastra van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. “Wij gaan hierover graag het gesprek aan.”

Over Offshore Wind Innovators

Offshore Wind Innovators is een community voor innovatieve bedrijven in de offshore windindustrie. Ze biedt praktische oplossingen voor uitdagingen waarvoor ondernemers staan bij het betreden van de markt. Offshore Wind Innovators creëert een sterk innovatienetwerk en ontwikkelt diensten om de zichtbaarheid te vergroten en nieuwe producten te financieren en op de markt te brengen.

Meer informatie

Offshore Wind Innovators is een initiatief van InnovatieLink, TKI Wind op Zee en NWEA.