Stil en snel monopiles de zeebodem in

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|
gbm

Baanbrekend MKB: GBM Works

GBM Works heeft een techniek ontwikkeld om monopiles op een stille en snelle manier de zeebodem in te krijgen. De trilhamer met een jet-gun is niet alleen goedkoper en minder schadelijk voor het zeeleven, het proces wordt ook van alle kanten onder controle gehouden. Na succesvolle testen op land, treft oprichter Ben Arntz nu de voorbereidingen om dit najaar met een imposant consortium op het water de proef op de som te nemen.

 

Voor welk probleem hebben jullie een oplossing gevonden?

“Met de opmars van 10+ MW-windturbines en de steeds strengere geluidsnormen, komt de bestaande heimethode van monopiles onder druk te staan. In Duitsland bijvoorbeeld met zijn strenge geluidsnormen geldt 160 Db op 750 meter afstand als maximum. Met heien loopt het niveau op tot 180 Db. Dus zijn extra maatregelen nodig als bubbelschermen of een muur rondom de paal. Die zijn kostbaar en tijdrovend om te installeren. Ook raakt de paal beschadigd door het heien waardoor grotere palen nodig zijn dan eigenlijk noodzakelijk voor de draagcapaciteit.  Een trilhamer die dit jaar voor het eerst in Duitsland bij monopiles van meer dan 1000 ton de grond losschudt, komt waarschijnlijk net onder die 160 Db. Daarvoor zijn dus geen extra maatregelen nodig, al zit dat tegen de grens aan. Daarnaast vraagt die trilhamer heel veel vermogen en is het niet zeker dat je met trillen door vaste kleilagen op de gewenste diepte komt.”

Wat houdt jullie oplossing in?

“De combinatie van een trilhamer en een jet-gun . We spuiten zeewater onderaan de binnenzijde van de monopile. Het zand of de klei wordt daardoor vloeibaar, er ontstaat een soort drijfzand, waardoor de wrijving tijdelijk vermindert. Met de trilhamer drijven we tegelijkertijd de monopile de bodem in. Als de monopile eenmaal geïnstalleerd is, zakt de grond in de binnenkant weer op zijn plek. Aan de buitenzijde blijft de grond ongemoeid. Dat is cruciaal. Het is de draagcapaciteit van de grond aan de buitenzijde die de horizontale krachten van wind en stroming op de windturbine moet weerstaan. Het hangt af van de samenstelling van de grond hoe hoog de waterdruk moet zijn en hoe sterk de trillingen om de monopile op diepte te krijgen. Daarom monitoren we het hele proces met talloze (druk)sensoren.”

Wat is zo baanbrekend aan jullie techniek?

“We integreren twee bestaande technieken die nog niet op zee worden toegepast en zeker niet bij palen met een diameter van 8 meter. Het echte baanbrekende is dat we het hele proces nauwgezet onder controle houden: de waterdruk tijden injectie, de trilsterkte, de grondgesteldheid, het gedrag van de grond in en onder de buis. We hebben een nauwkeurig voorspellingsmodel dat we voeden met metingen. Vanaf het installatieschip zien we real-time wat er gebeurt en kunnen we zo nodig bijsturen zodat het proces voortdurend in balans blijft.”

Wat levert jullie systeem op?

“We produceren veel minder geluid. Waterinjectie is geluidloos en omdat de grond aan de binnenzijde geen weerstand biedt, hoeft de trilhamer maar op halve kracht te werken en produceert dus veel minder geluid. Uit testen met een 12 meter lange paal op land is gebleken dat de trillingen met 70% afnemen. De geluidoverlast is in elk geval aanzienlijk minder dan 160 Db, hoeveel precies moeten een offshore veldtest uitwijzen. Omdat de paal zelf minder schade oploopt, kun je volstaan met lichtere palen. Daarnaast neemt de snelheid waarmee je windturbines kunt installeren neemt ook toe. Onze methode is 3-5 keer sneller dan het gangbare heien. Nog afgezien van de tijdsbesparing omdat geluiddempende maatregelen niet nodig zijn. Onze installatie heeft veel minder vermogen nodig en biedt meer zekerheid dat de monopile op de juiste diepte komt. Met onze methode is het mogelijk om monopiles te installeren waar normale trilhamers niet de gewenste diepte kunnen bereiken.. En dat alles leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing en minder schade aan het zeeleven.”

Waar staan jullie nu?

Afgelopen september hebben we op land testen gedaan met een 12 meter lange paal op de Maasvlakte. Daarin hebben we aangetoond dat het principe werkt. Dit jaar september gaan we als onderdeel van het SIMPLE II project, onze installatie nearshore testen op een paal van 35 meter. Dan voeren we ook geluidsmetingen uit en kunnen we ons voorspellingsmodel valideren.”We maken deel uit van het Simox-project, waarin zo ongeveer de hele offshore windindustrie vertegenwoordigd is. Dit consortium gaat onder de vlag van GROW onderzoeken of innovatieve technieken over vijf jaar een commercieel haalbaar en duurzaam installatietechniek zijn voor XXL monopiles. Dit project heeft begin februari 4 miljoen euro in de wacht gesleept van de Topsector Energie.”

Wat zijn jullie uitdagingen?

“Technisch is het een uitdaging om door dichte zand- en kleigronden te komen. Of de installatie sterk genoeg is om de monopile in de grond te krijgen. Daarnaast valt het niet mee om als klein bedrijf in een kapitaalintensieve sector met een redelijk conservatieve manier van werken voet aan de grond te krijgen. Je hebt veel bewijskracht nodig en de financiering is een enorme uitdaging. Zelfs nu we deel uitmaken van Simox moeten we er nog zelf veel geld in stoppen.”

Wat zijn jullie vervolgstappen?

“Als we in september hebben bewezen dat onze installatie voor alle grondtypes geschikt is, dat het bewijs is geleverd dat het werkt en voordelen biedt, dan zitten we op TRL 6-7. Dan hopen we met een full-scale demonstratie op zee in de zomer van 2022 op TRL-niveau 8 te zitten. We zijn daarvoor op zoek naar windpark ontwikkelaars en aannemers om samen een demonstratieproject te doen. We zijn met beide partijen in gesprek.”

Wat hebben jullie aan TKI Wind op Zee gehad?

“Voor de projecten die we tot nu toe hebben gedaan, hebben we financiering vanuit de HER- en HER+ regeling gekregen. Bij het indienen en de goedkeuring van het Simox-project bij GROW hebben we ook veel aan TKI Wind op Zee gehad. Ze is een belangrijke speler in het innovatielandschap. Ze zorgt dat de markt sneller wordt opengesteld voor innovaties, ook voor bedrijven die zich nog niet gevestigd hebben.”

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Offshore Wind Innovators.

Lees meer over andere baanbrekende mkb-ers.