Start ontwikkeling integrale routekaart zonnestroom

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|

Zonnestroom speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de ambitieuze doelstellingen zoals op dit moment in een nieuw Klimaatakkoord worden vastgelegd. De TKI Urban Energy heeft het initiatief genomen om, als één van de onderleggers van dit Klimaatakkoord, een Kennis en Innovatie Agenda (KIA) op te stellen waarmee kan worden bepaald op welke thema’s innovaties zijn te verwachten, of dienen te worden ingezet om nieuwe innovaties op te ontwikkelen.

Voor het zonnestroomgerelateerde gedeelte van deze KIA heeft TKI Urban Energy TNO uitgenodigd om een viertal inputdocumenten te maken. Drie van deze inputdocumenten richten zich op een specifieke PV-technologie en één inputdocument richt zich op PV-systemen en -toepassingen. Drie van de vier inputdocumenten kunt u hier downloaden. Publicatie van het vierde inputdocument volgt binnenkort.

Onder andere gebaseerd op deze inputdocumenten ontwikkelt de TKI Urban Energy nu een integrale PV-routekaart voor Nederland. Hierbij worden naast kennisinstituten ook bedrijven betrokken. Zodra deze integrale PV-routekaart gereed is kunt u deze ook op onze website downloaden. Houd daarom onze website in de gaten.