Statusupdate waterstofproject H-vision over productie en toepassing van blauwe waterstof

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
H-Vision

De grootschalige productie van koolstofarme waterstof voor de industrie in Rotterdam is weer een stap dichterbij gekomen. In juli rondde het team van H-vision de achterliggende projectfase af.

Daarin werd het concept van H-vision verder geconcretiseerd, met name op het gebied van techniek, inpassing in het industriecluster, benodigde infrastructuur en financiële uitwerking. U leest daar HIER meer over. H-vision gaat waterstof produceren op basis van raffinaderijgassen en aardgas. De CO2 die bij de productie vrijkomt, wordt meteen afgevangen en opgeslagen onder de Noordzeebodem. De blauwe waterstof van H-vision is daarmee koolstofarm en wordt ingezet voor het opwekken van hoge temperaturen in de industrie en voor elektriciteitsproductie. H-vision is één van de belangrijkste pijlers onder de vorming van de waterstofeconomie in Rotterdam en draagt in belangrijke mate bij aan het realiseren van de nationale klimaatdoelen. Ook in de vorige week gepubliceerde waterstofvisie van de Europese Commissie wordt veel belang gehecht aan de komst van blauwe waterstof. De verdiepingsfase van H-vision werd afgerond door Air Liquide, BP, Deltalinqs, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Power Plant Rotterdam (Onyx Power), Shell, Uniper en Vopak. Inmiddels is ook ExxonMobil toegetreden tot het consortium. Deltalinqs vervult de coördinerende rol. Samen met de partners bereiden wij ons nu voor op de inhoud van de volgende fase.